La Generalitat accepta la cessió de dos terrenys a Elx i Castelló per a atenció social

432

Actualitat Diària

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha acceptat la cessió gratuïta, per part de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i de l’Ajuntament d’Elx, de dos terrenys per a destinar-los a infraestructures d’atenció social, tal com publica aquest dijous el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Per un comunicat, l’Ajuntament de Castelló de la Plana ha cedit una parcel·la de 3.800 m de superfície, situada al carrer Onda escaira amb el carrer Ribelles Comins, on la Generalitat durà a terme la construcció d’una Residència per a Persones Majors Dependents.

Així mateix, l’Ajuntament d’Elx ha cedit de manera gratuïta l’ús, per un termini de deu anys, de l’immoble conegut com a antic col·legi rural de Algoda, que la Generalitat destinarà a l’atenció de persones amb diversitat funcional de la zona.

L’immoble acceptat a Castelló de la Plana i el dret d’ús sobre l’immoble d’Elx s’incorporaran ara a l’Inventari General de Béns i Drets de la Generalitat en concepte de béns de domini públic afectes al servei públic social i assistencial.

D’aquesta manera, tots dos quedaran adscrits a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, que és qui s’encarregarà de gestionar els mateixos.

Els immobles s’accepten lliures de càrregues i gravàmens i al corrent de qualsevol despesa.

Context

Aquestes cessions s’efectuen segons el que es disposa en la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat.

La Generalitat mantindrà la titularitat dels béns mentre continuïn afectats a l’ús o servei públic indicats. Si algun dels béns no és destinat a aquest ús o servei públic o deixa de destinar-se posteriorment, revertirà a l’Administració transmitent, i s’integrarà novament en el seu patrimoni.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací