El ministre de Foment ha presentat un Informe al Consell de Ministres per l’equilibri entre el taxi i les VTC

1221

El Consell de Ministres aborda la situació del taxi i VTC amb propostes de millora per a la convivència de tots dos sectors

El ministre de Foment ha presentat un Informe al Consell de Ministres en el qual es plantegen diverses mesures per a corregir el desequilibri produït en els últims anys entre el taxi i les VTC. L’Informe inclou les mesures presentades als representants del taxi i de les VTC i davant la Conferència Nacional de Transport

Actualitat Diària

El Ministre de Foment ha presentat en el Consell de Ministres un informe en el qual s’aborda el marc jurídic actual dels serveis de taxi i VTC i es realitzen una sèrie de propostes de millora per a la convivència de tots dos sectors. En l’informe es reconeix que el paper dels serveis de lloguer de vehicle amb conductor (VTC) ha canviat substancialment en els últims anys, i avui dia s’han convertit majoritàriament en una forma de mobilitat urbana o periurbana que presten servei, en molts casos, en competència amb el taxi.
D’altra banda, en un context europeu en el qual un dels grans reptes és aconseguir una mobilitat urbana sostenible, les recomanacions de la Unió Europea van en la línia de promoure polítiques de mobilitat integrades. Sens dubte, han de ser polítiques de
mobilitat que integren a tots els seus instruments, en els quals tant el taxi com la VTC, així com com la resta de formes de mobilitat, han de tenir un paper protagonista.
Per açò, i atès que les Comunitats Autònomes ja són competents en el transport per carretera que discórrega íntegrament en el seu territori, l’informe proposa escometre una modificació de la Llei d’Ordenació dels Transports Terrestres (LOTT) segons la qual les pròpies Comunitats Autònomes puguen regular en l’àmbit de la VTC d’àmbit nacional, permetent imposar a les mateixes aquelles condicions que consideren adequades en el marc de la seua política de mobilitat, sempre que l’origen i destinació dels serveis discórrega en el seu territori.
Aquesta modificació de la LOTT també inclourà altres mesures tendents a corregir el desequilibri que en els últims anys s’ha produït entre el nombre d’autoritzacions de taxi i VTC. Aquesta modificació legal s’instrumentarà al llarg del mes de setembre de 2018.
Açò no implica que les Comunitats Autònomes es tinguen a veure obligades a regular en aquest àmbit, i si una administració autonòmica decidira no fer-ho, seguiria sent aplicable la normativa estatal. D’altra banda, es destaca que l’activitat desenvolupada pel taxi es troba subjecta a condicionaments establits per les normatives locals i autonòmiques (tarifes obligatòries en tot cas, horaris i calendaris determinats, estacionaments en zones reservades, etc.), mentre que l’activitat de les VTC ha vingut gaudint des del principi d’un règim molt més flexible, sense perjudici de l’obligatorietat de la precontratación de serveis.
En aquest sentit, es proposa la creació d’un Grup de Treball de Propostes i Bones Pràctiques Relatives als Sectors del Taxi i les VTC, per a analitzar i identificar aquells aspectes que pogueren ser susceptibles de modificació per a millorar la competitivitat, la competència i la prestació del servei de tots dos, així com compartir bones pràctiques i experiències reeixides en la cerca de solucions que corregisquen el desequilibri actual.
Finalment, es destaca la importància de el “Registre de Comunicacions dels Serveis d’Arrendament de Vehicles amb Conductor” que es troba en fase de desenvolupament tecnològic en el Ministeri de Foment com un mecanisme de control essencial per al compliment de la normativa. S’està treballant amb l’objectiu que el mateix
puga començar a utilitzar-se a final d’enguany 2018.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací