Iberdrola impulsa els criteris ESG entre els seus més de 22.000 proveïdors en el món

535

Actualitat Diària

Els criteris ESG -mediambientals, socials i de governança- formen part de l’ADN d’Iberdrola i del seu model de negoci. Després de reformular el seu sistema de governança i sostenibilitat entorn d’aquests tres pilars, la companyia ha decidit fer un pas més enllà i estendre aquest compromís als seus més de 22.000 proveïdors a tot el món, als quals realitza compres per valor de 20.000 milions d’euros a l’any.

El grup liderat per Ignacio Galán s’ha fixat com a objectiu que el 70% dels seus més de 1.000 proveïdors principals a tot el món -aquells amb un volum de facturació amb la companyia superior a 1 milió d’euros- es regeixin sobre la base de criteris ESG en 2022.

Per a això, ha creat un model -validat per un tercer- i una plataforma digital, desenvolupada per la ‘scale-up’ espanyola GoSupply, en la qual els proveïdors de la companyia poden autoavaluar el seu acompliment en aquest àmbit. Sobre la base de 47 factors, aquest sistema mesura el grau de compromís amb els tres principis ESG, ponderant un 40% el medi ambient, un 30% el social i un 30% el bon govern.

Per a aquells integrants de la cadena de subministrament d’Iberdrola que obtinguin una baixa qualificació, la companyia els proporcionarà suport per a detectar àmbits de millora i els proposarà un pla d’acció individualitzat per a implementar polítiques, compromisos i actuacions que els permetin complir amb criteris ESG establerts internacionalment.

Aquells proveïdors que no aconsegueixin adaptar-se a les exigències ESG en un termini raonable seran exclosos de futures licitacions fins que arribin als nivells mínims establerts per a ser col·laborador d’Iberdrola. D’aquesta manera, Iberdrola no sols actua com a tractor econòmic i industrial en els territoris on desenvolupa la seva activitat, sinó també com a catalitzador de la sostenibilitat en tota la seva cadena de valor.

El compromís del grup amb els criteris ESG i la seva extensió als seus proveïdors principals es concreta també en el model de gestió i retribució de la companyia, havent inclòs aquest barem en l’avaluació del Bo Estratègic 2020-2022, aprovat per l’última Junta General d’Accionistes.

El pla retributiu està lligat a l’increment del nombre de proveïdors subjectes a polítiques i estàndards de desenvolupament sostenible, com ara tenir una estratègia de drets humans, un codi de conducta per als seus proveïdors, uns estàndards de salut i seguretat (ODS número 3) i una estratègia global de sostenibilitat mediambiental, incloent estratègies sobre l’aigua (ODS número 6), l’energia (ODS número 7) i la biodiversitat (ODS números 14 i 15).

Un pla d’impuls ESG ja en marxa

Iberdrola considera que un proveïdor estratègic a llarg termini ha d’estar alineat amb els seus estàndards de desenvolupament sostenible, i el model establert en 2019 avalua al proveïdor en els tres eixos ESG.

En l’àmbit mediambiental es valora, entre altres aspectes, que el subministrador tingui una política sobre aquest tema, que calculi les seves emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, que hagi identificat els riscos del canvi climàtic o que prengui mesures per a conservar la biodiversitat i minimitzar l’ús de l’aigua. En l’àrea social es valoren aspectes relacionats amb el respecte als drets humans, promoció de la igualtat i respecte a la diversitat, i aplicació d’estàndards de salut i seguretat laboral. I en l’eix de governança, es valora que el proveïdor disposi del seu propi codi de conducta, sistema de compliment, política de responsabilitat social i aspectes relatius als seus grups d’interès i cadena de subministrament.

Si bé Iberdrola ha focalitzat el seu esforç en traccionar cap a les millors pràctiques en sostenibilitat als seus proveïdors principals, tots els proveïdors que tenen una relació rellevant amb l’empresa estan sent avaluats segons el model ESG i la plataforma GoSupply recull ja més de 5.500 proveïdors amb una anàlisi de sostenibilitat 360.

Aquest esforç ha fet que l’any 2020 el 90% de l’import adjudicat va ser a proveïdors que havien estat avaluats en sostenibilitat. Dels més de 1.000 proveïdors principals amb els quals la companyia estima signarà contractes rellevants fins a 2022, la major part són empreses espanyoles (27%) o estatunidenques (29%), repartint-se la resta entre les altres geografies on opera: el Brasil (20%), el Regne Unit (15%), Mèxic (5%) i altres països.

Com explica en el seu primer Informe de Diversitat i Inclusió, Iberdrola fomenta a més les compres a empreses amb menys de 5 anys d’existència, mostrant el seu suport a l’emprenedoria. Així mateix, es compromet a incrementar les compres a empreses amb col·lectius diversos i ajudar al fet que petites empreses que poguessin estar en desavantatge per a competir en mercats internacionals. A Espanya i els Estats Units, el volum de compres a empreses de col·lectius diversos es va elevar a 95,3 milions d’euros en 2019.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací