Borriana convoca subvencions per a donar suport a les accions de promoció personal i social de sectors vulnerables

541

Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic de l’Ajuntament de Borriana a través del tràmit electrònic adequat

Actualitat Diària

L’Ajuntament de Borriana destina un total de 13.000 euros a la concessió de subvencions públiques per a projectes de promoció personal i social que desenvolupen associacions i entitats socials sense ànim lucratiu dirigits a sectors vulnerables de la població.

La convocatòria i les bases d’aquestes subvencions que es concedeixen en règim de concurrència competitiva s’han publicat en l’apartat de seu electrònica de la pàgina web municipal.

Segons s’estableix en les bases, poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes les associacions i entitats socials sense ànim de lucre amb domicili social en el municipi o que realitzen activitats i projectes dirigits a la població de Borriana, amb una antiguitat mínima d’un any des de la data de constitució.

A més, els programes han d’estar enfocats a sectors de la població relacionats amb l’atenció a famílies, menors d’edat en situació de risc o desprotecció, dones, persones majors, persones amb diversitat funcional, minories ètniques, malalts crònics, persones immigrants, transeünts, refugiats, asilats, o qualsevol altre sector vulnerable. Només podrà presentar-se un projecte per associació o entitat i s’exclouen els projectes o programes d’inserció de malalts mentals per existir ja una altra convocatòria específica.

Per a la concessió de les subvencions s’aplicaran diferents criteris entre els quals es valorarà la qualitat del projecte a través de la descripció, la seua fonamentació, objectius, beneficiaris, activitats, temporització, recursos propis, adequació i interès de l’objectiu del projecte en relació a la realitat social del municipi i les necessitats que presenta.

Igualment, en l’adjudicació es tindrà en compte la incidència del projecte en persones residents de la localitat per a la qual cosa s’haurà de quantificar el nombre de persones a què atendrà el projecte residents de la ciutat i quina proporció suposa aquesta quantitat del nombre total de persones ateses per l’associació o entitat social. A més, es prioritzarà que la població beneficiària de les actuacions siguen col·lectius en risc d’exclusió. També es tindrà en compte l’experiència acreditada de l’entitat i el caràcter innovador del projecte.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es presentaran en el Registre electrònic de l’Ajuntament de Borriana a través del tràmit electrònic adequat o, si no és possible, el d’“Instància General” adjuntant els models normalitzats establits i que figuren com a annexos en les bases. La convocatòria i annexos es poden trobar i consultar en https://burriana.sedelectronica.es/board/

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província, és a dir, finalitza el 25 d’agost.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací