La qualitat de l’aire millora a Vila-real en els últims 18 anys per avanços tècnics, mesures correctives al taullel i la crisi

1126

Segons els estudis que realitza l’UJI des de l’any 2000, es detecten dos períodes de reducció de la contaminació, la font principal de la qual són les emissions del trànsit rodat. Cal dir que en els últims anys hi ha una lleugera oscil·lació i xicotets repunts puntuals dels valors mitjans contaminants estudiats però sempre dins dels límits de la normativa de la UE

Actualitat Diària

Des que l’Ajuntament de Vila-real contractara els serveis de la Universitat Jaume I (UJI) l’any 2000 per a realitzar estudis de la qualitat de l’aire a la ciutat per un repunt dels valors  contaminants en la zona est de la ciutat i des d’aleshores, s’ha detectat una millora respecte a la quantitat d’elements contaminants que es troben en l’aire que respiren els veïns cada dia. 

Així ho ha indicat el regidor d’Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic, Josep Pasqual Sancho, que ha estat acompanyat per la investigadora del departament de Ciències Agràries i del Medi natural de l’UJI Ana Belén Vicente, durant el balanç d’aquests 18 anys d’estudis, centrats en l’anàlisi “d’un recurs vital, un element imprescindible que respirem i la contaminació del qual pot derivar a la salut humana, el medi ambient i altres béns del patrimoni”, afirmen. “Per a aquest Ajuntament és una prioritat dins de la política ambiental treballar en la millora de la qualitat de l’aire i per això comptem amb els estudis que realitza de forma periòdica la universitat”, explica Sancho, qui destaca la sensibilització de l’equip de govern fa molts anys.

28-03-2019 Anàlisi qualitat de l'aireL’avaluació de la qualitat de l’aire s’ha elaborat a l’empara de la normativa vigent a cada moment, actualment regida per la Directiva Europea 2008/50/CE relativa a la qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa, i modificada en alguns punts per la Directiva 2015/1480 en la qual s’estableixen les normes relatives als mètodes de referència, la validació de dades i la ubicació dels punts de mostreig; i el Reial decret Español 102/2011 relatiu a la millora de la qualitat de l’aire i la seua modificació pel Reial Decret 39/2017. Els contaminants avaluats han sigut el particulat (sedimentable, PM10 i PM2.5) i els tòxics (plom, arsènic, cadmi i níquel). “En un primer moment, el punt de mostreig va ser al magatzem municipal (al carrer de Betxí) i des de 2004, mitjançant una unitat mòbil, han sigut avaluades diverses zones de la ciutat simultàniament amb el primer punt de mostreig”, assegura Sancho.

“En general, s’observa una millora de la qualitat de l’aire des d’octubre de l’any 2000 fins a desembre de 2018, amb dues reduccions de la contaminació escalonades en dos períodes diferents”, assenyala Sancho. El primer d’ells es va produir fins a 2006 i s’associa a la implantació de mesures correctores mediambientals al sector industrial principal de la zona: el tauleller. S’inclou un pla de sanejament atmosfèric en el control mediambiental i s’implanten les millors tècniques disponibles per a la reducció de la contaminació en les plantes productives. Paral·lelament, també s’observa un avanç dels sistemes de combustió de vehicles, que porta a una reducció de les emissions. “Totes dues mesures produeixen una disminució dels nivells de concentració de partícules emeses i condueixen a una millora de la qualitat de l’aire”, indica Vicente.

El segon període va des de 2006 fins a 2018 i permet observar una reducció notable en l’emissió de particulat, però en aquesta ocasió, s’associa a la menor activitat industrial registrada a tot el territori a partir de 2007. “Aquesta situació, que va contribuir a la reducció dels processos productius i el trànsit, s’ha vist reflectida en els nivells de concentració de contaminants estudiats reduint-los”, apunta. “Si bé, cal dir que en els últims anys hi ha una lleugera oscil·lació i xicotets repunts puntuals dels valors mitjans contaminants estudiats, la qual cosa es pot associar a l’activació i desactivació de l’economia per l’oscil·lació de la producció industrial a causa de la crisi”, afig l’experta, qui destaca que “el trànsit rodat és el que més influeix”.

“Allò més important és que sempre es compleixen tots els valors límits dels contaminants estudiats”, indica Sancho i apunta a la importància de “fer més ús de la bici o desplaçar-se a peu i anar adquirint vehicles menys contaminants”. “Per part nostra, continuarem investigant i treballant per a reduir la contaminació dins de les nostres possibilitats i, sobretot, continuarem conscienciant”, conclou Sancho.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací