La Generalitat obre el termini per a sol·licitar les ajudes directes al sector del taxi

566

Actualitat Diària

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOG), ha publicat les bases que regulen la concessió d’ajudes directes als titulars d’autoritzacions de taxi radicades en la Comunitat Valenciana, per a pal·liar els efectes econòmics ocasionats amb la COVID-19 i la disminució de la mobilitat. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a les 9.00 hores de l’endemà a la publicació d’aquesta ordre en el DOGV.

Segons ha explicat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, “per a la concessió d’aquestes ajudes, que seran com a mínim de mil euros, hem seguit el procediment de concessió directa a causa de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les han motivat”.

En aquest sentit, Arcadi España ha indicat que “el sector del taxi és fonamental per a la mobilitat en la Comunitat Valenciana, per això, la Generalitat ha disposat un total de 4.750.000 d’euros amb l’objectiu de fer costat als i les taxistes que han sofert una important disminució d’ingressos a causa de les restriccions de mobilitat ocasionades pel coronavirus”.

“Amb aquesta mesura -ha subratllat- des de la Generalitat volem garantir el funcionament i la continuïtat d’un sector molt important, d’un servei públic, essencial per a la mobilitat i fonamental per a altres sectors com el turisme, per exemple, i en el qual treballen milers de persones”.

Segons les bases, les persones beneficiàries podran optar a una ajuda per cadascuna de les autoritzacions de les quals siguin titulars. El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s’iniciarà a les 9 hores de l’endemà a la publicació d’aquesta ordre en el DOGV.

L’import de la quantia a percebre es determinarà pel resultat de dividir l’import global de les ajudes, 4.750.000 euros, entre el nombre d’autoritzacions admeses.

La quantitat màxima a percebre per cada autorització admesa no podrà ser superior a 3.000 euros. Així mateix, el límit a percebre per la totalitat de les autoritzacions de taxi per a les quals presenti sol·licitud serà de 18.000 euros.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat (consultar aquí), accedint a la Guia Prop, ‘Tràmits i serveis’. Així mateix, l’accés al tràmit podrà realitzar-se a través de les següents URL: consultar aquí i consultar aquí.

Per a la tramitació telemàtica s’haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admès per la seu electrònica de la Generalitat.

 

Per a consultar aquesta informació en el portal premi aquí

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací