La Generalitat publica les ajudes per a donar suport a la participació en programes europeus

264

La Conselleria d’Hisenda destina 500.000 euros per a donar a conéixer els projectes

Actualitat Diària

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha convocat subvencions per valor de 500.000 euros dirigides a donar suport a la participació en programes europeus mitjançant accions de comunicació i capitalització de resultats, en el marc de projectes europeus pertanyents als programes LIFE, Interreg MED, Interreg Sudoe, Interreg Europe i ENI CBC MED.

En concret, segons publica aquest dimecres el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), les accions subvencionables se centraran en la celebració d’actes, seminaris i jornades en les quals es difondran projectes europeus i els seus resultats, així com la participació en esdeveniments nacionals i internacionals i altres activitats que tinguen per objecte la difusió, comunicació i publicitat de projectes europeus i els resultats aconseguits.

També se subvencionarà la posada en marxa i el manteniment d’eines resultants del projecte; cerca de possibles receptors de resultats mitjançant tallers i jornades amb aquesta finalitat; trobades posteriors a la finalització del projecte europeu per a donar-li continuïtat, amb antics o potencials socis, públic d’interés (stakeholders), així com accions dirigides a l’avaluació de l’impacte dels projectes.

Els beneficiaris de les subvencions són les institucions que conformen el sector públic de la Generalitat; les entitats locals previstes en la legislació autonòmica en matèria de règim local de la Comunitat, els seus consorcis i les seues entitats públiques dependents; universitats, els seus consorcis i centres adscrits amb seu o domicili social en la Comunitat Valenciana, així com entitats privades i empreses amb seu o domicili social en la Comunitat.

Quantia de la subvenció

Les entitats i empreses sol·licitants podran presentar fins a quatre propostes pertanyents a diferents projectes europeus. El percentatge màxim de la subvenció serà el 90% de la proposta subvencionada, amb un límit de 15.000 euros per sol·licitud.

A més, l’import global màxim serà distribuït entre els programes europeus objecte d’aquesta convocatòria i s’assignarà fins a un 20% per programa en un primer repartiment.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) a través de la seu electrònica de la Generalitat en l’adreça web.

Programes inclosos en la convocatòria

El programa LIFE és el principal instrument financer de la Unió Europea en matèria de medi ambient i canvi climàtic. El seu objectiu és contribuir a la transició cap a una economia eficient, i fer costat a una millor governança mediambiental i climàtica a tots els nivells.

Per part seua, la Cooperació Territorial Europea (Interreg) és l’instrument de la política de cohesió, finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), que promou el desenvolupament econòmic, social i territorial de la Unió Europea en el seu conjunt. Interreg proporciona un marc d’accions conjuntes a través del finançament de projectes per a trobar solucions comunes en problemes compartits, facilitant l’intercanvi d’experiències entre les regions europees.

El programa Interreg MED té com a finalitat l’impuls del creixement sostenible en l’àrea del Mediterrani mitjançant el finançament de projectes a través d’un enfocament de cooperació integrat i territorial.

El programa Interreg SUDOE fa costat al desenvolupament regional en el sud-oest d’Europa i promou aquest tipus de cooperació per a resoldre problemes comuns, com la baixa inversió en recerca i desenvolupament, la feble competitivitat de les petites i mitjanes empreses i l’exposició al canvi climàtic i els riscos ambientals.

El programa Interreg Europe ajuda als governs regionals i locals de tota Europa a desenvolupar i aplicar millors polítiques públiques. En concret, tracta de garantir que la inversió pública, la innovació i els esforços d’implementació conduïsquen a un impacte integrat i sostenible.

Finalment, el programa ENI CBC MED s’emmarca en la política europea de veïnatge i els seus objectius principals són la promoció del desenvolupament econòmic i social, així com abordar els desafiaments comuns amb el medi ambient.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací