L’Ivace destinarà 26 milions en actuacions de rehabilitació energètica en els edificis

383

Actualitat Diària

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, ha publicat en el DOGV la convocatòria d’un programa d’ajudes a fons perdut per a impulsar actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, dotat amb un total 25.900.000 euros.

L’objectiu del programa és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació existent en la Comunitat, mitjançant actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes), a actuacions de millora de l’eficiència energètica i d’utilització d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària, així com actuacions de millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació”.

Per a poder beneficiar-se de les ajudes, les accions que es realitzen hauran de suposar una millora de la lletra de qualificació energètica de l’habitatge o edifici que es rehabilite. Aquest augment de lletra de qualificació energètica implica que un edifici d’habitatges reduirà el seu consum d’energia al voltant d’un 30%, segons les dades d’vace Energia. Les ajudes seran com a mínim d’un 25% -35% de la inversió energètica i eficientment realitzada.

Cal recordar que els habitatges compten amb una etiqueta energètica que determina el comportament energètic i que abasta de la A ( més eficient) a G (menys eficient). El 26% del parc d’habitatges de la Comunitat registrat per l’Ivace correspon a habitatges amb les lletres F i G, les més ineficients, i si s’inclou la lletra e ascendeix a un 86%, la qual cosa dóna una idea de l’enorme potencial existent en aquest àmbit.

Per al conseller d’Economia Sostenible, Rafa Climent, el millor camí per a rellançar l’economia és “apostar per una economia verda, per una autèntica transformació dels nostres sistemes, que pose la lluita contra l’emergència climàtica i la sostenibilitat, en el centre del nou model econòmic”.

En aquest sentit, ha recalcat que la “transformació de la infraestructura construïda cap a edificis de consum zero obri importants alternatives i oportunitats d’inversió i ocupació”.

Poden beneficiar-se tant particulars, com a comunitats de propietaris, comunitats energètiques, empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, empreses de serveis energètics (ESEs), entitats locals i el sector públic institucional de les administracions públiques.

A més, el programa pretén promoure les actuacions realitzades per comunitats d’energies renovables o comunitats ciutadanes d’energia, per la qual cosa també podran accedir a aquestes ajudes, que a més comptaran una ajuda addicional de fins a un 20%.

Els fons procedeixen del Programa PREE Comunitat Valenciana de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi energètic (IDAE) i la unitat d’Energia d’lvace és l’encarregada de convocar, tramitar, gestionar i concedir aquestes ajudes en la Comunitat Valenciana.

Termini i quantia de les ajudes

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 17 de desembre i finalitzarà el pròxim 31 de juliol de 2021. La quantia de les ajudes oscil·la entre el 25% i el 35% en funció de la mena d’actuació i de l’ús de l’edifici.

A aquesta ajuda es podrà sumar una ajuda addicional per criteri social, eficiència energètica o per actuació integrada. D’aquesta forma, el percentatge d’ajuda pot arribar a aconseguir fins al 85% del cost.

En el cas del criteri social, l’ajuda es podrà incrementar en els edificis d’habitatges de protecció pública o situats en les Àrees de Regeneració i Renovació Urbanes o Rurals.

Quant a l’ajuda addicional per eficiència energètica s’aplicarà en actuacions que eleven la qualificació energètica de l’edifici per a obtindre una classe energètica A o B, en l’escala de CO?, o bé, incrementen en dues lletres la qualificació energètica de partida.

Finalment, l’ajuda addicional per actuació integrada, s’aplicarà en els edificis que realitzen simultàniament la combinació de dues o més tipologies d’actuació sempre que una d’elles siga sobre l’envolupant tèrmic.

Tindran també dret a ajuda addicional els edificis inclosos dins d’una comunitat d’energies renovables o una comunitat ciutadana d’energia.

Accions susceptibles de suport

Com a les accions susceptibles de suport, s’enquadren en tres categories: millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica (façanes), millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació.

Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies es poden dur a terme en edificis destinats a habitatge unifamiliar, residencial col·lectiva d’habitatge, qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran realitzar en edificis complets existents o sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o com a parts d’un edifici existent.

Amb caràcter general, les actuacions objecte d’ajuda han de millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 /m² any), respecte a la qualificació energètica inicial de l’edifici.

No seran actuacions subvencionables les que realitzen en edificis construïts l’any 2007 o posterior, aquells en els quals suposen una ampliació, en els quals s’incremente la superfície o volum construït o quan comporten un canvi d’ús de l’edifici.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací