La Diputació obri termini fins al 18 de setembre per a optar a les subvencions destinades a reactivar les empreses integrades a Castelló Ruta de Sabor

709

Actualitat Diària

El Patronat Provincial de Turisme ha obert ja el termini perquè les empreses certificades amb la marca Castelló Ruta de Sabor puguen optar a una línia de subvencions que els ajude a fer front a les conseqüències econòmiques provocada per la pandèmia de la Covid-19. La diputada responsable de l’àrea, Virginia Martí, ha anunciat que, una vegada publicades les bases en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del passat dissabte 29 d’agost, s’obri ara un termini fins al 18 de setembre “perquè les empreses de Castelló Ruta de Sabor opten a un Pla de Reactivació que contempla un muntant global de 500.000 euros”.

La diputada destaca en aquest sentit “el gran esforç de la Diputació Provincial de Castelló, a través del Patronat de Turisme, per “reorientar el seu pressupost i reforçar el seu suport al sector turístic, que sens dubte ha sigut un dels grans damnificats per l’emergència sanitària, econòmica i social provocada pel coronavirus”.

Tal com recullen les bases, podran beneficiar-se de les subvencions, que salen per concurrència competitiva, entitats del sector agroalimentari i turístic amb algun producte o servei adherit a la marca Castelló Ruta de Sabor. Les subvencions es destinaran a quatre blocs concrets: la contractació de serveis d’assessorament i consultoria necessaris per a l’elaboració de plans de contingència i protocols d’actuació enfront de la Covid-19; la compra o lloguer de materials i equips necessaris per a l’adaptació de les instal·lacions a la normativa de seguretat sanitària; el desenvolupament d’accions de digitalització que permeten adaptar els serveis a les exigències dels protocols marcats per la Covid-19 o, finalment, desenvolupament d’accions de comunicació i promoció.

Únicament seran objecte d’ajuda les despeses de caràcter corrent, en cap cas en béns inventariables. La quantia de la subvenció no podrà superar el 80% de l’activitat, sent la despesa màxima subvencionable de 25.000 € i la subvenció màxima per beneficiari 20.000 €.

D’altra banda, es permet compatibilitzar aquestes subvencions amb la percepció d’altres ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals o de la Unió Europea o d’Organismes Internacionals, si bé l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací