Borriana convoca les subvencions per a projectes d’associacions i entitats socials

1209

Destina 15.000 euros per a les accions de promoció personal i social de sectors vulnerables

Actualitat Diària

L’Ajuntament de Borriana destina enguany un total de 15.000 euros a la concessió de subvencions públiques per a projectes de promoció personal i social que realitzen associacions i entitats socials sense ànim lucratiu dirigits a sectors vulnerables de la població, i suposa un increment de 2.000 euros més que en 2022.

La convocatòria i les bases d’aquestes subvencions, que es concedeixen en règim de concurrència competitiva, s’han publicat en l’apartat de seu electrònica de la pàgina web municipal.

Segons s’estableix en les bases, poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les associacions i entitats socials sense ànim de lucre amb domicili social al municipi o que realitzen activitats i projectes dirigits a la població de Borriana, amb una antiguitat mínima d’un any des de la data de constitució.

Els programes han d’estar enfocats a sectors de la població relacionats amb l’atenció a famílies, menors d’edat en situació de risc o desprotecció, dones, persones majors, persones amb diversitat funcional, minories ètniques, malalts crònics, persones immigrants, transeünts, refugiats, asilats o qualsevol altre sector vulnerable.

A més, només podrà presentar-se un projecte per associació o entitat i s’exclouen els projectes o programes d’inserció de malalts mentals perquè ja existeix una altra convocatòria específica.

Per a la concessió de les subvencions s’aplicaran diferents criteris entre els quals es valorarà la qualitat del projecte a través de la descripció, la fonamentació, objectius, beneficiaris, activitats, temporització, recursos propis, adequació i interès de l’objectiu del projecte en relació a la realitat social del municipi i les necessitats que presenta.

Igualment, en l’adjudicació es tindrà en compte la incidència del projecte en persones residents en la localitat per a la qual cosa haurà de quantificar-se el nombre de persones a què atendrà el projecte residents en la localitat i quina proporció suposa aquesta quantitat en el nombre total de persones ateses per l’associació o entitat social.

També es prioritzarà que la població beneficiària de les actuacions siga de col·lectius en risc d’exclusió. A més, es tindrà en compte l’experiència acreditada de l’entitat i el caràcter innovador del projecte.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic de l’Ajuntament de Borriana, amb l’ús del tràmit electrònic adequat o, en el seu defecte, el d’Instància General, adjuntant els models normalitzats establerts en aquest cas que figuren com a annexos en les bases.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací