Iberdrola llança un pla d’inversió de 75.000 milions d’euros per al període 2020-2025

507

Actualitat Diària

Iberdrola llança un pla d’inversió històric de 75.000 milions d’euros per al període 2020-2025, amb l’objectiu d’avançar-se i aprofitar les oportunitats de la revolució energètica que afronten les principals economies del món. El 90% d’aquest volum d’inversió -68.000 milions d’euros- serà orgànic i anirà dirigit a consolidar el seu model de negoci, basat en més energies renovables, més xarxes, més emmagatzematge i més solucions intel·ligents per als seus clients. La resta, 7.000 milions d’euros corresponen a l’adquisició recentment anunciada de la companyia americana PNM Resources . Aquest ritme d’inversió sense precedents representarà una inversió mitjana de 10.000 milions d’euros a l’any, entre 2020 i 2022, i de 13.000 milions d’euros anuals en el període de 2023 i 2025.

L’estratègia inversora d’Iberdrola -al costat de la seva política d’eficiència- li permetrà continuar registrant un creixement rendible durant el període, mentre manté la solidesa financera i la retribució als seus accionistes. El grup preveu obtenir un benefici brut d’explotació (EBITDA) de 15.000 milions d’euros a 2025, la qual cosa suposa incrementar en 5.000 milions d’euros l’obtingut en 2019, registrant un creixement mig anual acumulat del 7%. El benefici net, per part seva, s’elevaria a 5.000 milions d’euros, després de créixer anualment durant el període entre un 6% i un 7%.

La presentació de les previsions a 2025 ha estat aprofitada per a realitzar una revisió a l’alça de les perspectives a 2022 del grup, malgrat afrontar el context COVID-19. I així, el benefici net en 2022 se situarà en el rang entre 4.000 milions i 4.200 milions d’euros, enfront dels 3.700-3.900 milions previstos per a aquest any en el pla 2018-2022. Les inversions brutes s’elevaran un 35% i aconseguiran els 50.000 milions -d’aquestes, seran 36.000 milions en el període 2020-2022-, enfront dels 38.000 milions previstos, i les eficiències s’elevaran a uns 1.600 milions, superant els 1.200 milions d’euros previstos en l’anterior pla i mantenint el ràting en nivells BBB+/ Baa1.

Creació de valor i oportunitat per a la indústria i l’ocupació

El programa d’inversions impulsat per Iberdrola per als pròxims sis anys, el major d’una empresa espanyola, contribuirà a la dinamització del teixit industrial i l’ocupació als països on el grup opera.

Així ho ha explicat el president d’Iberdrola, Ignacio Galán, en la presentació del Pla 2020-2025: “El nostre model de negoci, després de 20 anys anticipant la transició energètica, ens situa com un agent tractor clau en la transformació del teixit industrial, impulsant amb la nostra experiència, compromís social i capacitat financera, un model de creixement econòmic sostenible a llarg termini capaç de fer front als reptes actuals de la societat”.

Iberdrola mantindrà com a eixos de la seva activitat l’economia social de mercat i l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, i les inversions i les compres de béns i serveis als seus més als seus més de 22.000 proveïdors contribuiran al sosteniment d’al voltant de 500.000 llocs de treball en 2025 en el món. Així mateix, preveu prop de 20.000 noves contractacions en el grup durant el mateix període -a 2022, seran més de 10.000 contractacions i impulsarà la creació de fins a 30.000 llocs de treball-.

La companyia, que només en 2019 va contribuir a la fiscalitat dels països on opera amb 8.200 milions d’euros, espera que el seu esforç fiscal augmenti en 2025, fins als 12.000 milions d’euros, sent la mitjana anual del període [2020-2025] de 10.300 milions d’euros, conseqüència de la major activitat que implica el desenvolupament del nou pla.

En un escenari de creixement d’inversions, la retribució a l’accionista augmentarà en línia amb els resultats i s’estableix un sòl creixent d’entre 0,40-0,44 euros per acció a 2025. El grup continuarà executant el seu programa ‘Iberdrola Retribució Flexible’ amb els seus corresponents programes de recompra, que eviten la dilució dels accionistes. La política de dividends es manté i situa el ‘pay out’ entre el 65% i el 75%.

La meitat de les inversions orgàniques, a renovables, principalment a Espanya, UK i els EUA

El pla d’inversió històric d’Iberdrola per al període 2020-2025 anirà destinat principalment a renovables -representarà més de la meitat (un 51%) de les inversions orgàniques, uns 34.680 milions d’euros- i a xarxes, que coparan un 40%, uns 27.200 milions. L’àrea de clients rebrà un 9%.
Les inversions estan focalitzades en països amb ambicions climàtiques i ràting A. A Espanya aniran destinats prop de 14.300 milions d’euros d’inversió –són un 21% del total del grup i representen un increment del 60% enfront del pla anterior-. En aquest mercat, més de 7.000 milions es dirigiran a renovables i, a xarxes, més de 4.500 milions d’euros.

els Estats Units i Regne Unit, per part seva, concentren 34.000 milions d’euros de la inversió, un 50% del total. Creix l’aposta per altres àrees internacionals amb inversions per més de 11.000 milions d’euros. Del total, el 83% de les inversions van dirigides a països amb ràting A, en línia amb l’estratègia de la companyia d’apostar per aquesta mena de mercats.

Les inversions en renovables permetran a Iberdrola aconseguir els 60 gigavatios (GW) en 2025, després d’arribar als 44 GW de capacitat instal·lada en 2022. Això suposarà duplicar la seva potència actual, donant un gran impuls a la tecnologia eòlica marina, amb 4 GW al final del període, una tecnologia que aporta 5 vegades el EBITDA/MW enfront de l’energia solar fotovoltaica i 3 vegades l’energia eòlica terrestre. L’aposta d’Iberdrola li permetrà créixer també en solar fotovoltaica, amb una previsió de 16 GW instal·lats al final del període i reforçar el seu lideratge en eòlica terrestre i hidroelèctrica, amb 26 GW i 14 GW instal·lats en 2025, respectivament.

Per a materialitzar el pla, Iberdrola parteix d’una posició única, amb una de les carteres renovables més grans de la indústria; un total de 70,5 GW distribuïts per les seves àrees tradicionals -reforçades enguany i amb nous mercats com Austràlia, el Japó i Suècia- i principals tecnologies: 30,7 GW són fotovoltaics; 20,2 GW, eòlics marins i 16,3 GW, terrestres. En l’actualitat, la companyia avança en la construcció de 7 GW i tindria fins a 11 GW en execució en 2025.

Més inversions en xarxes, un 40% del total, i creixement de la base de clients

Les xarxes continuen considerant-se pel grup com a factor clau en l’electrificació de l’economia i dinamització dels territoris. I, així, al costat de les renovables, el model i estratègia d’Iberdrola continuaran donant pes als actius regulats. La companyia destinarà un 40% de les seves inversions orgàniques a xarxes -més de 27.000 milions-, amb les quals situarà la base d’actius regulats del grup en 47.000 milions d’euros en 2025, 1,5 vegades el seu valor actual. Aquesta xifra contempla inversions en transmissió, que aconseguiran els 4.000 milions.

Iberdrola continuarà digitalitzant les seves xarxes, com a element clau per a per a promoure les xarxes intel·ligents i garantir la massiva incorporació de renovables en un futur pròxim. Al final del període, Iberdrola haurà instal·lat més de 21 milions de comptadors intel·ligents i un 83% dels seus actius estaran en països amb Ràting A.

La progressiva electrificació dels usos energètics permetrà a Iberdrola augmentar la seva base de clients. Al final de 2025, la companyia elevarà a 60 milions els contractes amb clients en el món -vs els 42 milions a tancament de 2019-, als quals oferirà solucions intel·ligents i innovadores en l’àmbit residencial -emmagatzematge d’energia i bomba de calor, autoconsum i mobilitat elèctrica- i industrial.

L’hidrogen verd es converteix, precisament, en un vector estratègic per al segment industrial. En línia amb els plans de recuperació europeus, la companyia preveu la instal·lació de 600 MW a 2025 -seran 800 MW a 2027, al costat de Fertiberia- i produirà 15.000 tones d’hidrogen renovable. Els primers projectes a Espanya -en 2021 ja estaran instal·lats els primers MW-, es completaran amb més iniciatives en altres països, mentre liderarà el desenvolupament d’una cadena de valor per a recolzar la implantació de nous fabricadors de electrolizadores i promourà aliances amb altres grups industrials.

Pesi al ritme inversor sense precedents que mantindrà el grup en els pròxims anys, Iberdrola preveu mantenir les seves qualificacions creditícies en nivells BBB+/Baa1 i les seves ràtios de deute actuals, suportats per la seva capacitat de generar majors fluxs de caixa. La companyia manté una forta diversificació de les seves fonts de finançament, que li permeten un accés còmode a diferents mercats i la gestió activa de liquiditat, que se situa entre els 15.000 milions i els 22.000 milions d’euros.
Iberdrola mantindrà un enfocament flexible en funció de les oportunitats d’inversió i les ràtios financeres. Completades desinversions de 4.600 milions d’euros a 2020 -per sobre dels 3.500 milions previstos a 2022-, preveu noves desinversions d’uns 3.000 milions d’euros entre 2021 i 2025.

En la presentació de les previsions operatives i financeres per al període 2000-2025 i, en línia amb els objectius climàtics dels seus principals mercats, la companyia ha avançat un horitzó a deu anys, en l’elevaria a 95 GW la seva capacitat renovable instal·lada -després de multiplicar per 2,5 la seva potència eòlica terrestre i solar i per 4,5 la marina- i per 2 els seus actius regulats fins als 60.000 milions d’euros a 2030. Al final d’aquest període, la base dels seus contractes amb clients creixeria fins als 70 milions i a 85.000 les tones d’hidrogen verd.

Objectius mediambientals i socials en un entorn global en transformació

En els últims 20 anys ha passat de ser una utility local a convertir-se en un líder energètic global, que ha quadruplicat la seva capacitat renovable, quintuplicat la seva EBITDA, quadruplicat el seu benefici net i sextuplicado la seva capitalització borsària, al mateix temps que ha reduït les seves emissions de CO₂ en un 75%, ha tancat les seves plantes de carbó i triplicat la retribució als seus accionistes. Tot això, acompanyat d’un profund procés de diversificació geogràfica i enfortiment del balanç.

D’aquesta manera, Iberdrola afronta amb una posició única la revolució energètic global, centrada en països amb ambiciosos objectius climàtics i energètics -és el cas del conjunt d’Europa, el Brasil, els Estats Units, Austràlia i el Japó- i sòlids compromisos de reducció d’emissions a mitjà i llarg termini, que comportaran la posada marxa de nova capacitat renovable, suportada per unes xarxes més intel·ligents i recolzada per sistemes d’emmagatzematge.

En aquest context, en l’horitzó 2025, la companyia continuarà reforçant els pilars en l’àmbit mediambiental, social i de governança (ESG). Amb unes emissions de CO2/kWh que són ja dos terços inferiors a la mitjana europea, l’estratègia d’inversió en energia neta i xarxes portarà a Iberdrola a ser una companyia “neutra en carboni” a Europa en 2030 i a reduir les seves emissions de CO₂ a nivell global un 86%, fins als 50g/kWh, al final de la dècada -serien de 70g/kWh a la fi de 2025-. Com a contribució addicional, la companyia plantarà 20 milions d’arbres fins a 2030 i seran 8 milions a 2025.

Juntament amb la reducció continuada d’emissions de carboni, la seva ambició es trasllada a altres àmbits, com la inversió en I+D, que s’elevarà a 400 milions d’euros anuals en 2025, enfront dels 330 milions anuals de 2022 i els 280 milions de 2019.

Iberdrola mantindrà com a eix el seu compromís amb la creació d’ocupació de qualitat. Així mateix, reforçarà la seva aposta per la formació, amb un augment de les hores per empleat, que ja són 4 vegades la mitjana europea. A més, impulsarà altres compromisos, com la igualtat de gènere -eleva el seu objectiu al 30% de dones directives enfront del 20% actual- i una bretxa salarial inferior al 2% en 2025.

Iberdrola continuarà implementant les millors pràctiques de govern corporatiu, triplicarà les seves actuacions en matèria de ciberseguretat i aconseguirà que almenys un 75% dels seus proveïdors en 2025 comptin amb polítiques de sostenibilitat.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací