Santa Magdalena posa en marxa un conveni especial de cuidadors no professionals de persones en situació de dependència

1282

L’Ajuntament de la localitat informa als veïns que des de l’1 d’abril ha entrat en vigor la nova normativa de la Seguretat Social

Actualitat Diària

El departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena informa, que des de l’1 d’abril ha entrat en vigor la nova normativa de la Seguretat Social, a través de la qual, els cuidadors no professionals de persones en situació de dependència, que siguen perceptors de la prestació econòmica regulada pel RD 615/2007 d’11 de maig (BOE del 12), podran acollir-se a aquest conveni, quedant la quota a abonar a càrrec de l’Administració General de l’Estat.

Amb caràcter general, per a subscriure-ho cal que el cuidador no es trobe en situació d’alta en qualsevol règim de la Seguretat Social a temps complet, desocupació o siga perceptor de determinades prestacions.

L’acció protectora dispensada per aquest Conveni Especial serà la corresponent a jubilació i d’incapacitat permanent i mort i supervivència, derivades d’accident, qualsevol que siga el seu caràcter, o de malaltia, amb independència de la seua naturalesa.

Les sol·licituds es presentaran, fins a l´1 de juliol, a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa en el model corresponent (TA_0040) o Sol·licitud d’Alta en Conveni Especial de Cuidadors no professionals.

Així mateix es podrà presentar a través de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, utilitzant el servei de ‘Alta en Conveni Especial’ situat en la següent ruta: Ciutadans/Afiliació i Inscripció, que permet realitzar la sol·licitud per Registre Electrònic.

Al mateix temps, qualsevol persona interessada a obtindre més informació sobre aquest tema, pot dirigir-se al departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa Magdalena, en horari d’oficina, de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 20.30h.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací