Les oposicions docents s’iniciaran el 15 de maig amb 464 tribunals examinadors

587

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat hui el calendari de les oposicions docents, la primera prova de les quals començarà el dissabte 15 de maig en 464 tribunals examinadors de 67 especialitats diferents. A les oposicions, en les quals s’ofereixen pel torn lliure 3.542 places docents de Secundària i altres cossos, s’han inscrit un total de 24.723 persones.

La llista definitiva de persones admeses i excloses es publicarà a partir del 19 d’abril i el calendari complet de referència d’aquestes oposicions ja es pot consultar en l’enllaç següent: consultar ací.

La fase d’oposició consta de dues proves que tenen caràcter eliminatori. La primera, que inclou dues parts (A i B) que es valoren conjuntament, té com a objectiu que es demostren els coneixements específics de l’especialitat a la qual s’opta. Si no se supera aquesta primera prova no es pot passar a la segona, l’objectiu de la qual és comprovar l’aptitud pedagògica de la persona aspirant i el seu domini de les tècniques necessàries per a l’exercici docent.

La fase d’oposició començarà el dissabte 15 de maig amb la celebració de la part A de la primera prova, que consisteix en el desenvolupament, per escrit, d’un tema triat per l’aspirant dels que traga a l’atzar el tribunal de manera proporcional al nombre de temes del temari de cada especialitat.

L’examen de la part B de la primera prova tindrà lloc el dissabte 22 de maig. En aquest cas es tracta d’una prova pràctica que permetrà comprovar que es té una formació científica i un domini de les habilitats tècniques corresponents a l’especialitat a la qual s’opta.

Les notes provisionals d’aquesta primera prova, tant de la part A com de la B, es publicaran el 18 de juny i, una vegada superat el període d’al·legacions, les definitives el 26 de juny.

La segona prova inclou la presentació i defensa d’una programació didàctica o d’una guia docent. Aquestes s’han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat (consultar ací) i les persones aspirants tenen de termini per a fer-ho fins al dimarts 1 de juny. El dilluns 28 de juny s’iniciarà la defensa davant dels tribunals examinadors de la programació didàctica o la guia docent presentada, que inclou també la preparació i exposició oral d’una unitat didàctica o un bloc temàtic.

Després de la finalització de la fase d’oposició tindrà lloc la fase del concurs de mèrits i la previsió és que aquesta última finalitze el dilluns 26 de juliol amb la publicació de la llista d’aspirants seleccionats.

El desenvolupament de la fase d’oposició al llarg d’un mes i mig es fa per assegurar la celebració de les proves si l’evolució de la COVID requerira alguna readaptació del calendari, ja que d’aquesta manera es pot tindre marge de maniobra per a donar solució a hipotètics contextos que obligaren a reprogramar els exàmens.

116 tribunals més que en 2019

Per a garantir les distàncies de seguretat i totes les mesures d’higiene necessàries s’ha fet una clara aposta per reduir la ràtio d’aspirants per tribunal per menys de 60 persones, i amb aquest motiu s’han designat fins a 464 tribunals examinadors, 116 més que a les oposicions de 2019, en què es convocaren un nombre semblant de places.

A les comarques d’Alacant es constituiran 149 tribunals examinadors, 30 més que en 2019. Hi haurà 126 tribunals de Secundària, 19 de professorat tècnic d’FP, 2 de professorat d’EOI i un de Música i Arts Escèniques i un altre d’Arts Plàstiques i Disseny.

A les comarques de Castelló hi haurà 51 tribunals examinadors, 15 més que fa dos anys. Són 47 de Secundària, 3 de professorat tècnic d’FP i un d’EOI.

En el cas de les comarques de València hi haurà 264 els tribunals examinadors: 200 de Secundària, 38 de professorat tècnic d’FP, 4 d’EOI, 7 de Música i Arts Escèniques i 15 d’Arts Plàstiques i Disseny.

3.542 places de lliure accés

En la convocatòria es trauen a concurs oposició 3.542 places de lliure accés, de les quals 249 estan reservades per a aspirants amb diversitat funcional. A aquestes últimes opten 420 persones del total de 24.723 inscrits i inscrites.

La gran majoria de places oferides, 2.771, corresponen al cos de professorat d’Ensenyament Secundari. Dins d’aquest cos es convoquen oposicions a 30 especialitats diferents, però només cinc d’aquestes concentren més de la meitat de les places (el 54,3 %). Són, per aquest ordre: Matemàtiques (424 places), Llengua Castellana i Literatura (300 places), Llengua i Literatura Valenciana (300 places), Anglés (253 places) i Geografia i Història (229 places).

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací