El calendari de pagament en dos períodes voluntaris dels tributs municipals de Borriana comença en març

645

Fins al juny es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

Actualitat Diària

El proper mes de març comença el calendari de pagament en dos períodes voluntaris dels tributs municipals del contribuent per a l’exercici 2020 a Borriana.

D’aquesta forma, en el primer període, del 16 de març al 5 de juny, es podran abonar les taxes urbanes de gestió de residus i guals i l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, mentre que per a l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), Urbana i Rústica, i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), el període de pagament serà del 15 de juliol al 5 d’octubre.

Dins dels citats períodes de pagament en voluntària, les persones podran efectuar els abonaments qualsevol dia hàbil en qualsevol de les oficines de les entitats col·laboradores: Caixa Rural San Josep de Borriana, Caixabanc-la Caixa, BBVA i Banc Sabadell.

Prèviament, s’haurà de presentar en aquestes entitats col·laboradores el document de pagament expedit per l’Ajuntament de Borriana, que serà remès al domicili del contribuent, sense que l’enviament supose notificació de la liquidació, o podrà ser arreplegat en el Servei Municipal de Recaptació, situat en la planta baixa de l’Ajuntament.

Per als rebuts domiciliats, dins del període indicat l’Ajuntament efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec previst per a les taxes urbanes de gestió de residus i guals i per a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica serà el 25 març i el segon càrrec el 25 maig, en el segon s’aplicarà una bonificació de l’1% per domiciliació.

Igualment, per a l’Impost sobre Béns immobles (IBI), Urbana i Rústica i i l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) l’Ajuntament també efectuarà dos càrrecs del 50% de la quota, el primer càrrec serà el 27 juliol i el segon el 25 setembre.

Transcorreguts els terminis en els períodes voluntaris indicats sense haver fet efectiu el pagament, s’iniciarà el procediment d’apremi, incrementant-se el deute amb el recàrrec, interessos de demora, costes i despeses que s’originen.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací