El Consell aportarà 246.620 euros a aplicacions informàtiques de gestió d’ajudes de la PAC

429

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha aprovat la signatura d’una nova addenda al conveni subscrit al desembre de 2017 entre la Generalitat i el Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), i que es va renovar fins a 2020, en la qual s’estipula que la Generalitat podrà continuar fent ús de totes les aplicacions informàtiques amb les quals es gestionen les ajudes de la PAC (Política Agrícola Comuna) mitjançant una aportació de 246.620 euros fins a 2022.

El conveni permet que la Conselleria Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica pugui fer ús de l’aplicació informàtica destinada a la gestió, control i pagament de les ajudes directes de la PAC que desenvolupa el FEGA i l’ús del qual s’ofereix a les comunitats autònomes a través de convenis de col·laboració.

En virtut d’aquests convenis, les comunitats poden optar per dues modalitats de col·laboració: complet, en la qual les comunitats tenen accés a totes les aplicacions del sistema, o parcial, en la qual les comunitats tenen accés únicament a determinades aplicacions.

La nova addenda, que continua permetent un ús complet de l’aplicació informàtica suposa una aportació per part de la Comunitat Valenciana, de 123.309,87 euros anuals, tant en 2021 com en 2022.

Modalitat d’ús complet

El conveni subscrit en 2017 establia per a la Comunitat Valenciana un ús parcial d’aquest sistema informàtic, però posteriorment es va observar la necessitat de fer un ús complet del sistema, incorporant el mòdul de captura de Sol·licitud Única i de sol·licitud REGEPA (registres de productors agraris), ja que resulta més pràctic i al seu torn contribueix a aportar major seguretat i confiança a les autoritats comunitàries en la gestió dels fons europeus.

El citat mòdul de captura permet la tramitació telemàtica dels pagaments i ha millorat la coherència de les dades subministrades pels titulars de les explotacions agràries.

Millores funcionals

El canvi de l’ús parcial a un ús total del sistema també ha permès incorporar millores funcionals significatives durant la fase de captura de sol·licituds (emplenament i registre) que han redundat en una millora del servei als usuaris i de la qualitat de la gestió de la Conselleria d’Agricultura.

Així mateix, des de la Generalitat s’han millorat els procediments de gestió de les ajudes de la PAC i s’ha agilitat la tramitació dels pagaments.

Aquesta addenda al conveni, la vigència del qual s’estén fins al 31 de desembre de 2022, entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 20121 prèvia inscripció en el Registre Electrònic estatal d’Òrgans i Instruments de Cooperació del sector públic estatal i la seva publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací