La Unió presenta a les Corts una proposta per a evitar sancions de manera greu als apicultors

498

Actualitat Diària

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders ha presentat als diferents Grups Parlamentaris de les Corts unes propostes d’esmenes a la Llei d’Acompanyament dels pressupostos de 2021, entre les quals destaca una per a evitar que a través de la modificació de la Llei de Ramaderia se sancione amb fins 60.000 euros als apicultors de la Comunitat Valenciana que incomplisquen l’Acord del Consell que limita la pol·linització creuada dels cítrics, conegut com pinyolà.

L’organització també advoca en les seues propostes d’esmenes per recordar a la Conselleria d’Agricultura el seu compromís del passat mes de gener per a homogeneïtzar la legislació en matèria d’impacte ambiental de les empreses ramaderes valencianes amb la de la resta de comunitats autònomes veïnes. Una altra proposta fa referència a la modificació de la Llei Forestal on se li exigeix al propietari d’un terreny forestal que en cas d’incendi siga ell qui la restaure, al que des de LA UNIÓ s’indica que si el propietari no és el responsable de l’incendi no se l’ha de perjudicar doblement, tant per les pèrdues que li ocasione un incendi com per les despeses per a la seua restauració. També demana LA UNIÓ en les seues propostes una adequació i concreció dels criteris per a l’ordenació del medi rural valencià contemplat en la modificació de la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), a fi de que les construccions en el medi rural s’adapten a les necessitats de l’activitat i al mateix temps a les condicions paisatgístiques de l’entorn en el qual es troben.

Però sens dubte la proposta més rellevant -com s’ha esmentat anteriorment- és la que fa referència a la imposició de sancions greus per incomplir l’Acord de la Pinyolà, quan el que caldria fer és facilitar la convivència entre el sector apícola i citrícola perquè la normativa actual és totalment injusta i injustificada.

El sector apícola ha passat de produir mel de flor del taronger sense problemes fins a principis dels anys 90, a percebre una compensació per la prohibició d’establir assentaments en zones citrícoles, posteriorment deixar de rebre aquesta ajuda des de 2009 a canvi d’anar ampliant les zones permeses per a autoritzar assentaments i ara es pretén, amb la modificació de la Llei de Ramaderia, fins i tot sancionar-los amb quantitats elevades. D’altra banda, no té cap sentit perquè l’Acord està a poc a poc permetent la implantació de més assentaments apícoles i reduint la conflictivitat entre tots dos sectors. A més, el sector citrícola està avançant en una auto reconversió cap a varietats que no provoquen pol·linització creuada (triploides) que permetran gradualment l’increment d’assentaments i, per la seua part, el sector apícola està complint de forma generalitzada l’Acord ja que el nivell de denúncies per part de l’administració és molt baix.

Cal assenyalar a més que els apicultors pateixen l’expulsió de les zones citrícoles en èpoques de floració a conseqüència d’una deficitària ordenació varietal que per pol·linització creuada provoca l’aparició de llavors en determinades varietats de cítrics. En la dècada dels 80 i 90 es van plantar al llarg de la Comunitat Valenciana varietats híbrides de mandariner que van provocar la presència de llavors en els fruits d’altres varietats del grup mandarines que, fins al moment, no les produïen. La conseqüència va ser un menyscapte de la qualitat final d’algunes varietats de cítrics amb greu repercussió comercial negativa. Per això, i a fi d’evitar la presència de llavors en fruits cítrics, es va establir l’obligació de traure els ruscos de les zones citrícoles.

L’organització ha celebrat i celebrarà reunions amb els Grups Parlamentaris de les Corts per a traslladar-los totes les propostes d’esmenes al “Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la Generalitat per a l’exercici 2021”, coneguda com a “Llei d’Acompanyament”. Fins hui s’ha reunit amb PSPV, PP i Compromís; el divendres ho farà amb Unides Podem i en el transcurs de la setmana el farà amb Ciutadans. A aquestes reunions assisteixen o participen per part de LA UNIÓ: Carles Peris, secretari general; Luis Javier Navarro, sotssecretari general; Mª Carmen Miralles, responsable sector apícola i Joanma Mesado, secretari tècnic.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací