Subvencionaran a les universitats per a la realització de doctorats en economia pública

448

Actualitat Diària

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic llançarà una línia de subvencions destinada a les universitats de la Comunitat Valenciana que donin suport a la realització de tesis doctorals en l’àmbit de l’economia pública, tal com s’estableix en les bases reguladores d’aquestes ajudes que publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

L’objectiu d’aquestes subvencions és fomentar la formació, la recerca acadèmica i la transferència de coneixements en matèria econòmica entre l’àmbit acadèmic i la Generalitat, especialment en aquelles àrees que siguin d’interès per a l’Administració per considerar-les prioritàries per a dur a terme la seva gestió.

En concret, es prioritzarà la recerca en despesa pública, eficiència i equitat, dèficit, deute públic, sistemes fiscals, sostenibilitat de les finances, pressupost, economia del benestar, hisenda autonòmica i local, anàlisi econòmica i avaluació de polítiques públiques, federalisme fiscal, errors del mercat i béns públics, imposició i elecció pública, economia pública internacional i regulació pública.

Podran ser entitats beneficiàries d’aquestes subvencions les universitats del sistema universitari valencià que imparteixin estudis oficials de doctorat, d’acord amb l’article 2 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de coordinació del Sistema Universitari.

Segons ha explicat el director general de Finançament i Model Econòmic, Juan Pérez, aquestes ajudes contribuiran a impulsar la recerca acadèmica “en àrees d’interès gestionades per la Generalitat, la qual cosa permetrà en un futur facilitar la pren decisió en les polítiques públiques”.

A més, es contribuirà a la formació especialitzada d’investigadors en matèria d’economia pública, que en un futur podran continuar desenvolupant la seva activitat en alguna universitat, en la Generalitat o alguna de les seves institucions.

Les ajudes també contribuiran a la formació de grups de recerca emergents en matèria economia publica en la Comunitat Valenciana i a la consolidació dels ja existents.

Més col·laboració entre les universitats i la Generalitat

El seguiment d’aquesta activitat s’articularà i concretarà mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració amb les diferents conselleries. En aquest sentit, el personal investigador predoctoral desenvoluparà la seva tesi doctoral, tant en la universitat com en la seu d’algun dels departaments de la Generalitat o els seus organismes autònoms.

La universitat beneficiària de les ajudes designarà la direcció de tesi i la tutoria de l’investigador o investigadora predoctoral. Per part seva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de finançament autonòmic nomenarà un tutor o tutora, que haurà de ser personal empleat públic de la Generalitat i que assessorarà i actuarà com a guia i enllaç en l’àmbit de la Generalitat.

“Aquest constitueix un aspecte nou de la convocatòria. La Generalitat no sols facilita finançament, sinó que acompanya també en el seguiment de les accions. D’aquesta manera, les sinergies entre el món universitari i l’administració autonòmica s’enforteixen i es facilita una major col·laboració”, ha indicat el director general.

Els resultats dels treballs de recerca derivats de les actuacions subvencionades, estaran a la disposició de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic per al seu ús i possible publicació.

Universitats beneficiàries

Les universitats beneficiàries, fins a un màxim de tres, ho seran atenent criteris objectius en funció de la seva activitat i capacitat investigadora en l’àmbit de l’economia pública, després d’un procediment de concurrència competitiva que valorarà, entre altres factors, el número de professorat amb doctorat per cada 100 alumnes i alumnes, el número de tesis llegides en el programa de doctorat d’economia per cada 100 alumnes i alumnes o el factor d’impacte mitjà de les publicacions de la universitat.

Per a la totalitat de les universitats beneficiàries es podran finançar un número màxim de sis projectes de recerca de tesis doctorals.

Les subvencions cobriran el finançament de les tesis doctorals durant un període màxim de 4 anys i hauran de contemplar necessàriament la contractació de personal investigador predoctoral.

La Generalitat estableix també en les bases reguladores que les recerques promouran i promocionaran la incorporació de la perspectiva de gènere com una categoria transversal en la recerca i la tecnologia.

Així mateix, també es fomentarà la innovació i recerca aplicada al desenvolupament d’entorns, productes, serveis i prestacions que garanteixin els principis d’inclusió, accessibilitat universal, disseny per a totes les persones i vida independent en favor de les persones amb discapacitat.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací