El Consell estableix les mesures per a limitar la pol·linització creuada entre plantacions de cítrics

851

Actualitat Diària

El Ple del Consell ha establert, per a l’any 2021, les mesures que afecten els assentaments apícoles amb la finalitat de limitar la pol·linització creuada entre les plantacions de cítrics.

L’objectiu és compatibilitzar l’activitat citrícola amb l’apícola, de manera que tots dos sectors puguin mantenir la seva activitat respectant els interessos de tots dos col·lectius.

La conselleria, a més, està treballant de manera coordinada i conjunta amb el sector per a conciliar les dues activitats. En aquesta línia s’està treballant en l’elaboració detallada d’un mapa varietal que permeti cartografiar la situació de ruscos i cultius per a compatibilitzar els interessos de tots dos sectors.

Concretament, es tracta d’ordenar la producció citrícola i l’apicultura. La Generalitat té la potestat de fixar una distància mínima preventiva exclosa de l’autorització d’assentament de ruscos respecte de les plantacions de cítrics en aquelles àrees i termes municipals en les quals existeixi risc de pol·linització creuada, i limitat, únicament, al període de floració.

L’acord estableix la prohibició de l’assentament de ruscos a menys de quatre quilòmetres de les plantacions de cítrics, durant l’època de floració dels cítrics, que es calcula d’acord amb els registres actuals de temperatura i les condicions previstes per a la primavera. Per a enguany ha quedat fixada entre el 25 de març al 31 de maig.

Les mesures establertes pel Consell en el marc d’aquest acord també contemplen, entre altres, l’obligatorietat que totes les explotacions apícoles, situades en el territori de la Comunitat Valenciana, compleixin el programa sanitari mínim que estableix el Pla Anual Zoosanitari de la Comunitat Valenciana.

D’altra banda, es considera indispensable que tots els assentaments apícoles estiguin dotats de punts d’aigua per a atendre les necessitats fisiològiques de les abelles.

Respecte a l’ús de productes fitosanitaris per part dels agricultors, aquests hauran de respectar, de manera escrupolosa, la legislació, de manera que s’utilitzin productes innocus per a les abelles aplicant-los en hores en les quals les aquestes no realitzin el pecoreo i donant protagonisme a la figura de l’assessor en gestió integrada de plagues.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací