Vila-real eleva al Ministeri les previsions de reequilibri en 2020 després d’incomplir el Pla econòmic-financer en 2018

1049

L’Ajuntament porta pagats 45 milions en “empastres”. Benlloch dóna compte de la resposta de l’Ajuntament al requeriment de l’organisme de tutela de la Generalitat per a bloquejar crèdits, encara que no es pot fer com demana la Generalitat, perquè existeix una “eleveda incertesa” pel pagament de resolucions urbanístiques, tal com acredita la Intervenció

Actualitat Diària

L’alcalde de Vila-real, José Benlloch, va informar en desembre que s’havia rebut un escrit de l’Organisme de Tutela, depenent del Ministeri d’Hisenda, en el qual consta que en l’exercici 2018-2019 es va incomplir la regla de la despesa vigent dins del Pla Econòmic Financer al qual està subjecte l’Ajuntament. L’Ajuntament va enviar un informe en el qual explicaven les mesures presses per a pal·liar la situació, com la pujada de l’IBI.

Benlloch ha informat hui del contingut d’aquesta resposta a través de l’organisme de tutela de la Generalitat per al control de la Llei d’estabilitat pressupostària, perquè l’Ajuntament prenguera mesures que garantisquen l’estabilitat, després que en 2018 s’hagueren de pagar prop de 9 milions d’euros en “herència urbanística del PP” que van portar a l’incompliment del Pla econòmic financer. En el document, Benlloch explica que no es poden bloquejar crèdits, tal com demana el Ministeri en el seu requeriment, perquè a Vila-real existeix una “eleveda incertesa” pel pagament de resolucions urbanístiques, tal com acredita la Intervenció en el seu informe per al pressupost 2020, i no es pot paralitzar la ciutat.

No obstant això, el pressupost de 2020 adopta dues mesures importants per a reequilibrar els comptes, tal com demana el Ministeri: la no inclusió de préstec, que permetrà reduir l’endeutament un 10%, i l’increment de l’IBI, malgrat la qual cosa el pressupost és 800.000 euros inferior al del passat exercici. “Això demostra que era necessari incrementar l’IBI i, si no ho haguérem fet, ens haurien intervingut, amb tot el que això comporta de retallar en serveis, pujar taxes o impostos”, adverteix.

“L’any 2018 va ser un any particularment catastròfic pel que fa als pagaments de l’urbanisme del PP. Vam haver de fer front a prop de nou milions d’euros en resolucions urbanístiques i el conveni de les dominiques, que ens van portar a la necessitat de subscriure diversos préstecs. El que li expliquem a l’organisme de tutela de la Generalitat és la difícil situació en la qual l’herència del PP ha deixat a Vila-real, amb 45 milions d’euros pagats ja entre empastres urbanístics i les amortitzacions i interessos del préstec de 20 milions que va subscriure el Partit Popular en la seua última etapa en condicions molt negatives per a la ciutat i que mai van pagar. Préstec pel qual encara ens queden per pagar altres 10 milions amb els seus corresponents interessos”, valora l’alcalde. En la mateixa línia, Benlloch recorda que l’informe de la Intervenció per al pressupost que s’aprova demà avala les dificultats en les quals la gestió urbanística ha col·locat la ciutat, en concloure que “existeix una elevada incertesa respecte de la quantia i el moment en què resultaran exigibles les obligacions derivades d’expropiacions o les reclamacions judicials en tràmit”.

“Aquesta situació d’incertesa”, argumenta l’alcalde, “fa inviable gestionar el pressupost adoptant acords de no disponibilitat –tal com reclama el Ministeri- sense que aquestes decisions afecten l’adequat funcionament de l’Administració, així com a l’adequada prestació dels serveis públics”. “No obstant això, també li expliquem a l’organisme de tutela que hem sigut capaços en aquests vuit anys de fer front a aquestes dificultats, amb un model de ciutat viu i viable, i que el nostre problema són fonamentalment els empastres el PP”, agrega Benlloch.

El document remés a la Direcció General d’Administració Local detalla també les mesures adoptades en el pressupost de 2020 per a “reequilibrar els comptes”, amb l’increment de la contribució després de vuit anys congelada, i la decisió de no incloure cap préstec, de manera que l’endeutament se situarà a final de l’exercici en un 59,47%, 10 punts per baix de l’actual. “Malgrat les greus dificultats que hem travessat, tenim 18 milions d’euros en inversions en marxa, sufragades totes per altres administracions, som la ciutat amb menys atur de la Comunitat 13 mesos seguits i una de les poblacions d’Espanya on més ha descendit la desigualtat, segons la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada. Sabem que no podem caure en l’autocomplaença i que queda molt per fer, però sens dubte són dades molt positives”, valora.