Castelló obri la base de dades perquè pimes i autònoms opten a la contractació pública d’obres, subministraments i serveis

623

Els interessats poden inscriure’s a través del nou espai habilitat en el perfil del contractant de la pàgina web municipal

Actualitat Diària

L’Ajuntament de Castelló ha habilitat un nou espai en la pàgina web municipal per a la subscripció de treballadors autònoms, microempreses i pimes que tinguen interés a accedir a la contractació pública com a contractistes o subcontractistes d’obres, subministraments i serveis. L’enllaç per a inscriure’s que es troba situat en el perfil del contractant de www.castello.es, és el següent: contractaciomenor.castello.es

La finalitat d’aquest apartat és crear una base de dades per a facilitar l’accés d’aquesta part del teixit empresarial als contractes menors, en el marc de l’acord aconseguit per a donar majors facilitats i generar oportunitats als autònoms, microempreses i pimes a través de la contractació pública, “contribuint així a la generació d’ocupació i la recuperació del teixit econòmic i productiu de la ciutat amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu que tindrà la crisi sanitària de la covid-19 a Castelló“, segons ha detallat el regidor de Contractació, Rafa Simó.

La finalitat d’aquest apartat és oferir un mecanisme directe perquè les diferents empreses puguen participar en els contractes menors duts a terme pel consistori, i així aconseguir una major rotació en la contractació pública, de manera que més negocis es puguen beneficiar d’aquesta.

En aquest sentit, l’Ajuntament donarà a conéixer el llistat de productes o serveis que habitualment s’adquireixen per part de l’administració municipal amb les característiques de contractes menors, per a així fomentar la participació directa dels comerços en els processos de compra, donant la possibilitat a les empreses interessades en proveir aquests productes o serveis a manifestar l’interés perquè els serveis municipals els tinguen en compte a l’hora d’obtindre un major nombre d’ofertes.

A més, com ja es va avançar, s’inclourà en tots els plecs de clàusules administratives que s’elaboren per l’Ajuntament per a la contractació d’obres, com a condició especial d’execució, la subcontractació d’un percentatge de les prestacions objecte del contracte amb una o diverses microempreses o autònoms (contractes amb valor estimat fins a 500.000 euros); i amb microempreses, autònoms i pimes (contractes amb valor estimat superior), preferentment amb aquells amb residència i domicili fiscal o domicili social a Castelló.

Així mateix, per a l’adjudicació dels contractes menors es consultarà a les empreses inscrites en la base de dades, quedant en tot cas garantida la igualtat, transparència i concurrència en el procediment d’adjudicació i promovent la diversificació dels adjudicataris.

Segons l’article 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es consideren contractes menors aquells l’import dels quals siga inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d’obres, o a 18.000 euros, quan siguen contractes de subministraments o serveis.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací