L’Ajuntament de Nules acorda en plenari la bonificació de l’impost als vehícles elèctrics i híbrids

1083

L’Ajuntament de Nules ha aprovat en sessió plenària bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per als vehicles elèctrics i híbrids de la localitat, una mesura que es posarà en marxa en el proper exercici 2019, “una vegada entre en vigor la modificació de l’ordenança fiscal l’Ajuntament enviarà cartes als usuaris d’aquest tipus de vehicles per a explicar-los les gestions que han de fer per a sol·licitar aquestes bonificacions”, explica l’alcalde de Nules, David García.

A més, en el Ple celebrat el passat dijous s’han desestimat les al·legacions presentades per FOBESA en el procediment sancionador i s’ha ratificat la sanció imposada de 6.000 euros per tindre tapes dels contenidors de fem sense arreglar durant un període de temps considerable.

També s’ha desestimat el recurs de reposició presentat per l’empresa ELECNOR en el procediment sancionador i s’ha ratificat la sanció de 710 euros impostada al seu dia. Així davant els incompliments d’aquesta empresa, s’ha iniciat un altre procediment sancionador per no arreglar les apagades i les deficiències en l’enllumenat públic dins del període estipulat en el contracte.

Altres dels punts tractats en el Ple són l’aprovació de la sol·licitud a la Generalitat Valenciana d’una subvenció per a la Formació de Persones Adultes (FPA) per un import de 67.000 euros, “actualment ens subvencionen 20.000 euros a l’any, i en el cas que ens aprovaren aquesta subvenció suposaria una altra aposta del Consell per ajudar al nostre poble”, apunta García.

D’altra banda, s’ha aprovat el Reglament Municipal de Procediment de Declaració de Risc de Menors, en ser assumides aquestes competències pel departament de Serveis Socials i haver de protocol·litzar i reglamentar aquest assumpte.

I també s’ha iniciat el procediment de modificació puntual del PGOU per a declarar com a béns de rellevància local els testimonis físics de la Guerra Civil com poden ser els búnquers, fortificacions o edificis reconstruïts per Regions Devastades, per a qual cosa es disposa de l’informe favorable de la Conselleria de Cultura.

S’ha aprovat el compte general de l’any 2017; els preus públics per a la pròxima Escola de Nadal; i s’han declarat d’interés públic les obres d’ampliació del jutjat per la qual cosa es bonificarà en un 95% l’ICIO.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací