Generalitat i Ecoembes presenten els nous equips de recollida de residus automàtica a la Ciutat de Les Arts

486

Actualitat Diària

La Generalitat Valenciana ha presentat avui la instal·lació de vuit nous equips automàtics per al retorn d’envasos lleugers a la Ciutat de les Arts i les Ciències, gràcies al conveni entre l’Ajuntament de València i Ecoembes.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha anunciat en l’acte de presentació l’evolució del model en la Comunitat Valenciana, que permetrà a la ciutadania obtenir descomptes econòmics directes de les taxes de tractament de residus domèstics per la devolució d’envasos lleugers, a través dels seus respectius consorcis de residus zonals.

En aquest sentit, s’informatitzaran amb màquines automàtiques diverses àrees geogràfiques addicionals en la Comunitat, amb les xarxes d’ecoparcs informatitzades que ja fa temps que apliquen aquest sistema de descompte econòmic directe.

A més, continuaran instal·lant-se màquines en centres comercials i mercats municipals de les províncies de Castelló i Alacant, així com la ciutat de València, per a aquest estiu de 2021.

Es tracta, per tant, d’una evolució des de la recompensa col·lectiva o sorteig del model actual SDR-recicles, al model de devolució directe de la taxa de gestió de residus gestionat pels respectius consorcis zonals del qual ja es disposa en la Comunitat Valenciana en diverses àrees de gestió de residus.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha assenyalat: “Tenim comprovat que en les zones informatitzades dels ecoparcs valencians que tenen un sistema d’incentiu, que presten servei al 55% de la població, a més de 2,5 milions de persones, és on estem tenint uns índexs de recuperació de residus molt diferenciats respecte a aquells que no compten amb un sistema així. Estem convençuts que el sistema d’incentiu, el sistema que interpel·la a la ciutadania que l’acció individual del reciclatge amb una bona compensació fa possible que hi hagi millors dades”.

D’aquesta manera, la Comunitat Valenciana evoluciona el model al màxim de les seves possibilitats autonòmiques a nivell jurídic, vistes les recents sentències del Tribunal Suprem, a l’espera del que es decidirà en la nova normativa estatal, atès que es considera per part de la Generalitat una evolució necessària del model actual, que ja és un èxit en la gestió dels ecoparcs-punts nets informatitzats de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, aquesta evolució del model permet una implantació important aquesta legislatura, per la qual cosa es considera d’interès fer aquest pas, atès que altres models com el SDDR d’envasos d’un sol ús, no podran desenvolupar-se aquesta legislatura a nivell operacional, encara que es legislés sobre ells a nivell estatal, per la qual cosa no podran millorar la gestió d’envasos d’un només uso a curt termini, referent a això.

Així mateix, la Conselleria ha donat a conèixer les principals dades del sistema de gestió de residus d’envasos lleugers i paper-cartó en 2020 els ingressos totals del qual en la Comunitat Valenciana han pujat fins als 51,9 milions d’euros; 19,3 milions d’increment en comparació amb els de l’any 2014.

La Conselleria que dirigeix Mireia Mollà, va remetre fa poc una sol·licitud escrita al Ministeri per a la Transició Ecològica per a activar com més aviat millor les previsions normatives en matèria econòmica, a nivell estatal, que siguin necessàries, de les Directives del Paquet d’Economia Circular de la UE. Aquesta adequació permetrà incrementar els ingressos econòmics per la gestió de les recollides separades d’envasos lleugers, vidre i cartó, en favor de les entitats locals.

Mollà, ha explicat que l’evolució del model en la Comunitat Valenciana respon “a la important política d’inversions i millora contínua dels governs del Botànic en matèria de residus”.

Les dades demostren, que els plans d’acció d’inversions específiques realitzats per Ecoembes des de 2016 eren necessaris i han donat bons resultats a la Comunitat Valenciana. Així mateix, ha destacat la renovació per part de la Generalitat de les instal·lacions de classificació d’envasos lleugers, com la nova planta de classificació d’envasos lleugers de Benidorm i les millores en les de Picassent o Elx, entre altres, donada la millora important de les dades de recollida separada, especialment a partir de 2018. “Volem millorar més, sobretot en el mix de recollida selectiva”, han afirmat diversos representants de la Conselleria referent a això.”

A més, s’han realitzat importants inversions i continuaran realitzant-se, en les plantes de tractament de residus domèstics barrejats de la Comunitat Valenciana, dotant-les de la flexibilitat necessària, dins d’un model modern i circular de gestió de residus domèstics.

Les dades de gestió de recuperacions han evolucionat en tots els materials en els últims sis anys amb un creixement total de recuperació de 66.975 tones

“La nostra xarxa de plantes de triatge dels diferents residus, que hauran de ser flexibles, modernes i sempre en millora contínua, d’acord amb els models circulars en aquest sentit, són l’alternativa al model d’incineració de residus domèstics d’altres comunitats autònomes, que no volem per a la Comunitat Valenciana”, ha afirmat Mollà. “Són la nostra última barrera per a aprofitar tots els materials recuperables. Aquesta és la veritable gestió cap al residu zero, la dels fets dins de l’economia circular. Un camí molt llarg però que ha de treballar-se dia a dia i en el qual la reducció, reutilització, recollida separada i reciclatge han de ser les protagonistes”, ha afegit la consellera

La Conselleria prepara nous projectes a curt termini, per a incrementar la capacitat de recollida separada i classificació de materials, com l’automatització de la planta de classificació d’envasos d’Alzira de Vaersa, entre altres.

En aquesta línia, la Conselleria ha anunciat també la posada en marxa de nous sistemes de classificació de materials (ampliació de l’abast de l’alumini i acer lleugers i nous processos de classificació de plàstics lleuger), la posada en marxa de noves recollides porta a porta, 2.000 nous contenidors grocs i la millora i increment de les recollides separades de bioresidus, on el Consell vol destinar, en aquesta primera anualitat 2021, més de 20 milions d’euros procedents dels fons de reconstrucció per a separar en origen la fracció orgànica.

Cal indicar que malgrat que 2020 ha estat un any difícil en relació amb la recuperació de materials procedents de la fracció resto, la Comunitat Valenciana va ser la primera a reprendre els processos de triatge manual, després de constatar la total seguretat del procés.

La Conselleria confia a millorar enguany les dades, que es veuran potenciats per les noves xarxes d’educadors ambientals locals, amb especial implantació a les províncies de Castelló i València.

Mireia Mollà ha volgut llançar un missatge d’ànim a la ciutadania valenciana: “Ens queda molta feina per fer, però gràcies al treball desenvolupat en els últims anys, disposem d’un model de gestió propi, singular a Espanya, a la valenciana, basat en la millora contínua que ròssec a favor de l’economia circular i la bona gestió de residus en la Comunitat Valenciana”.

La Generalitat Valenciana ha presentat avui la instal·lació de vuit nous equips automàtics per al retorn d’envasos lleugers a la Ciutat de les Arts i les Ciències, gràcies al conveni entre l’Ajuntament de València i Ecoembes.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha anunciat en l’acte de presentació l’evolució del model en la Comunitat Valenciana, que permetrà a la ciutadania obtenir descomptes econòmics directes de les taxes de tractament de residus domèstics per la devolució d’envasos lleugers, a través dels seus respectius consorcis de residus zonals.

En aquest sentit, s’informatitzaran amb màquines automàtiques diverses àrees geogràfiques addicionals en la Comunitat, amb les xarxes d’ecoparcs informatitzades que ja fa temps que apliquen aquest sistema de descompte econòmic directe.

A més, continuaran instal·lant-se màquines en centres comercials i mercats municipals de les províncies de Castelló i Alacant, així com la ciutat de València, per a aquest estiu de 2021.

Es tracta, per tant, d’una evolució des de la recompensa col·lectiva o sorteig del model actual SDR-recicles, al model de devolució directe de la taxa de gestió de residus gestionat pels respectius consorcis zonals del qual ja es disposa en la Comunitat Valenciana en diverses àrees de gestió de residus.

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha assenyalat: “Tenim comprovat que en les zones informatitzades dels ecoparcs valencians que tenen un sistema d’incentiu, que presten servei al 55% de la població, a més de 2,5 milions de persones, és on estem tenint uns índexs de recuperació de residus molt diferenciats respecte a aquells que no compten amb un sistema així. Estem convençuts que el sistema d’incentiu, el sistema que interpel·la a la ciutadania que l’acció individual del reciclatge amb una bona compensació fa possible que hi hagi millors dades”.

D’aquesta manera, la Comunitat Valenciana evoluciona el model al màxim de les seves possibilitats autonòmiques a nivell jurídic, vistes les recents sentències del Tribunal Suprem, a l’espera del que es decidirà en la nova normativa estatal, atès que es considera per part de la Generalitat una evolució necessària del model actual, que ja és un èxit en la gestió dels ecoparcs-punts nets informatitzats de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, aquesta evolució del model permet una implantació important aquesta legislatura, per la qual cosa es considera d’interès fer aquest pas, atès que altres models com el SDDR d’envasos d’un sol ús, no podran desenvolupar-se aquesta legislatura a nivell operacional, encara que es legislés sobre ells a nivell estatal, per la qual cosa no podran millorar la gestió d’envasos d’un només uso a curt termini, referent a això.

Així mateix, la Conselleria ha donat a conèixer les principals dades del sistema de gestió de residus d’envasos lleugers i paper-cartó en 2020 els ingressos totals del qual en la Comunitat Valenciana han pujat fins als 51,9 milions d’euros; 19,3 milions d’increment en comparació amb els de l’any 2014.

La Conselleria que dirigeix Mireia Mollà, va remetre fa poc una sol·licitud escrita al Ministeri per a la Transició Ecològica per a activar com més aviat millor les previsions normatives en matèria econòmica, a nivell estatal, que siguin necessàries, de les Directives del Paquet d’Economia Circular de la UE. Aquesta adequació permetrà incrementar els ingressos econòmics per la gestió de les recollides separades d’envasos lleugers, vidre i cartó, en favor de les entitats locals.

Mollà, ha explicat que l’evolució del model en la Comunitat Valenciana respon “a la important política d’inversions i millora contínua dels governs del Botànic en matèria de residus”.

Les dades demostren, que els plans d’acció d’inversions específiques realitzats per Ecoembes des de 2016 eren necessaris i han donat bons resultats a la Comunitat Valenciana. Així mateix, ha destacat la renovació per part de la Generalitat de les instal·lacions de classificació d’envasos lleugers, com la nova planta de classificació d’envasos lleugers de Benidorm i les millores en les de Picassent o Elx, entre altres, donada la millora important de les dades de recollida separada, especialment a partir de 2018. “Volem millorar més, sobretot en el mix de recollida selectiva”, han afirmat diversos representants de la Conselleria referent a això.”

A més, s’han realitzat importants inversions i continuaran realitzant-se, en les plantes de tractament de residus domèstics barrejats de la Comunitat Valenciana, dotant-les de la flexibilitat necessària, dins d’un model modern i circular de gestió de residus domèstics.

Les dades de gestió de recuperacions han evolucionat en tots els materials en els últims sis anys amb un creixement total de recuperació de 66.975 tones

“La nostra xarxa de plantes de triatge dels diferents residus, que hauran de ser flexibles, modernes i sempre en millora contínua, d’acord amb els models circulars en aquest sentit, són l’alternativa al model d’incineració de residus domèstics d’altres comunitats autònomes, que no volem per a la Comunitat Valenciana”, ha afirmat Mollà. “Són la nostra última barrera per a aprofitar tots els materials recuperables. Aquesta és la veritable gestió cap al residu zero, la dels fets dins de l’economia circular. Un camí molt llarg però que ha de treballar-se dia a dia i en el qual la reducció, reutilització, recollida separada i reciclatge han de ser les protagonistes”, ha afegit la consellera

La Conselleria prepara nous projectes a curt termini, per a incrementar la capacitat de recollida separada i classificació de materials, com l’automatització de la planta de classificació d’envasos d’Alzira de Vaersa, entre altres.

En aquesta línia, la Conselleria ha anunciat també la posada en marxa de nous sistemes de classificació de materials (ampliació de l’abast de l’alumini i acer lleugers i nous processos de classificació de plàstics lleuger), la posada en marxa de noves recollides porta a porta, 2.000 nous contenidors grocs i la millora i increment de les recollides separades de bioresidus, on el Consell vol destinar, en aquesta primera anualitat 2021, més de 20 milions d’euros procedents dels fons de reconstrucció per a separar en origen la fracció orgànica.

Cal indicar que malgrat que 2020 ha estat un any difícil en relació amb la recuperació de materials procedents de la fracció resto, la Comunitat Valenciana va ser la primera a reprendre els processos de triatge manual, després de constatar la total seguretat del procés.

La Conselleria confia a millorar enguany les dades, que es veuran potenciats per les noves xarxes d’educadors ambientals locals, amb especial implantació a les províncies de Castelló i València.

Mireia Mollà ha volgut llançar un missatge d’ànim a la ciutadania valenciana: “Ens queda molta feina per fer, però gràcies al treball desenvolupat en els últims anys, disposem d’un model de gestió propi, singular a Espanya, a la valenciana, basat en la millora contínua que ròssec a favor de l’economia circular i la bona gestió de residus en la Comunitat Valenciana”.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací