Cultura reconeix el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de València

423

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha reconegut el Servei Municipal d’Arqueologia de l’Ajuntament de València en compliment del Decret 107/2017, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de regulació de les actuacions arqueològiques del territori valencià.

Aquest reconeixement suposa una regulació normativa de les funcions d’arqueòleg municipal i una major coordinació entre l’Administració autonòmica i municipal. A més, se simplifica i agilita la tramitació als ciutadans.

El Servei d’Arqueologia exercirà funcions de supervisió de la redacció i actualització del Catàleg de béns i espais protegits. Això permetrà que el Servei Municipal puga proposar la inclusió o exclusió en l’esmentat catàleg de determinats àmbits de protecció arqueològica, entenent que té un alt grau de coneixement de la realitat patrimonial del municipi. També podrà supervisar, i fins i tot dirigir, les actuacions promogudes per l’Ajuntament de València que requerisquen cauteles arqueològiques.

El Servei elaborarà estudis arqueològics previs i podrà emetre informes sobre aquests. D’aquesta manera, l’Ajuntament es converteix en la primera instància a què acudeix la ciutadania per a obtindre informació i per a poder sol·licitar la preceptiva autorització en matèria d’arqueologia a la Conselleria.

A més, haurà d’informar les sol·licituds de llicències d’obres en àmbits d’afecció arqueològica i formarà part dels òrgans municipals que intervinguen en qüestions relacionades amb el patrimoni arqueològic. Així es generarà més seguretat jurídica a les persones o entitats que promouen obres, ja que tindran informació sobre les cauteles arqueològiques que han de tindre’s en compte.

El municipi de València compta amb més d’una desena d’àrees de vigilància arqueològica, algunes de gran interés arqueològic com Ciutat Vella.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací