CaixaBank guanya 855 milions d’euros fins març i manté la morositat en mínims

237

Un resultat sòlid, fruit del dinamisme comercial i de la fortalesa de l’entitat

Actualitat Diària

El Grup CaixaBank va obtindre un benefici net atribuït de 855 milions d’euros en el primer trimestre de l’any, un 21,1% més que en el mateix període de l’exercici anterior, un resultat sòlid, fruit del dinamisme comercial i de la fortalesa del balanç de l’entitat, pese al context d’incertesa financera. 

D’aquesta manera, CaixaBank continua amb la millora de la rendibilitat sobre els recursos propis (GIRE), que aconsegueix el 10,5% al tancament del primer trimestre, encara per davall del cost de capital, encara que molt superior al 7,6% del mateix període de l’any anterior. A més, la ràtio d’eficiència (12 mesos) millora i baixa fins al 48,2%. 

Així mateix, en aquest trimestre, l’entitat ha registrat en els seus comptes l’impost extraordinari a la banca per un import de 373 milions d’euros, la qual cosa ha suposat restar el 30% dels beneficis del Grup. 

El conseller delegat, Gonzalo Gortázar, ha ressaltat que l’entitat ha iniciat l’any “amb una molt bona dinàmica comercial en un període en el qual l’economia s’ha mostrat més resilient del que es preveu”. A més, Gortázar també ha destacat “la privilegiada posició en liquiditat i solvència de l’entitat, amb més de 132.000 milions d’euros d’actius líquids i una còmoda ràtio de capital del 12,6%”. 

L’executiu ha subratllat que “la millora del resultat atribuït suposa una bona notícia no sols per als nostres accionistes, entre els quals destaquen la Fundació “la Caixa” i el FROB, sinó també per als nostres clients, perquè reflecteix la nostra capacitat per a donar suport a les seues necessitats, i per a la societat, perquè comptar amb un sector financer fort i de confiança és clau per a dinamitzar l’economia i l’activitat empresarial”. 

Evolució interanual positiva del compte de resultats 

En el primer trimestre de l’any, CaixaBank ha registrat una evolució positiva dels ingressos core, fins a aconseguir 3.449 milions d’euros, un 30,4% més. En concret, el marge d’interessos millora fins a 2.163 milions d’euros (+48,6%) i les comissions netes es mantenen estables (+0,1%) en 937 milions d’euros. 

En el capítol de comissions, les recurrents mostren una lleugera reducció de l’1%, impactades, entre altres, per la supressió de les comissions de custòdia en els depòsits a grans empreses i per l’extensió dels programes de fidelització de clients particulars, factors que s’han vist compensats parcialment per la major activitat en mitjans de pagament. Per part seua, els resultats d’entitats valorades pel mètode de la participació, essencialment procedents de participades de bancaseguros, sumen 79 milions i el resultat del servei d’assegurança (la nova línia del compte de resultats derivada de l’entrada en vigor de la normativa NIIF 17), ascendeix a 263 milions d’euros. 

A més, es produeix un increment dels ingressos per dividends (fins a 68 milions) després del registre de la totalitat del dividend de Telefónica durant el primer trimestre de l’any. 

En canvi, hi ha una menor generació en ingressos d’operacions financeres, que baixen fins a 82 milions d’euros (-42,7%). En l’evolució de l’epígraf d’altres ingressos i despeses d’explotació impacta, de manera especial aquest trimestre, el registre de l’impost extraordinari a la banca per un import de 373 milions d’euros. 

Aquests aspectes expliquen que el marge brut cresca un 16,7%, fins a 3.101 milions d’euros, i l’increment de les despeses d’administració i amortització recurrents (+2,4%) fa que el marge d’explotació augmente un 33,4%, fins a 1.659 milions d’euros. 

Des de l’1 de gener de 2023, el Grup CaixaBank ha aplicat les normatives NIIF 17 “Contractes d’assegurança” i NIIF 9 “Instruments Financers” als actius i passius afectes al negoci assegurador, per la qual cosa l’entitat ha reexpressat el compte de resultats de l’exercici 2022 i el balanç de situació, a efectes comparatius. 

Recursos i crèdits es mantenen estables 

Els recursos de clients ascendeixen a 614.608 milions d’euros a 31 de març (+0,5% en el trimestre), gràcies a la bona evolució en els productes d’estalvi a llarg termini i a la recuperació dels mercats financers. Dins d’ells, els actius sota gestió pugen fins a 154.007 milions d’euros (+4,1% en el trimestre) no sols per l’evolució favorable dels mercats, sinó també per unes subscripcions netes positives pròximes a 3.800 milions d’euros, amb especial puixança dels fons d’inversió i les assegurances d’estalvi. 

La quota combinada de depòsits i estalvi a llarg termini arriba al 26,5%. 

Per part seua, el crèdit sa se situa en 351.215 milions d’euros a tancament de març, després de mantindre’s pràcticament estable en el trimestre. Per segments, la cartera per a l’adquisició d’habitatge segueix marcada per l’augment de les amortitzacions en un context de pujada de tipus d’interés, de manera que registra una caiguda del 1,4%, mentre el saldo del crèdit al consum puja un 0,4% i el d’empreses ho fa un 1,2%. 

No obstant això, la nova producció de crèdit interanual segueix fort per la resiliència de l’economia i augmenta en tots els segments de negoci: hipoteques (+6%), consum (+4%) i empreses (+21%). 

Bona gestió del risc: morositat continua en mínims 

La resistència de l’economia i la bona gestió del risc realitzada per l’entitat també han permés mantindre la ràtio de morositat en nivells mínims històrics, amb un 2,7% al tancament del trimestre. 

Els saldos dubtosos descendeixen fins als 10.447 milions d’euros després de la bona evolució dels indicadors de qualitat d’actiu i la gestió activa de la morositat, amb una reducció de 243 milions d’euros en el trimestre. Al temps, els fons per a insolvències se situen a tancament de març en 7.921 milions d’euros i la ràtio de cobertura continua incrementant-se, fins al 76%, després de pujar dos punts des de desembre (74%). Per part seua, el cost del risc (últims 12 mesos) se situa en el 0,26%. 

Liquiditat i capital en nivells òptims 

CaixaBank tanca el primer trimestre de l’any amb uns nivells òptims de liquiditat i capital. Els actius líquids totals se situen en 132.867 milions d’euros i el Liquidity Coverage Ràtio del Grup (LCR) és del 192%, la qual cosa mostra una folgada posició, molt per damunt del mínim requerit del 100%. El saldo disposat de la pòlissa del Banc Central Europeu (BCE) a 31 de març ascendeix a 15.620 milions d’euros corresponents a TLTRO III. 

L’entitat manté també la seua fortalesa en capital, amb una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) del 12,6% (12,5% sense aplicació dels ajustos transitoris de NIIF 9), després de l’impacte extraordinari de la primera aplicació de la normativa NIIF 17 (-20 punts bàsics). Entre gener i març, CaixaBank ha aconseguit generar de manera orgànica 30 punts bàsics de capital. 

A més, la ràtio MREL total se situa en el 26,2%, ja per damunt del nivell exigit per a 2024. Aquest trimestre s’han realitzat tres emissions d’instruments computables: 750 milions d’euros d’AT1, 500 milions de lliures esterlines de *Tier 2 i 1.250 milions de dòlars de deute Sènior Senar Preferred. 

CaixaBank i el seu vessant social 

La positiva evolució dels resultats de CaixaBank i la fortalesa financera, permeten a l’entitat continuar fent costat a famílies, empreses i a la societat en el seu conjunt, amb l’objectiu final d’estar prop de les persones per a tot el que importa. CaixaBank té un ferm compromís amb la millora social, alguna cosa que forma part de l’ADN de l’entitat i que es reflecteix en la seua aposta per la inclusió financera, el suport als col·lectius més vulnerables, la formació i l’impuls a l’emprenedoria, entre altres aspectes. 

Per a això, CaixaBank compta, per exemple, amb el major banc de microcrèdits d’Europa. MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha mobilitzat des de la seua fundació en 2007 més de 8.700 milions d’euros en quasi 1,3 milions de projectes amb impacte social. D’ells, més de 7.900 milions d’euros corresponen a microcrèdits, amb especial pes dels destinats a afrontar necessitats puntuals de famílies, i dels concedits per a posar en marxa o consolidar negocis d’emprenedors i microempreses. 

CaixaBank també manté un fort compromís amb l’accés a l’habitatge i compta amb 11.207 habitatges en el seu programa de lloguer social, i ha aportat més de la meitat del total d’immobles que el sector ha cedit al Fons Social d’Habitatges. 

Així mateix, està fortament compromesa amb el territori, i per a això té a la disposició dels ciutadans la xarxa d’oficines més extensa d’Espanya, amb presència en totes les províncies. És l’única entitat amb sucursal en 482 poblacions i no abandonarà cap. Compta també amb un servei de 17 ofimóviles, que operen en 628 municipis de sis comunitats autònomes. 

D’altra banda, a través de CaixaBank Dualiza, l’entitat fomenta la formació professional dual, i per a impulsar l’educació en cultura financera celebra cada any conferencies, cursos i tallers que contribueixen a la millora dels coneixements sobre conceptes econòmics i financers.

A més, els beneficis que genera l’entitat reverteixen directament en la societat a través del dividend, ja que els seus dos principals accionistes són la Fundació ”la Caixa” i l’Estat, a través del FROB. Dels 1.730 milions de dividends abonats el passat 12 abril contra els resultats de 2022, uns 850 milions tenen un destí social, perquè s’han distribuït entre aquestes dues institucions, que són propietàries de pràcticament la meitat del capital del banc.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací