Cultura destina 25.000 euros a incentivar la participació del sector del llibre en fires internacionals

657

Opten a aquestes ajudes les empreses editorials, els escriptors o il·lustradors i les associacions del sector del llibre

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat per a l’exercici 2020 les subvencions destinades a la participació en fires internacionals del sector del llibre com a mitjà per a afavorir la internacionalització del sector del llibre valencià. La convocatòria publicada en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana‘ es pot consultar en l’enllaç següent: http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/06/pdf/2020_5146.pdf.

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies naturals a comptar de l’endemà al de la publicació de la present resolució en el DOGV.

Seran objecte de subvenció les despeses realitzades que responguen de manera directa i indubtable a la naturalesa de l’activitat subvencionada i resulten estrictament necessàries per a la realització d’aquesta activitat.

S’estableixen les següents àrees o modalitats subvencionables: la participació i la inscripció amb un estand individual en les fires internacionals del sector del llibre, sempre que en aquestes fires no hi haja la possibilitat de participar en un estand de la Generalitat Valenciana, i el finançament de bosses de viatge que permeten l’assistència a fires internacionals del sector del llibre.

Per a l’establiment de la quantia màxima que es pot rebre en concepte de bosses de viatge es valorarà, exclusivament, la justificació documental de les despeses d’allotjament i transport en els següents àmbits geogràfics de destinació. Per a Europa (Rússia i Turquia incloses), una assignació màxima de 1.800 euros; per a Àsia, una assignació màxima de 1.500 euros; per a Àfrica, una assignació màxima de 1.000 euros; per a Amèrica i Antilles, una assignació màxima de 2.000 euros; i per a Austràlia i la resta d’Oceania, una assignació màxima de 1.500 euros.

La dotació total de 25.000 euros es distribueix en un 60 % per a participació amb un estand individual en les fires internacionals i 40 % per al finançament de bosses de viatge.

Opten a aquestes ajudes les empreses editorials, els escriptors o il·lustradors i les associacions del sector del llibre que han dut a terme activitats i les han facturades entre el 24 d’abril de 2019 i la data de finalització de presentació de sol·licituds.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací