Borriana licita el projecte de construcció del nou IES Jaume I dins del Pla Edificant de la Generalitat

877

El pressupost supera els 700.000 euros en un projecte que haurà d’incloure una primera fase amb projecte d’enderrocament i bàsic i una segona amb el d’execució i estudis associats

Actualitat Diària

L’Ajuntament de Borriana continua avant amb el projecte de reconstrucció i renovació de la infraestructura de l’IES Jaume I de Borriana, i durant aquesta última setmana ja ha establit el pressupost base de licitació per al projecte, inclòs per la Generalitat dins del Pla Edificant i que permetrà la construcció, per etapes i fases, del nou institut. Així s’ha fet saber amb la publicació del “Plec de Clàusules administratives particulars que han de servir de base per a la contractació del servei de redacció dels projectes, documents tècnics i direcció facultativa per a la construcció i posada en funcionament d’un nou centre d’ensenyament que ha de substituir l’actual IES Jaume I finançat per la Generalitat Valenciana a càrrec del Programa Edificant”.

Tal com es detalla en la pròpia documentació oficial, “els licitadors presentaran un total de tres sobres tancats que corresponen a la Documentació Administrativa, la Documentació tècnica i avaluable mitjançant judici de valor i no mitjançant fórmules, a més d’un tercer sobre amb la proposició econòmica i criteris avaluables mitjançant fórmules o objectivament”. En la mateixa documentació queda perfectament reflectit que “el pressupost màxim o pressupost base de licitació del contracte actual es fixa en 704.998, millorable a la baixa pels licitadors. Pel que respecta a la durada del contracte , s’estableix que el “termini màxim per a la redacció del projecte, i els estudis associats objecte del contracte, serà de 16 setmanes a comptar des de la data de l’acta d’inici de contracte”, i es desenvoluparà en dues fases diferents, una primera amb el projecte d’enderrocament i projecte bàsic, i una segona amb el projecte d’execució i estudis associats”, com són les instal·lacions, projecte d’activitat, certificació energètic, estudis de seguretat i de gestió de residus.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací