La Generalitat elabora les pautes per a la reobertura de biblioteques i museus durant la Fase 1

971

Els protocols s’han realitzat tenint en compte els professionals de cada matèria i estan basats en l’Ordre SND/399/2020 de Sanitat

Actualitat Diària

La Direcció General de Cultura i Patrimoni ha elaborat protocols amb recomanacions per a quan es passe a la Fase 1 de desescalada i es puga procedir a l’obertura de les biblioteques i els museus dependents de la Generalitat. El document recull les mesures de seguretat i higiene per als empleats, usuaris, visitants, documents i obres d’art.

Els protocols s’han realitzat tenint en compte els professionals de cada matèria i estan basats en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat, i en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Els dos protocols coincideixen en les normes de seguretat generals relatives a mantindre la distància de dos metres entre persones, planificar i adquirir proteccions individuals i estructurals per als treballadors i els usuaris, desinfectar i tindre higiene personal i d’espais de manera constant i limitar l’aforament en espais públics a un terç. Però cada text té unes normes específiques segons les característiques particulars de cada espai cultural.

El protocol dels museus ha sigut redactat amb les opinions dels professionals dels museus i de la restauració de béns mobles i immobles i de l’IVCR+i. Amb la finalitat de mantindre la distància social entre el personal i el públic, s’han de prendre mesures de protecció, tant a la recepció com a les sales dels museus.

Per això s’hi instal·laran, si és necessari, mampares divisòries transparents per a taulells o taules de recepció, s’establiran recorreguts marcats i amb sentit únic, es col·locaran dispensadors amb gel hidroalcohòlic per a ús del públic, marques de les distàncies davant de les obres en què es pot acumular públic i cartelleria amb les noves normes d’ús per als visitants, a l’entrada i en lloc visible, i als museus on siga necessari s’habilitarà una porta exclusiva per a l’eixida.

A més, per a evitar el contagi, es retiraran les audioguies i els fullets; els elements museístics tàctils han de romandre fora d’ús o bé ser desinfectats després d’utilitzar-los i les taquilles de guarda-roba han de romandre tancades; en el cas que siguen utilitzades per a guardar motxilles o paraigües, el centre proporcionarà als visitants bosses individuals.

Quant als espais públics i les obres d’art, l’IVCR+i ha elaborat unes recomanacions per als responsables dels centres de depòsit cultural i per al personal responsable de la seua gestió. L’IVCR+i desaconsella una desinfecció generalitzada perquè els espais han estat tancats sense entrar en contacte amb el virus i els béns culturals no s’han de tocar.

No procedeixen, per tant, fumigacions i polvoritzacions en sales de museus, esglésies, arxius, depòsits de biblioteques històriques i, sobretot, en patis, pòrtics, claustres, llocs arqueològics o monuments que estan exposats a la radiació ultraviolada, per la sensibilitat del virus a aquesta.

El que sí que s’aconsella és la desinfecció diària d’espais d’ús comú o de pas, utilitzant paper o draps de microfibra humitejats amb una solució hidroalcohòlica o sabons neutres, evitant sempre les gotes i les polvoritzacions. Si resulta imprescindible actuar directament sobre aquests, les accions de neteja sempre les ha de realitzar una persona experta en conservació i restauració de béns culturals.

També aconsella habilitar un espai, preferiblement ventilat, per a la quarantena d’entre 10 i 14 dies de béns de nou ingrés, de béns que tornen per finalització de préstec temporal o de béns que hagen tingut contacte amb personal extern.

Protocol per a les biblioteques

Les biblioteques estaran obertes per a oferir el servei de préstec i devolució de materials, però en cap cas es realitzaran activitats culturals (presentacions de llibres, clubs de lectura, etc.) ni activitats d’estudi en sala.

Es prioritzarà la petició prèvia, via correus electrònics o telèfon, de manera que quan els usuaris vagen a la biblioteca ja estiguen preparats els préstecs per a recollir-los. L’accés a la consulta de la col·lecció per a informar l’usuari del material disponible es facilitarà per guies bibliogràfiques o mitjançant consulta del catàleg de la biblioteca (via Internet), fotocòpies de caràtules de llibres…

Els usuaris han de guardar la distància social i complir les normes de senyalització i d’higiene, com portar guants i desinfectar-se les mans amb el gel a la seua disposició. Estarà limitat l’accés lliure a la col·lecció i serà el personal del centre l’encarregat de manipular els materials.

Es clausuraran els ordinadors d’ús públic, els catàlegs d’accés públic en línia i altres catàlegs, que tan sols podran ser utilitzats pel personal de la biblioteca.

Els materials de la biblioteca retornats passaran un procés de quarantena durant un període mínim de 14 dies.

Per a dur a terme la quarantena dels materials, es prepararà una zona de devolució segura i s’habilitarà un espai tancat per a emmagatzemar els materials durant el temps requerit, amb contenidors, caixes o bosses necessàries per a aïllar-los correctament. Cada contenidor s’etiquetarà amb la data de devolució i la data de finalització de la quarantena per a facilitar el control dels fons.

Els dos protocols inclouen recomanacions tant per als usuaris com per als treballadors, obres d’art i llibres que guarden els museus i les biblioteques. Les recomanacions dirigides al personal i al manteniment dels edificis ja han sigut posades en marxa, ja que els empleats s’han incorporat gradualment als seus llocs de treball.

Les guies de recomanacions elaborades per la Direcció General de Cultura i Patrimoni estan a la disposició dels espais culturals públics i privats.

Els protocols s’han realitzat tenint en compte els professionals de cada matèria i estan basats en l’Ordre SND/399/2020 de Sanitat

Castellón Información

La Direcció General de Cultura i Patrimoni ha elaborat protocols amb recomanacions per a quan es passe a la Fase 1 de desescalada i es puga procedir a l’obertura de les biblioteques i els museus dependents de la Generalitat. El document recull les mesures de seguretat i higiene per als empleats, usuaris, visitants, documents i obres d’art.

Els protocols s’han realitzat tenint en compte els professionals de cada matèria i estan basats en l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, del Ministeri de Sanitat, i en coordinació amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Els dos protocols coincideixen en les normes de seguretat generals relatives a mantindre la distància de dos metres entre persones, planificar i adquirir proteccions individuals i estructurals per als treballadors i els usuaris, desinfectar i tindre higiene personal i d’espais de manera constant i limitar l’aforament en espais públics a un terç. Però cada text té unes normes específiques segons les característiques particulars de cada espai cultural.

El protocol dels museus ha sigut redactat amb les opinions dels professionals dels museus i de la restauració de béns mobles i immobles i de l’IVCR+i. Amb la finalitat de mantindre la distància social entre el personal i el públic, s’han de prendre mesures de protecció, tant a la recepció com a les sales dels museus.

Per això s’hi instal·laran, si és necessari, mampares divisòries transparents per a taulells o taules de recepció, s’establiran recorreguts marcats i amb sentit únic, es col·locaran dispensadors amb gel hidroalcohòlic per a ús del públic, marques de les distàncies davant de les obres en què es pot acumular públic i cartelleria amb les noves normes d’ús per als visitants, a l’entrada i en lloc visible, i als museus on siga necessari s’habilitarà una porta exclusiva per a l’eixida.

A més, per a evitar el contagi, es retiraran les audioguies i els fullets; els elements museístics tàctils han de romandre fora d’ús o bé ser desinfectats després d’utilitzar-los i les taquilles de guarda-roba han de romandre tancades; en el cas que siguen utilitzades per a guardar motxilles o paraigües, el centre proporcionarà als visitants bosses individuals.

Quant als espais públics i les obres d’art, l’IVCR+i ha elaborat unes recomanacions per als responsables dels centres de depòsit cultural i per al personal responsable de la seua gestió. L’IVCR+i desaconsella una desinfecció generalitzada perquè els espais han estat tancats sense entrar en contacte amb el virus i els béns culturals no s’han de tocar.

No procedeixen, per tant, fumigacions i polvoritzacions en sales de museus, esglésies, arxius, depòsits de biblioteques històriques i, sobretot, en patis, pòrtics, claustres, llocs arqueològics o monuments que estan exposats a la radiació ultraviolada, per la sensibilitat del virus a aquesta.

El que sí que s’aconsella és la desinfecció diària d’espais d’ús comú o de pas, utilitzant paper o draps de microfibra humitejats amb una solució hidroalcohòlica o sabons neutres, evitant sempre les gotes i les polvoritzacions. Si resulta imprescindible actuar directament sobre aquests, les accions de neteja sempre les ha de realitzar una persona experta en conservació i restauració de béns culturals.

També aconsella habilitar un espai, preferiblement ventilat, per a la quarantena d’entre 10 i 14 dies de béns de nou ingrés, de béns que tornen per finalització de préstec temporal o de béns que hagen tingut contacte amb personal extern.

Protocol per a les biblioteques

Les biblioteques estaran obertes per a oferir el servei de préstec i devolució de materials, però en cap cas es realitzaran activitats culturals (presentacions de llibres, clubs de lectura, etc.) ni activitats d’estudi en sala.

Es prioritzarà la petició prèvia, via correus electrònics o telèfon, de manera que quan els usuaris vagen a la biblioteca ja estiguen preparats els préstecs per a recollir-los. L’accés a la consulta de la col·lecció per a informar l’usuari del material disponible es facilitarà per guies bibliogràfiques o mitjançant consulta del catàleg de la biblioteca (via Internet), fotocòpies de caràtules de llibres…

Els usuaris han de guardar la distància social i complir les normes de senyalització i d’higiene, com portar guants i desinfectar-se les mans amb el gel a la seua disposició. Estarà limitat l’accés lliure a la col·lecció i serà el personal del centre l’encarregat de manipular els materials.

Es clausuraran els ordinadors d’ús públic, els catàlegs d’accés públic en línia i altres catàlegs, que tan sols podran ser utilitzats pel personal de la biblioteca.

Els materials de la biblioteca retornats passaran un procés de quarantena durant un període mínim de 14 dies.

Per a dur a terme la quarantena dels materials, es prepararà una zona de devolució segura i s’habilitarà un espai tancat per a emmagatzemar els materials durant el temps requerit, amb contenidors, caixes o bosses necessàries per a aïllar-los correctament. Cada contenidor s’etiquetarà amb la data de devolució i la data de finalització de la quarantena per a facilitar el control dels fons.

Els dos protocols inclouen recomanacions tant per als usuaris com per als treballadors, obres d’art i llibres que guarden els museus i les biblioteques. Les recomanacions dirigides al personal i al manteniment dels edificis ja han sigut posades en marxa, ja que els empleats s’han incorporat gradualment als seus llocs de treball.

Les guies de recomanacions elaborades per la Direcció General de Cultura i Patrimoni estan a la disposició dels espais culturals públics i privats.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací