Educació obri el procés de renovació a direccions de 451 centres docents públics

572

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana‘ la resolució que obri el procediment de renovació de les directores i directors de 451 centres docents públics que aquest curs 2019-2020 esgoten el seu mandat.

Inclou tant els càrrecs nomenats mitjançant el procediment de selecció de 2016, que el pròxim 30 de juny de 2020 acaben el seu mandat de quatre anys, com aquells que ho van ser en 2012 i aspiren al seu tercer i últim mandat de 4 anys.

Aquests 451 directors i directores són de 165 centres educatius de les comarques d’Alacant, 80 de les de Castelló i 206 de les de València. Estan al capdavant d’escoles infantils, col·legis d’Educació Infantil i Primària, centres d’Educació Especial, col·legis rurals agrupats, instituts d’Educació Secundària, de Formació de Persones Adultes (FPA), conservatoris de Música i Dansa així com escoles superiors d’Art i Disseny.

Les directores i directors que vulguen renovar el seu mandat tenen 15 dies hàbils, que comencen a contar demà, per a presentar la seua sol·licitud.

La Conselleria ha agilitzat el procediment d’avaluació per a la renovació del càrrec de manera que és innecessària la intervenció de la comissió d’avaluació de les direccions territorials d’Educació en el cas que tant el consell escolar de centre com la Inspecció n’informen positivament.

Fins ara la renovació de direccions era molt similar al procés de selecció, ja que calia presentar un projecte de direcció nou. Ara, amb l’objectiu de diferenciar ambdós procediments, la tramitació per a continuar en el càrrec es fa més senzilla sense reduir-se les garanties de participació i supervisió.

Això és possible perquè continua sent obligatòria l’avaluació del consell escolar de centre i de la Inspecció educativa. El canvi introduït en el procediment és que la comissió d’avaluació de les direccions territorials d’Educació només es pronunciarà ara si hi ha discrepàncies entre els dos informes obligatoris previs.

Actualització i propostes de millora del projecte de direcció

A més, en lloc de presentar un nou projecte, el director farà una autoavaluació davant el claustre i aportarà les propostes de millora i actualització per als pròxims quatre anys. El professorat, de manera individual i anònima, votarà i farà una anàlisi tant de la gestió com de l’actualització del projecte.

Un resum de la votació i valoració del claustre s’elevarà al consell escolar de centre, que, a més, analitzarà la gestió de la direcció i l’actualització del projecte. L’avaluació del consell escolar serà positiva quan la majoria de vots emesos hagen sigut afirmatius. Sense l’aprovació del consell escolar no podrà ser renovat cap director o directora.

Si l’informe del consell escolar és positiu i també ho és el de la Inspecció, la comissió d’avaluació territorial de manera automàtica validarà la renovació del director o directora. En els casos en els quals l’informe de la Inspecció siga desfavorable i la valoració del consell escolar siga positiva, la comissió de la direcció territorial d’Educació estudiarà les al·legacions del candidat i serà l’encarregada d’aprovar o desestimar l’actualització del projecte de direcció.

La decisió es prendrà d’acord amb cinc criteris: adequació a la realitat del centre i al projecte educatiu de centre; viabilitat de les propostes tenint en compte els recursos del centre; concreció i claredat de les propostes de millora; rigor en els plantejaments i incorporació d’aspectes específics d’atenció a la diversitat i inclusió educativa de l’alumnat, així com el caràcter innovador de les propostes; i també la qualitat i coherència global tenint en compte els diferents agents i sectors que pertanyen a la comunitat educativa del centre.

La Conselleria obrirà un nou procediment de selecció de directors i directores en aquells centres en què el càrrec haja quedat vacant, bé perquè la persona que l’ocupava no ha demanat la renovació o bé perquè l’actualització del seu projecte no haja sigut aprovada.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací