‘Covid Water’ el projecte liderat per Facsa per a predir rebrots de SARS-CoV-2 a través d’aigües residuals

706

El primer dels estudis del projecte es troba en la cinquena setmana de mostreig i s’està portant ja a cap en diferents emplaçaments

Actualitat Diària

Covid Water és el nom amb el qual Facsa, empresa de referència en la gestió del cicle integral de l’aigua, ha batejat el seu projecte integral d’investigació sobre SARS-CoV-2 en sistemes de clavegueram i EDAR. Una iniciativa que busca posar a la disposició de la societat una innovadora eina de lluita contra la pandèmia del Covid-19 a través de la detecció i quantificació del material genètic del virus causant de la malaltia en aigües residuals.

Aquesta quantificació té com a objectiu principal, l’obtenció de dades que permeten juntament amb una altra mena d’informació poblacional i epidemiològica, la possibilitat d’anticipar-se davant possibles reinfeccions de la població per Covid-19, tenint sobretot en compte el procés de desescalada en el qual ens trobem.

Per a això s’analitza com es comporta el virus en la línia d’aigües i fangs de diferents tipologies d’Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR), a fi d’obtindre informació que permeta fer una foto clara i concisa sobre el comportament d’aquest virus en el sanejament urbà.

El primer dels estudis relacionat amb el projecte Covid Water es troba en la cinquena setmana de mostreig i s’està portant ja a cap en diferents emplaçaments a nivell nacional d’Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Astúries i Múrcia on Facsa presta servei. Per a això, s’està adaptant la presa de mostres i l’anàlisi a la casuística de cada població i la seua EDAR, per al que s’està comptant amb l’estreta col·laboració de les corresponents administracions, molt compromeses en aquest procés.

Així mateix, FACSA està col·laborant amb l’Institut Universitari de Plaguicides en Aigua (IUPA) i la Direcció General de l’Aigua de la Comunitat Valenciana en un estudi de similars característiques, que IUPA està liderant a la província de Castelló, i que també s’està desenvolupant en un gran nombre de depuradores de les províncies de València i Alacant.

Facsa ha començat a treballar en un projecte finançat per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital a través de l’Agència Valenciana de la Innovació, per al qual es mostrejaran cinc depuradores -i els seus corresponents claveguerams- de poblacions de Castelló, València i Alacant, monitorant-se així grans ciutats, ciutats mitjanes i petites poblacions.

La principal novetat d’aquest projecte es basa en la creació d’una eina digital accessible que recopila informació sobre la detecció del coronavirus SARS-CoV-2 en els diferents assentaments urbans, juntament amb dades poblacionals de lliure accés, així com altres indicadors d’interés d’índole socioeconòmic i ambiental.

De aquesta manera, en paral·lel a l’obtenció de dades de presència de SARS-CoV-2 en les mostres triades de les diferents localitzacions, es treballarà en la recol·lecció de dades poblacionals i epidemiològiques. Així, s’espera trobar aquelles variables demogràfiques i ambientals que puguen estar relacionades amb la presència del virus en aigües residuals, ja que aquesta pot ser una eina per a conéixer, de manera indirecta, la influència de l’epidèmia en la població independentment de la manifestació o no de símptomes.

El projecte tindrà una duració de sis mesos i comptarà amb la col·laboració del IATA-CSIC, del CEBAS-CSIC, de l’Institut Universitari de Plaguicides en Aigües-IUPA de la Universitat Jaume I, de l’Institut Tecnològic de la Informàtica (ITI) i de la companyia tecnològica IoTsens.

Jose Claramonte, Director General de *Facsa destaca que “La companyia pretén combinar els resultats analítics obtinguts en diferents punts de la xarxa amb informació agregada de tipus poblacional i epidemiològica i, mitjançant tecnologies d’intel·ligència artificial, trobar tendències i patrons de comportament per a cada sistema de sanejament o àrea analitzada. Aquesta eina, podria ser de gran ajuda per a la modulació de les fases del desescalonament en el qual ens trobem, així com per al seguiment de la pandèmia i detecció primerenca dels seus possibles rebrots”.

Amb tot això, Facsa uneix les seues forces en la lluita contra l’actual crisi sanitària, aportant els seus coneixements i el seu dilata experiència en aquest camp, on ja ha desenvolupat projectes en matèria de seguiment de la contaminació a través la xarxa de clavegueram o campanyes epidemiològiques en sistemes d’informació geogràfica per a la gestió espacial de les dades.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací