Cultura destina un milió d’euros per a remodelar i construir locals de les societats musicals

531

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a finançar obres de remodelació i construcció de locals socials de les societats musicals de la Comunitat Valenciana per import d’1.000.000 d’euros.

S’estableixen dues modalitats d’inversions subvencionables. La modalitat remodelació, que inclou obres de remodelació i rehabilitació, reforma, millora, adequació i modernització de locals socials en espais existents i les seues instal·lacions, dotada amb 650.000 euros. I la modalitat construcció, per a obres de nova construcció, ampliació i habilitació de nous espais de locals socials, dotada amb 350.000 euros.

S’entén com a societats musicals les entitats privades sense ànim de lucre que, estant legalment constituïdes, tinguen entre les seues finalitats socials la difusió, la promoció o divulgació i l’ensenyament de la música i realitzen almenys, les següents activitats artístiques i formatives amb caràcter permanent: sosteniment d’una agrupació instrumental no professional siga banda o orquestra, sosteniment d’una escola de música o escola d’educands de manera directa o a través d’agrupacions supramunicipals o a falta d’això, col·laborar de manera activa en la integració de joves músics en el seu conjunt instrumental com a activitat tendent a la seua formació musical.

En aquesta convocatòria només s’admetran sol·licituds que incloguen projectes d’inversió el pressupost d’execució material dels quals no supere els 85.000,00 euros, i les inversions dels quals s’executen a partir de l’1 de gener de 2021.

El termini de presentació de les sol·licituds és de quinze dies a comptar de l’endemà de publicació d’aquesta resolució de convocatòria en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací