El Consell ratifica el pla d’actuació en els recursos per a persones majors per la COVID-19

398

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha ratificat la resolució de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives sobre el pla d’actuació en les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els habitatges tutelats i els CEAM-CIM de la Comunitat Valenciana, en el context de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L’actual situació de la pandèmia ha portat a l’elaboració d’aquesta resolució amb la finalitat de prevenir el contagi i protegir la salut de les persones majors, que són extremadament vulnerables davant la incidència del coronavirus.

La resolució estableix, entre altres qüestions, un protocol per a les sortides ordinàries que es podran limitar atenent les circumstàncies de cada resident i a la situació de la pandèmia, quedant restringides a partir del nivell d’alerta 1.

Així mateix, per als períodes de vacances les sortides no podran ser inferiors als 7 dies, i hauran de sol·licitar-ho amb antelació i signar elles o els seus representants legals, segons el cas, el protocol de sortides vacacionals de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que a aquest efecte li facilitarà la direcció del centre.

En aquests casos les persones majors romandran en un únic domicili que estigui lliure de contagi i amb persones sense simptomatologia compatible amb el coronavirus. Així mateix, no s’hauran de produir trobades i contactes amb persones d’altres grups de convivència.

Per a la volta al centre serà necessària una PCR negativa dins de les 72 hores prèvies a l’ingrés i romandrà durant un període de 10 dies en aïllament preventiu. En cap cas es procedirà al reingrés d’una persona que presenti símptomes compatibles amb la malaltia, havent-se de que procedir en el seu entorn familiar de la mateixa manera que està determinat per a la població general.

Visites ordinàries

La resolució estableix que es permetran les visites en els centres lliures de COVID-19, sempre amb cita prèvia, i d’una durada màxima d’una hora, d’un familiar o persona tutora o pròxima per persona resident.

Si el centre disposa d’espais a l’aire lliure, la visita es realitzarà preferentment en aquests espais amb estufes exteriors per a millorar el confort.

També es podran produir en espais interiors reservats a aquest efecte, ben ventilats i amb pantalles, barreres o altres elements de separació que impedeixin el contacte amb la persona resident. En tot cas, des dels centres es fomentarà el contacte amb familiars a través de mitjans telemàtics.

Mesures d’higiene i prevenció

Respecte a les mesures d’higiene i prevenció es procurarà la vacunació enfront de la grip i la COVID-19 de les persones treballadores dels centres residencials i diürns punt d’atenció a persones majors, així com el compliment de les mesures establertes per les autoritats sanitàries.

S’inclou la realització de proves a les persones treballadores que s’incorporin al lloc de treball per primera vegada o el facin després de vacances o permisos. Així mateix s’hauran de realitzar les PCR en la periodicitat que estableixin les autoritats sanitàries.

Igual que les persones que reingressin després d’un període vacacional, les persones que ingressin per primera vegada hauran de presentar una prova diagnòstica amb resultat negatiu realitzada dins de les 72 hores prèvies, i una vegada accedeixi al centre haurà de realitzar un aïllament preventiu durant 10 dies.

Els centres hauran de comptar amb la possibilitat d’aïllar a un 10% de les persones residents en habitacions amb bany propi o en un espai adaptat que tingui annexos banys d’ús exclusiu. Aquest percentatge s’incrementarà fins a un 15% en aquells centres on la incidència del virus sigui major.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací