El sector del joc en la Comunitat Valenciana va experimentar un lleuger creixement en 2019

532

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha estat informat de la memòria anual de la situació del joc a la Comunitat Valenciana corresponent a 2019, emesa per la Comissió del Joc i elevada per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

De l’avaluació de les dades es pot apreciar un increment del 5,17% en les quantitats jugades en la Comunitat Valenciana respecte a l’any 2018.

En concret, les quantitats destinades a les pràctiques del joc en les seves diverses modalitats durant 2019 van aconseguir els 4.230 milions d’euros, tenint en compte el joc presencial, el joc competència de l’Estat (Loteries i Apostes de l’Estat) i l’ONCE, la qual cosa representa aproximadament el 3,66% del PIB de la Comunitat Valenciana.

Segons l’informe, la majoria dels sectors del joc van experimentar un increment en 2019, principalment les màquines tipus B especials de bingo i les màquines de tipus C instal·lades en els casinos, així com la modalitat de bingo electrònic.

Quant al valor mitjà de les quantitats jugades per habitant major de 18 anys, en la Comunitat Valenciana aconsegueix els 1.023 euros, la qual cosa suposa un 3,33% més que la quantitat mitjana registrada en 2018.

D’altra banda, l’informe destaca la contínua revisió i actualització dels diversos aspectes relacionats amb l’activitat de joc que duu a terme la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic amb la finalitat de conciliar-la amb la protecció dels menors i la prevenció de conductes addictives i activitats fraudulentes.

6.500 ocupacions directes

El sector del joc genera entorn de 6.500 ocupacions directes en la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa el 13,8% de l’ocupació total del joc a Espanya, entre les empreses fabricadores, comercialitzadores, operadores, salons de joc, empreses d’apostes, bingos i casinos.

A més, de manera indirecta el sector del joc en la Comunitat Valenciana genera més de 30.000 ocupacions, tenint en compte els relacionats indirectament amb el sector de l’hostaleria, al que caldria sumar el nombre d’empleats de l’ONCE i la xarxa de venedors de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).

En 2019, el nombre total d’empreses inscrites en el Registre de Joc de la Comunitat Valenciana ascendeix a 766, de les quals 467 són operadores de joc, 133 locals de salons de joc, 79 fabricants de material de joc, 62 sales de bingo, 16 comercialitzadores de joc, altres 6 empreses d’apostes de joc, i 3 empreses de casinos.

170 milions d’euros recaptats

Durant 2019, la Generalitat ha recaptat en impostos propis sobre el joc presencial un total de 157 milions d’euros, al que cal sumar 13,18 milions d’euros procedents del joc online, de competència estatal. En total, la xifra ingressada via imposats per aquest concepte supera els 170,18 milions d’euros, la qual cosa suposa un augment en la recaptació del 12,85% respecte a les quantitats recaptades en 2018.

Atesos els diferents subsectors, i sense tenir en compte el joc online, de competència estatal, la xifra del recaptat en la Comunitat Valenciana es distribueix de la següent manera: 98,8 milions procedents de màquines recreatives i d’atzar; 13,6 milions, d’apostes; 38 milions, dels bingos; i 6,4 milions dels casinos.

Subsectors

El joc es divideix en tres subsectors en raó del gestor: el Subsector Privat, en el qual s’enquadren els Casinos, Bingos, Apostes i les Màquines Recreatives i d’Atzar, que gestionen empreses privades i la regulació de les quals és competència de la Generalitat; el Subsector Públic gestionat per la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE), integrat per la Loteria Nacional, la Travessa, el conjunt de la Primitiva, és a dir Euromillones, la Loteria Primitiva més el Joker, el Bo-Lotus, la Grossa de la Primitiva, i les Apostes Hípiques; i el subsector pseudopúblico que correspon a l’ONCE.

Les quantitats jugades en els jocs competència de la Generalitat ha ascendit a 2.881 milions d’euros, un 6,2% superior al total del 2018. En concret, les quantitats jugades en màquines B i C ascendeixen a 2.010 milions, la qual cosa suposa un 6,81% més; en bingos i bingos electrònics, 407 milions, la qual cosa suposa un ascens del 9,4%; en casinos, 119 milions, la qual cosa representa un augment del 0,8%; i en apostes, 345 milions, la qual cosa suposa un increment del 1,17%.

Per tant, del total de les quantitats jugades en el subsector privat, el 69,76% es realitza en màquines; el 14,12% en bingos; el 11,97% en apostes i el 4,13% en casinos.

Respecte al subsector públic, s’ha jugat en la Loteria Nacional i en la Primitiva 1.091 milions, la qual cosa suposa un increment del 3,02%, i en l’ONCE, 258 milions, la qual cosa representa un 2,7% més que en 2018. Tots dos subsectors aconsegueixen els 1.349 milions d’euros jugats, la qual cosa representa respecte a l’exercici anterior un increment del 2,97%.

Suspensió de noves autoritzacions

Cal recordar que el mes de juny passat va entrar en vigor la nova Llei de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia en la Comunitat Valenciana, amb la doble finalitat de regular l’activitat socioeconòmica del joc en les seves diverses modalitats i canals en la Comunitat Valenciana i, d’altra banda, prevenir les patologies i addiccions.

Entre les principals novetats de la llei destaca la suspensió per un període màxim de 5 anys de noves autoritzacions d’establiments de joc i d’explotació de màquines de tipus B en locals d’hostaleria i similars.

Així mateix, la llei reforça les mesures dirigides a impedir l’accés dels menors als salons de joc, entre les quals es troba l’obligatorietat d’una distància mínima de 850 metres entre els salons de joc i locals específics d’apostes respecte a centres educatius que imparteixin educació secundària obligatòria, batxillerat, cicle de formació professional bàsica i ensenyaments artístics professionals.

Prevenció i lluita contra la ludopatia

A fi de prevenir i lluitar contra la ludopatia, la nova Llei contempla la promoció d’ajudes, subvencions o incentius fiscals per a entitats esportives, associacions i mitjans de comunicació que duguin a terme campanyes en aquest sentit, així com destinar les quantitats recaptades per sancions del sector del joc a posar en marxa accions de prevenció i ajuda enfront d’aquesta xacra social.

Així mateix, s’estableix la prohibició als agents que exerceixin l’activitat de joc de concedir crèdits, bonificacions o assistència financera a les persones jugadores; i la restricció de la publicitat, promoció, patrocini i informació comercial de les activitats del joc, en l’àmbit de les competències de la Generalitat.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací