Publicat el llistat provisional d’aspirants a les beques de 500 € per a preparar oposicions de la Generalitat

928

La comissió avaluadora ha seleccionat a 450 persones titulades universitàries de les més de 500 sol·licituds registrades

Actualitat Diària

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha publicat aquest divendres el llistat provisional de joves que opten a una de les beques del Programa 500, el pla d’ajudes de 500 euros al mes durant un any perquè joves de fins a 30 anys puguen preparar-se oposicions al grup A de l’Administració de la Generalitat.

La comissió avaluadora d’aquestes beques ha seleccionat a 450 persones titulades universitàries que, una vegada presenten tota la documentació acreditativa del compliment dels requisits i mèrits al·legats, seran beneficiàries de l’ajuda econòmica.

El Programa 500 és una iniciativa de la Conselleria que dirigeix la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, per a contribuir en les despeses ocasionades per la preparació de les proves selectives per a l’accés als diferents cossos o escales del grup de classificació professional A de la Generalitat inclosos en les ofertes d’ocupació pública de 2017, 2018 i 2019 i dirigit a persones titulades universitàries de fins a 30 anys amb bons expedients acadèmics i escassos recursos econòmics.

La comissió avaluadora, després d’analitzar les més de 500 sol·licituds registrades en la plataforma digital (eliminant les duplicades o inacabades), ha elaborat el llistat provisional d’aspirants avaluant els mèrits al·legats d’acord amb la informació aportada en l’autobaremació. En total, el llistat provisional compta amb 447 joves, 8 d’ells per la via de places reservades per a persones amb diversitat funcional. A ells se sumen altres tres als qui se’ls ha requerit completar l’informació.

El llistat provisional d’aspirants, així com les seues puntuacions, es poden consultar en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet (consultar ací) i en la web de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. En el termini de deu dies hàbils (a comptar des del dilluns dia 2 de setembre), els candidats hauran de presentar la documentació acreditativa dels dels requisits i mèrits al·legats en la inscripció.

Les ajudes del Programa 500 consisteixen en una dotació de 500 euros mensuals durant un any en el període comprés entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost de 2020. La present convocatòria té caràcter pluriennal i per a la concessió de les ajudes s’ha previst un import de 3 milions d’euros. D’ells, 750.000 euros ja estan previstos en el pressupost de la Generalitat per a abonar les mensualitats corresponents a 2019.

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha llançat aquest programa amb l’objectiu de facilitar la incorporació de joves altament qualificats a la Funció Pública valenciana.

Durant la passada legislatura, es va considerar necessari el disseny d’un programa d’ajudes per a la incorporació d’aquest col·lectiu als alts llocs de l’Administració valenciana, tenint en compte a més la situació econòmica de les persones candidates i amb la finalitat de corregir els obstacles que puguen impedir o dificultar l’accés en condicions d’igualtat a determinades places.

La mesura també respon a la necessitat de donar resposta a la problemàtica derivada de l’envelliment del personal públic (més del 60% té més de 50 anys), així com la dràstica reducció com a conseqüència de les jubilacions previstes.

Durant la passada legislatura es van jubilar un total de 1.227 persones i la previsió indica que en els pròxims quatre anys es retiraran 2.186 més als quals sumar altres 2.996 entre els anys 2022 i 2026.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací