La Generalitat convoca ajudes econòmiques per a digitalitzar i restaurar arxius municipals

451

Actualitat Diària

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a finançar les despeses derivades de la digitalització i la restauració de documents d’arxius amb una antiguitat de 50 anys o superior així com les despeses derivades de l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals existents en els arxius municipals valencians. En aquesta ordre d’ajudes es destina un import màxim de 400.000 euros.

Les ajudes econòmiques van destinades als municipis que fan inversions en la digitalització i en la restauració de la documentació històrica d’una antiguitat de 50 anys o superior existent en l’arxiu municipal, així com inversions en la millora de les seues instal·lacions, per una despesa mínima de 600 euros, amb la finalitat de millorar la conservació i la difusió del patrimoni documental.

La Generalitat contribuirà al finançament parcial de les despeses amb un màxim del 100 % del cost de la inversió realitzada, en digitalització i restauració de documents, o en l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals existents en els arxius municipals.

El tipus d’equipament per a la millora d’instal·lacions d’arxius municipals que es podrà finançar serà d’ús exclusiu per a l’arxiu. L’equipament consistirà en les prestatgeries metàl·liques, armaris compactes mòbils sobre raïls, arxivadors de plans horitzontals, deshumidificadors i termohigròmetres.

Com a novetat enguany, dins de l’equipament subvencionable s’inclouran vitrines expositores per a exposicions de documents d’arxiu, climatització dels depòsits de l’arxiu i escàners adequats per a digitalització de la documentació arxivística.

Queden totalment exclosos d’aquesta convocatòria el mobiliari d’oficina i els ordinadors.

Pel que fa a la digitalització, els projectes presentats han de complir unes característiques tècniques sobre formats i fitxers que especifica la convocatòria.

El procés d’assignació econòmica entre les entitats beneficiàries es realitzarà tenint en compte la dotació total de la convocatòria i la proposta de concessió que realitzarà la comissió avaluadora.

La Comunitat Valenciana té competència exclusiva en matèria d’arxius que no siguen de titularitat estatal i un dels seus objectius és la conservació del patrimoni documental valencià.

Una part molt important d’aquest patrimoni es localitza en els arxius municipals, molts dels quals no tenen els mitjans suficients per a poder atendre la conservació i la restauració de la seua documentació.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací