L’Informe de la Recerca de les Festes de la Magdalena no aporta dades de responsabilitat penal

930

El dictamen de l’expert penal descarta la conveniència de remetre la causa a la Fiscalia sense una recerca més profunda i amb majors dades

L’organització de les Festes de Castelló entre 2008 i 2015 va presentar irregularitats administratives, però amb les dades recaptades per la Comissió de Recerca de les Festes no es poden establir indicis penals, ni és suficient per a demanar una recerca a la Fiscalia. Així s’ha expressat el dictamen encarregat a un expert extern, que també ha sigut corroborat pels tècnics municipals. Per a establir conclusions s’hauria d’aprofundir i obtenir una documentació de la qual no es disposa.

Esperanza Molina/ Actualitat Diària

Tal com va avançar l’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco fa una setmana, l’informe encarregat a un expert aliè a l’Ajuntament ja ha vist la llum. Ha sigut lliurat als grups municipals aquest matí en la Junta de portaveus, amb el dictamen de l’Assessoria jurídica municipal.

Com es recordarà, aquest informe va ser encarregat després d’un acord de ple, votat per majoria, que establia com a definitives les conclusions de la Comissió No Permanent de Recerca de les Festes de Castelló entre els anys 2008 i 2015.

Segons les conclusions d’aquella Comissió, hi havia diversos punts que podrien ser sospitosos que s’hagueren comès delictes penals i econòmics. Per aqueixa raó, s’instava als serveis jurídics a revisar tota la documentació obtinguda durant la recerca per a establir si hi havia indicis suficients per a portar-los a la Fiscalia, i amb açò, que es realitzara una recerca penal més àmplia.

En aquesta situació, els serveis jurídics de l’Ajuntament van afirmar que no disposaven dels coneixements suficients en aquesta matèria, per la qual cosa van aconsellar que es recorreguera a un assessorament extern, com es va fer. L’expert encarregat per a realitzar aquest informe va ser José Luis González *Cussac

Defectes de forma en l’informe lliurat

I aqueix és l’informe, almenys en teoria, que ha sigut lliurat als grups municipals.

El document lliurat als grups, o la seua fotocòpia, té data de conclusió el 30 de juny d’enguany. Encara que el dictamen dels tècnics municipals diu haver-ho rebut el 30 del mes següent. El document del catedràtic també genera altres dubtes quant a la forma. Manca de pàgines pares… Açò no seria un problema… si s’han eliminat les pàgines pares que pogueren estar en blanc en la fotocopiadora… Però les pàgines estan numerades i el rar del tema, és que els paràgrafs d’una pàgina no tenen correlació amb els de la pàgina següent. O s’ha fotocopiat malament o l’informe lliurat està incomplet.

No hi ha documentació per a traure conclusions 

El contingut de l’informe no desvetla gran cosa. Repassa els indicis arreplegats en l’informe de la Comissió de Festes i recorre a els textos jurídics que delimiten la definició dels mateixos i com es justifica la seua comissió.

Dit açò, el mateix expert afig posteriorment, després de cadascun dels punts, que manca de documentació suficient per a pronunciar-se.

En les seues conclusions, González Cussac diu textualment: “La generalitat, insuficiència i imprecisió de les dades contingut en les conclusions de la Comissió No Permanent de Recerca, no permeten, de moment, una estimació fiable d’hipotètiques responsabilitats penals. Qualsevol judici emès ara resulta al meu entendre prematur.

I afig:

“Per aquesta raó, i sempre que es considere oportú, la recomanació seria aprofundir en la recol·lecta d’informació i en la pertinent auditoria de tota la documentació obrante, inclosa la comptable”.

És a dir, que no es pronuncia.

Dit açò, l’informe jurídic que acompanya a aquest dictamen extern, tampoc té desaprofitament.

El document arreplega els antecedents, en els quals consta la decisió adoptada en el ple; la recomanació que s’encarregue el dictamen jurídic a un expert, el catedràtic de Dret Penal José Luis González Cussac, i referències a l’informe realitzat pel catedràtic, “que ho ha emès en data 30 de juliol de 2018, remès a l’assessoria Jurídica el dos d’agost”. A continuació, arreplega textualment les conclusions anteriorment ressenyades. A les quals afig el següent paràgraf que no apareix en el document fotocopiat:

“Així mateix considere rellevant el criteri de la Fiscalia Provincial de Castelló, recolzat en la jurisprudència del Tribunal Suprem, pel qual es rebutja la realització de recerques prospectives en el sentit que com menys han d’existir indicis racionals d’una activitat criminal”.

Dit açò, l’informe de l’assessoria jurídica municipal indica:

1. “Respecte de la possible existència d’il·lícits penals i/o administratius

“A la vista de tot açò, i conforme s’indica en el Dictamen jurídic que ‘Des d’un punt de vista jurídic els fets relatats en la citada Comissió no aconsegueixen la condició d’indicis. A tot estirar expliciten possibles irregularitats que potser pogueren constituir sospites de comportaments il·lícits. Per tant, molt lluny encara de ser suficients per a emetre una avaluació fundada, ni tan sols en termes d’indicis suficients a tenor del que es disposa en la *LECrim”, no podria afirmar-se l’existència d’indicis de possibles delictes per a la seua posada en coneixement de la Fiscalia, conforme s’estableix en una de les Recomanacions de la Comissió Plenària”.

2.- “Respecte de la recomanació relativa a la posada en coneixement de la inspecció d’Hisenda i Seguretat Social per a determinar amb exactitud com ha sigut la quantitat deixada de declarar i les quotes de la Seguretat Social per a regularitzar la situació dels eventuals treballadors i treballadores, indicar que del contingut del Dictamen, la que subscriu no pot emetre una avaluació fundada al no disposar de documentació alguna relativa a les activitats realitzades subjectes a l’IVA, així com d’una relació de treballadors i treballadores que hagueren realitzat treballs durant les festes sense estar degudament contractats.

La falta d’aquesta documentació no permet, per tant, emetre un judici respecte a la conveniència que per l’Ajuntament es pose en coneixement de la inspecció d’Hisenda i de la Seguretat Social”.

El bipartit es fa ressò de les conclusions

En la seua nota de premsa, l’equip de Govern, incideix en les irregularitats però es fa ressò que “El document assenyala que els comportaments irregulars detectats no s’ajusten al que es disposa en la Llei d’Enjudiciament Criminal. Caldria escometre “una recerca més rigorosa, profunda, extensa i acreditada” a fi de “aconseguir una qualificació d’indicis processals susceptibles d’obrir una recerca criminal pels òrgans competents”. Malgrat “constatar una clara successió d’irregularitats”.

El dictamen, afig el comunicat oficial, incideix en la falta de suport documental en el període de temps investigat (2008-2015), la qual cosa impedeix determinar hipotètics delictes de prevaricació administrativa, malversació de cabals o falsedat. En les conclusions de la comissió de recerca “s’exposa informació que apunta a irregularitats administratives i, en conseqüència, constitueixen almenys anotacions d’hipotètiques conductes arbitràries”. Per tant, suggereix la conveniència de “aprofundir en l’esbrinament”.

El GMP es reafirma en les seues primeres conclusions: “tot era una cortina de fum”

Per la seua banda, el Grup Municipal Popular no ha pogut sentir-se més satisfet amb els resultats del dictamen, encara que acusa a l’equip de Govern d’haver utilitzat les Festes com una cortina de fum.

Segons el portaveu adjunt Juan José Pérez Macián:

El Grup Municipal Popular en l’Ajuntament de Castelló considera que “la comissió de recerca de festes va ser una cortina de fum de el ‘Pacte del Frau’ per a tapar la seua negligent gestió municipal que solament ha servit per a criminalitzar injustament a tot el ‘món de la festa’ de Castelló.

“L’esquerra radical ha tornat a quedar en evidència. Els experts en dret han parat els peus a un Xavi del Senyor que ha actuat com el pitjor dels *Torquemadas en la Inquisició, de la qual han sigut còmplices els seus socis del PSPV i Compromís, dins de la seua estratègia de seguir polititzant les festes”, ha afegit.

Per a Macián, ha quedat més que clar que “l’estratègia dels socis del Pacte del *Frau era ataca i amenaça que alguna cosa queda, amb l’únic objectiu de desgastar al PP de l’Ajuntament, en una nova parenceria de *bajeza moral i política dels seus líders. Avui, hem conegut el que ja tots sabíem, que no hi ha cas i que PSPV, Compromís i Castelló en *Moviment van contra tot aquell que no pense com ells”.

“Una vegada més, i malgrat els intents torticers, s’ha demostrat que la gestió del PP ha sigut correcta durant tots aquests anys en l’àrea de festes. És més, ja vam dir en el seu moment que l’estructura organitzativa de les festes de la ciutat la va crear el PSOE durant el govern socialista, una fórmula de gestió que els populars han respectat i guardat lleialtat institucional durant més de 2 dècades, a pesar que ara havien intentat criminalitzar-la”

No obstant açò, afig, “per al PP de la ciutat de Castelló, el pitjor de tot és que han atacat de manera directa a tots els homes i dones, entitats i col·lectius de el ‘*món de la festa’ que cada dia es lliuren en la seua majoria de manera altruista a treballar per fer grans les festes de la Magdalena, i que van haver de desfilar per aquesta comissió, com si un tribunal de Justícia es tractara i com si hagueren comès algun delicte simplement per açò, per treballar per les festes”.

El portaveu adjunt del PP en l’Ajuntament de Castelló, Juan José Pérez Macián, exigeix “a Castelló en Moviment, i al PSPV i Compromís, per ovacionar-ho en aquest teatre, que demanen perdó al PP i a tots els castellonencs, pel teatre infame que van crear durant més d’un any en el consistori, i es reserven el dret a prendre quantes accions considere oportunes per a defensar l’honorabilitat de la formació”

“N’hi ha prou de polititzar les festes. No tots som iguals ni tot val tampoc. En poc més de tres anys hem vist com s’han succeït tres gerents del Patronat de Festes, tres presidents del patronat i tres regidors de Festes. És hora que el ‘Pacte del Frau’ deixe la festa en pau i es dedique al que no han fet en aquests tres anys: escoltar als castellonencs, atendre les seues demandes i necessitats i treballar per a fomentar el creixement, l’ocupació i el progrés de la ciutat”, conclou Pérez Macián.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací