Educació incrementa en un 70% el personal orientador d’Infantil i Primària

516

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport inicia el pròxim curs el nou model d’orientació educativa, que amplia l’atenció personalitzada i l’educació inclusiva en els centres educatius d’Infantil, Primària i Educació Especial pel fet que incrementarà vora al 70 % la plantilla del personal orientador i en un 37 % la de treballadores i treballadors socials.

Es passarà dels 499 orientadors i orientadores actuals a un total de 841; i de 27 a 37 treballadors i treballadores socials. Amb aquest notable augment de la plantilla d’Orientació educativa es millorarà l’atenció a l’alumnat, ja que es disminueix un 40 % la ràtio d’alumnat que atendrà aquest personal especialitzat.

A més, aquest nou model d’orientació educativa valenciana se centra en la creació d’equips d’orientació educativa en els centres d’Educació Infantil, Primària i Educació Especial; una millor coordinació entre els equips d’orientació educativa d’Infantil, Primària i Educació Especial i els departaments d’orientació educativa i professional de Secundària; la creació d’unitats especialitzades d’orientació i la intensificació del treball social en barris d’atenció educativa singular.

Es planteja una estructura en què els orientadors i orientadores d’aquestes etapes educatives formen part de l’equip docent de cada centre educatiu. D’aquesta manera, amb aquest personal especialitzat formant part de les plantilles de cada centre, les actuacions d’inclusió i orientació educativa a l’alumnat de totes les etapes educatives asseguren un major èxit d’actuació pel fet que s’afavoreix un seguiment més pròxim de cada cas.

Es tracta, per tant, de dotar les escoles i els centres d’Educació Especial d’una estructura estable de professionals de l’orientació educativa i de suport a la inclusió que done una atenció personalitzada a l’alumnat i a les famílies i contribuïsca a la transformació dels centres educatius en centres inclusius.

Per a dur a terme aquest nou paradigma inclusiu de dotació de professorat especialitzat en orientació educativa, dels 841 orientadors i orientadores que hi haurà el pròxim curs, 783 s’incorporaran als centres educatius d’Infantil, Primària i Educació Especial, mentre que els 58 restants s’integraran a les sis noves unitats especialitzades d’orientació (UEO).

Per comarques, els 783 orientadores i orientadors integrats als centres educatius es repartiran de la forma següent: 333 treballaran en centres de les comarques d’Alacant, mentre que les de Castelló tindran 144 professionals i les de València, 306 especialistes, que formaran part dels equips docents de cada centre.

Creació de sis noves unitats especialitzades d’orientació

A l’increment de personal d’orientació als centres educatius se suma la proposta de creació de sis unitats especialitzades d’orientació amb un total de 101 persones conformant els seus equips interprofessionals, per a reforçar l’actuació en els espais educatius.

L’objectiu és que el personal de les unitats especialitzades d’orientació col·labore amb els centres educatius que ho sol·liciten, en els casos complexos que requerisquen una resposta específica en un àmbit determinat, i el done suport.

És un suport complementari als centres docents, en coordinació amb els centres de recursos, les unitats d’atenció i intervenció, els CEFIRE, les unitats educatives terapèutiques i la Inspecció Educativa, i un assessorament directe als equips i departaments d’orientació educativa i als equips docents.

Es tracta de 101 especialistes, entre els quals hi ha els 58 orientadors i orientadores esmentats, 22 mestres de Pedagogia Terapèutica i 21 mestres d’Audició i Llenguatge per a intensificar la cobertura d’acció en els centres educatius i assessorar en matèria d’alteracions greus de la convivència i la conducta, les discapacitats visuals, auditives i motrius, el trastorn de l’espectre autista, les altes capacitats intel·lectuals i les discapacitats intel·lectuals.

Les UEO tindran un doble vessant: per una banda, l’atenció territorialitzada als centres educatius que tenen adscrits, i per altra, l’atenció especialitzada com a centres de referència per a tot el territori.

Les comarques d’Alacant tindran tres UEO, una a Alacant, que serà l’equip de referència en temes de convivència i conducta, una altra a Dénia, que serà el referent en qüestions de dificultats d’aprenentatge i TDAH, i una a Elx focalitzada en discapacitat sensorial: auditiva i visual.

Els centres educatius de les comarques castellonenques estaran atesos per l’UEO de Castelló de la Plana, que, a més, també serà el centre de referència per a tot territori autonòmic en l’atenció a la discapacitat motriu.

Les comarques de València tindran dos UEO, una a Xàtiva, que estarà especialitzada en altes capacitats intel·lectuals i discapacitat intel·lectual, i l’altra a València, que serà la unitat de referència en igualtat i diversitat i trastorns de l’espectre de l’autisme (TEA).

La proposta de nou model d’atenció educativa inclusiva incorpora la figura de treballadors i treballadores socials als centres educatius de barris amb alumnat més vulnerable, de manera que incrementa la seua plantilla de 27 a 37 professionals, un 37 % més. Aquesta estructura suposa també una millor atenció i assessorament als centres educatius, ja que reestructura i intensifica el seu treball en els centres educatius situats en barris amb una major necessitat d’acció comunitària.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací