UJI i UPV desenvolupen una tecnologia per a una central de generació eòlica sense suport de xarxa elèctronica externa

627

L’equip investigador del programa  ha validat detalladament amb resultats òptims el procediment d’arrancada

Actualitat Diària

Fins ara, les centrals de generació eòlica marina necessiten, en cas d’apagada, el suport de centrals convencionals tèrmiques o hidràuliques per a la restauració del sistema elèctric. Amb l’augment de les plantes d’energia renovables –com l’eòlica o la solar– i la disminució de les centrals convencionals, es fa necessari que les primeres siguen capaces de restaurar el sistema elèctric de manera autònoma. A més, els nous procediments d’operació elaborats per ENTSO-E (Xarxa Europea de Gestors de Xarxes de Transport d’Electricitat) han inclòs aquesta exigència que haurà de ser incorporada pels operadors del sistema de cada país.

gràfic

El centre mixt d’investigació FETECH CENTRE, format per personal de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat Politècnica de València, ha desenvolupat un procediment tecnològic que permet l’arrancada autògena o en negre (blackstart) d’una central de generació eòlica marina, és a dir, l’arrancada de la central sense el suport d’una xarxa elèctrica externa. La tecnologia és aplicable en el cas que la central marina es connecte amb la xarxa elèctrica terrestre a través d’una línia o enllaç de corrent continu d’alta tensió (HVDC) amb convertidors modulars multinivell (MMC) que converteixen l’energia de corrent altern a contínua en l’origen i de contínua a alterna en el final.

Amb el procediment actual, perquè una central eòlica comence a subministrar energia després d’una apagada és necessari carregar prèviament els condensadors dels convertidors MMC i energitzar l’enllaç de corrent continu, utilitzant la xarxa elèctrica terrestre. No obstant això, davant una apagada en la xarxa de corrent altern terrestre no és possible alimentar els convertidors MMC i la línia HVDC, la qual cosa impedeix connectar el parc eòlic en la xarxa elèctrica terrestre i, alhora, redueix el nombre de centrals que poden reprendre l’activitat sense el seu suport.

Fins avui s’han proposat diversos procediments per al procés de càrrega dels condensadors; no obstant això, en tots els casos es necessita una font d’energia externa, generalment la pròpia xarxa elèctrica terrestre. El mètode plantejat pels investigadors de l’UJI i la UPV consisteix a «utilitzar, amb un procediment de control específic, l’energia de la pròpia central, inicialment aïllada de la xarxa terrestre, per a energitzar en primer lloc el MMC marí, posteriorment l’enllaç HVDC i finalment el MMC terrestre per a, a continuació, subministrar energia en la xarxa terrestre i contribuir a la seua restauració en cas d’apagada», expliquen Enrique Belenguer i Ricardo Vidal de la Universitat Jaume I.

El procediment és aplicable a qualsevol central de generació elèctrica (eòlica o de qualsevol altre tipus) que es connecta en la xarxa AC a través d’un enllaç HVDC que usa convertidors MMC en alguna de les seues estacions convertidores o directament a xarxes HVDC. A diferència dels mètodes usats o plantejats fins ara, el procediment permet energitzar els convertidors MMC i l’enllaç HVDC únicament amb l’ús de l’energia aportada per la pròpia central; restaurar una xarxa elèctrica d’un parc eòlic marí o un altre tipus de central connectada a través d’enllaços HVDC; controlar en tot moment els corrents de càrrega sense necessitat de resistències de precàrrega; i carregar els condensadors dels convertidors MMC i l’enllaç HVDC a corrent constant amb les tensions dels condensadors controlades i sense equipament auxiliar.

Resultats

L’equip investigador ha validat detalladament amb resultats òptims el procediment d’arrancada. La fase d’implementació en parcs eòlics o un altre tipus de plantes requeriria el desenvolupament dels controls específics per als convertidors del parc i la seua prova en alguna planta pilot o en sistema de simulació. Per això, es treballa en l’adaptació de la tecnologia a plantes de generació elèctrica mitjançant acords específics i posteriors acord de llicència.

El centre mixt d’investigació FETECH CENTRE de les universitats Politècnica de València i Jaume I de Castelló centra la seua investigació en l’energia i els sistemes energètics. Les seues àrees de treball inclouen el desenvolupament de nous sistemes i estratègies per a integrar l’energia renovable en les estructures d’energia elèctrica actuals amb el propòsit d’aconseguir un sistema elèctric amb energia renovable pròxima al 100%, generar energia neta, xarxes de transport intel·ligents i consumidors eficients i preocupats per a fer un ús més racional de l’energia.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací