El Govern invertirà 33 milions d’euros en programes de cooperació territorial educatius d’FP

480

Actualitat Diària

El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP), ha aprovat aquest dimarts una inversió de 33 milions d’euros destinats a diferents programes educatius de cooperació territorial amb les comunitats autònomes en l’àmbit
de la Formació Professional. Aquests acords van ser aprovats el passat
21 d’octubre per la Comissió General de la Conferència Sectorial d’Educació.

Aquesta inversió distribuïda entre les CCAA anirà destinada a programes d’Avaluació
i Acreditació de Competències Professionals (3.481.170 euros),
Formació Professional Dual (9.000.000 d’euros), accions de Qualitat d’FP
del Sistema Educatiu (4.634.960 euros), programa REACTIVAFP 20-21, dins de
les accions per al foment de la qualitat de la FP, (10.583.870 euros), així com
a iniciatives de formació, perfeccionament i mobilitat del professorat
d’FP amb 5.300.000 euros. Aquests fons se sumen als previstos en el Pla
de Modernització de la Formació Professional.

El període d’execució està comprès entre l’1 de setembre de 2020 i el
31 de desembre de 2021, i la seva justificació es realitzarà abans del 31 de març
de 2022.

Els criteris de distribució emprats en el repartiment d’aquests fons són, entre
altres, el número d’alumnat, professors i centres d’FP, la taxa de risc de pobresa,
el nombre de municipis amb menys de 10.000 habitants, la taxa de
abandonament educatiu primerenc, la quantitat d’empreses participants en FP
Dual, la bretxa de gènere en les titulacions, les persones en cerca d’ocupació
o la dispersió de la població activa i de les Administracions Públiques
en cada territori.

Avaluació i acreditació de les competències professionals

En el cas de les activitats per a l’Avaluació i Acreditació de les
Competències Professionals, les comunitats autònomes es comprometen a realitzar
accions destinades al desenvolupament del procediment d’avaluació i
acreditació de competències professionals adquirides durant l’experiència
laboral.

A més, duran a terme iniciatives específiques per a la posada en marxa
de convocatòries d’acreditació i ofertes específiques de formació per als
qui superin els procediments d’acreditació i vulguin completar la seva
formació no acreditada i aconseguir una titulació d’FP.

També es cobrirà amb aquests fons la formació d’assessors, avaluadors i
orientadors, així com el desenvolupament d’aplicacions informàtiques i bases de dades
necessàries per a agilitar aquests processos i implementar una seu oberta
de manera permanent per a qualsevol persona interessada.

Impuls a la Formació Professional Dual

Per a l’impuls a la Formació Professional Dual, les CCAA desenvoluparan
projectes col·laboratius amb empreses i de suport a PIMES i micro PIMES.
Així mateix, crearan places i convocatòries de beques per a alumnat durant el
temps en què realitza la formació en l’empresa. També es recullen en aquest
programa les ajudes per a la mobilitat i estades d’estudiants i professorat
en empreses de diferents localitats a la del centre educatiu, a més de la
implantació de cicles formatius d’FP bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior
en centres.

Accions de qualitat en Formació Professional del Sistema Educatiu
En el programa de Qualitat en Formació Professional del Sistema Educatiu s’inclouen
accions de difusió de la qualitat de la FP com l’organització i
participació en campionats autonòmics, estatals, europeus i mundials d’aquests ensenyaments, o la creació i desenvolupament de la Xarxa de Referència Espanyola
de Qualitat en FP.

A més, les CCAA s’encarregaran d’accions de millora en centres,
professorat i alumnat per a reforçar la col·laboració amb el sector productiu.
Cal assenyalar les labors de promoció d’innovació per a l’alumnat,
autoocupació i emprenedoria o projectes integrals de millora de centres,
entre altres.

REACTIVAFP 20-21 durant la Covid-19

Tenint en compte la situació excepcional provocada per la pandèmia de la
Covid-19, el Ministeri d’Educació i Formació Professional posa en marxa
el programa REACTIVAFP 20-21, vinculat al foment de la qualitat de l’ensenyament,
per al reforç i suport dels alumnes d’FP Bàsica i Cicles
Formatius de Grau Mitjà d’FP, que tindrà una dotació de 10,5 milions d’euros.

Amb aquest programa, les CCAA podran incrementar el contingent de professors per a desdobleguis, dissenyar accions complementàries per a l’alumnat amb dificultats
o risc d’abandó, programar actuacions en tallers, programes
individualitzats d’orientació professional i suport educatiu o el reforç dels
plans locals de prevenció i lluita contra l’abandó escolar.

A més, les comunitats autònomes impulsaran projectes d’innovació en
els centres per al disseny i maneig de recursos on-line de formació professional,
formació per al professorat a distància per als ensenyaments tècnics i
acords per a l’ús de mecanismes digitals utilitzats en l’empresa de cada
sector i que fossin d’utilitat en el procés formatiu.

Formació del professorat d’FP

Quant al programa de formació del professorat, s’estableixen cursos
relacionats amb les 26 famílies professionals de la Formació Professional, així com
aquells relatius a l’orientació professional i els que incideixin en la millora
de la FP i en la Formació al llarg de la Vida. També podran cobrir amb
aquests fons el desenvolupament d’aplicacions informàtiques i bases de dades
aplicables a accions per a la formació, perfeccionament i mobilitat del
professorat.

Els programes de cooperació territorial són un mecanisme de coordinació del
Govern i les comunitats autònomes per a l’actuació conjunta d’àrees d’especial
rellevància com l’impuls a la Formació Professional.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací