Labora crearà mapes interactius amb tota l’oferta de cursos de formació professional

747

Actualitat Diària

Labora, el Servei Valencià d’Ocupació i Formació, crearà mapes de l’oferta de cursos de formació per a conéixer amb exactitud la distribució i temporalitat i, d’aquesta manera, millorar la implantació de certificats de professionalitat, evitar solapaments i reduir costos.

Els certificats de professionalitat acrediten les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i les comunitats autònomes.

La creació d’aquests mapes, denominats mapes de competència, és una de les quatre experiències d’innovació que han sorgit de la Xarxa Innova en el marc del programa ‘Escola Valenciana d’Innovació Labora – Universitat de València’, que impulsen conjuntament la Subdirecció General de Formació Professional per a l’Ocupació i la Càtedra Innova Labora – Universitat de València (consultar ací).

El projecte consisteix a dissenyar un mapa de l’oferta de certificats de professionalitat durant el curs acadèmic anterior perquè, tant el personal directiu del centre de formació com els responsables de la planificació acadèmica global en Labora, disposen de la informació necessària per a avaluar els resultats de l’aplicació de l’oferta de cada certificat en el seu respectiu territori.

La Xarxa Innova pretén impulsar processos innovadors en les Administracions Públiques i així crear nous espais de connexió entre ciutadans, col·lectius, tècnics i polítics. “L’objectiu és desenvolupar nous productes i serveis en l’àrea de la formació professional per a l’ocupació”, ha exposat el codirector de la Càtedra Innova Labora – UV, Rafa García.

Els mapes de competència contribuiran al fet que els centres Labora Formació prioritzen millor l’assignació de recursos en la seua programació anual i els òrgans de planificació de Labora puguen detectar solapaments temporals en l’aplicació de l’oferta, així com altres necessitats formatives en l’entorn.

La fi última és millorar la qualitat de les decisions orientades a optimitzar l’estructura, dotació i personal necessaris per a l’execució de la formació per a l’ocupació.

Aquest projecte compta amb el suport de la Càtedra Innova Labora – Universitat de València mitjançant el programa Escola Valenciana d’Innovació Labora – Universitat de València (EVInnova), dirigit al personal treballador de Labora involucrat en els processos de disseny, implementació i avaluació de la formació professional per a l’ocupació.

Els certificats de professionalitat

Els certificats de professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral. Aquests títols són especialment valuosos per a les persones que manquen d’una altra mena de titulació, ja que faciliten el seu accés al mercat de treball.

Igual que en el cas de la Formació Professional, aquests certificats acrediten l’obtenció de ‘qualificacions professionals’ tant en l’àmbit laboral com educatiu i estan classificats en 26 famílies professionals i 3 nivells de qualificació.

Per a accedir al nivell 1 no hi ha cap requisit específic, per al nivell 2 és necessari comptar amb el graduat en ESO o equivalent i, per a certificats de nivell 3, el Batxillerat (o un títol anàleg).

Quan una persona no té cap d’aquestes titulacions, pot accedir als nivells 2 i 3 mitjançant la superació proves de competències clau. Labora manté obert el termini d’inscripció a aquestes proves fins al 13 de novembre (consultar ací). Els exàmens estan previstos el gener de 2020.

Formació per a l’ocupació innovadora

En 2019, segons dades d’Infoempleo-Adecco, per primera vegada en nou anys les ofertes que requereixen un títol de Formació Professional (42%) superen a les que demanden titulació universitària (38,5%). Les empreses valoren cada dia més la informació pràctica i ajustada a les necessitats.

La Càtedra Innova Labora-UV té per objecte posar en marxa una línia d’I+D+i d’excel·lència, especialitzada en formació per a l’ocupació i col·laborar amb els plans de formació de Labora per a afavorir la creació d’un nou coneixement i de bones pràctiques innovadores en aquesta àrea dins de la Comunitat Valenciana.

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació pretén oferir amb aquestes iniciatives una formació de qualitat, més concorde al mercat laboral.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací