El Consell destina 6,5 milions d’euros en ajudes per a fer front a l’impacte de la COVID-19 sobre el turisme

623

Actualitat Diària

El Consell ha aprovat un decret per a la concessió d’ajudes directes per al sector turístic, destinades a empreses i persones treballadores autònomes adherides a programes de producte de Turisme Comunitat Valenciana; que comptin amb el distintiu de qualitat turística SICTED o per a agències de viatge.

D’aquesta manera, Turisme Comunitat Valenciana destinarà un total de 6,5 milions d’euros en ajudes directes al sector turístic per a autònoms, pimes i festivals de música que s’han vist afectats per la COVID- 19.

Les mesures de contenció i les limitacions a la mobilitat derivades de l’estat d’alarma han suposat el cessament de l’activitat turística i el 100% de caiguda de la demanda, al que s’uneix el fet irrefutable que l’anhelada recuperació serà molt més lenta en aquest sector capital per a l’economia i l’ocupació en la Comunitat Valenciana.

Per això, el Consell ha aprovat un decret que contempla una sèrie d’ajudes directes amb l’objectiu de mantenir actiu aquest teixit empresarial, que genera producte i que, en el seu moment, va saber orientar les seves inversions en qüestions bàsiques com el compliment d’estàndards de qualitat.

Així, els beneficiaris d’aquestes ajudes del decret són les entitats adherides als programes CreaTurisme, Mediterranew Fest i Musix o SICTED, en entendre que han contribuït, i el continuaran fent en el futur, a la generació de producte experiencial, així com a les agències de viatge.

D’aquesta manera, el decret estableix les bases que regulen la concessió d’ajudes directes a les persones treballadores autònomes, pimes, entitats i empreses de la Comunitat Valenciana del sector turístic, inclosos els socis de cooperatives de treball associat, perquè, malgrat les conseqüències de la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID-19 i l’estat d’alarma i les mesures legals per a la seva aplicació, mantinguin la seva adhesió a programes de producte, el seu compliment dels requisits per a comptar amb la distinció SICTED, o la seva acció de difusió de producte i d’organització de viatges.

Dues línies d’ajudes

Aquest decret recull dues línies diferenciades d’ajudes.

Una primera està dirigida a donar suport econòmic a persones treballadores autònomes i pimes que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic de la Comunitat Valenciana i estiguin adherides al programa CreaTurisme, comptin amb la distinció SICTED o siguin agències de viatge.

La segona va destinada a entitats i empreses adherides a Meditarranew Musix / Mediterranew Fest de Turisme Comunitat Valenciana a data del 14 de març i l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020.

CreaTurisme, SICTED o agències de viatge

Aquest decret recull mesures de suport econòmic per a persones treballadores autònomes i pimes, que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic de la Comunitat Valenciana i estiguin adherides al programa CreaTurisme, comptin amb la distinció SICTED o siguin agències de viatge.

La quantia de les ajudes per a aquesta primera línia de subvencions directes ascendirà a 2.500 euros per a les persones obligades a la suspensió d’activitats pel Reial decret 463/2020.

La dotació d’aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim de 5.500.000 euros, fons propis de Turisme Comunitat Valenciana, sense perjudici de la seva possible ampliació amb fons procedents de l’Estat o de la Unió Europea, que puguin donar lloc a una generació, ampliació o incorporació de crèdit.

Aquestes ajudes són complementàries a les quals poguessin haver aprovat altres departaments de la Generalitat i del Govern d’Espanya i pretenen incrementar aquestes ajudes ja aprovades sobre persones que contribueixen, de manera coordinada amb Turisme CV, a generar producte turístic experiències a través del programa CreaTurisme; o bé compten amb la distinció SICTED després d’haver ajustat el seu model de negoci a uns criteris estandarditzats.

També beneficiaran a les agències de viatge, atès que la seva activitat es considera imprescindible per a la difusió i comercialització de l’oferta i per a articular en la Comunitat Valenciana la gestió de viatges de terceres agències de la resta d’Espanya o de mercats emissors internacionals.

Mediterranew Musix/ Mediterranew Fest

La segona línia d’ajudes d’aquest decret es destina a entitats i empreses adherides a les marques turístiques Mediterranew Musix /Mediterranew Fest de Turisme Comunitat Valenciana.

En concret, es pretén ajudar a les empreses que contribueixen, de manera coordinada amb Turisme Comunitat Valenciana, a generar producte turístic, concretament, esdeveniments musicals de gran impacte i que, en bona part, afavoreixen la desestacionalització de les principals destinacions de la Comunitat Valenciana.

Aquesta línia d’ajudes comptarà amb una quantia individualitzada que ascendirà a una quantitat màxima que establirà una resolució de Turisme Comunitat Valenciana, amb un import diferenciat de quantitat a lliurar en funció del programa al qual estigui adherit el sol·licitant. La dotació d’aquestes subvencions ascendeix a un import global màxim d’1.000.000 euros, fons propis de la Generalitat.

Aquestes empreses han fet inversions i actuacions especials per a alinear el seu negoci als objectius marcats per la Llei 15/2018 de Turisme, Oci i Hospitalitat i de Turisme Comunitat Valenciana.

No obstant això, des de l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, ha quedat suspesa la seva activitat i la seva recuperació es prolongarà molt més allà de la finalització de l’estat d’alarma, per la qual cosa requereixen de concessió d’una ajuda econòmica complementària per a poder reprendre la seva activitat en el moment en el qual sigui possible.

Beneficiaris de les ajudes

En concret, podran beneficiar-se d’aquestes ajudes les persones que compleixin amb els següents requisits:

· Persones treballadores autònomes i pimes que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic de la Comunitat Valenciana i que, a data del 14 de març de 2020, complissin un d’aquests requisits:

? Es troben adherides al programa CreaTurisme de Turisme CV.

? Disposen de la distinció SICTED

? Estar inscrites com a agència de viatges en el registre de turisme de la Comunitat Valenciana, havent complert a aquesta mateixa data els requisits de garanties establertes en el Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell.

· En el cas de les persones treballadores autònoms:

? Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprès entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

? Haver suspès l’activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantenir l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en, almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

· Tenir el domicili fiscal, o social en el cas de les entitats, en la Comunitat Valenciana.

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de Turisme Comunitat Valenciana.

En la pàgina web consultar aquí estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria i s’habilitarà l’accés a la seu electrònica per a formular la sol·licitud.

El termini de presentació d’aquestes sol·licituds s’iniciarà el pròxim 4 de maig i finalitzarà el 30 de juny.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací