Iaioflautes de Borriana i EU plantejen una moció per a aturar el procediment de notificació de Serveis de la CE

910

Aquesta directiva comunitària, en fase d’aprovació, “reduirà dràsticament la capacitat de maniobra dels ajuntaments per socialitzar serveis públics bàsics”

Actualitat Diària

Iaioflautes de Borriana i EU plantejen una moció per atrurar el procediment de notificació de Serveis de la CE. La formació ha llançat un comunicat en el qual explica “la Unió Europea ha creat infinitat de regulacions neoliberals que atempten contra els drets socials i els serveis públics amb l’objectiu de protegir els interessos dels grans grups financers i industrials europeus. Una d’aquestes regulacions és la Directiva Bolkestein, que després de molta oposició social va entrar en vigor el 28 de desembre de 2009 (Directiva 123/2006/CE) i va liberalitzar els serveis en el mercat únic de la UE”.

Al seu torn, “la Directiva Bolkestein ha donat lloc a altres regulacions per aplanar més el camí de la liberalització dels serveis, entre aquestes la Directiva 2015/1535 (Procediment de Notificació de Serveis) d’acord amb la qual els estats membres estan obligats a notificar a la Comissió Europea els projectes de reglamentacions tècniques abans d’aprovar-los, per exemple en l’àmbit dels serveis públics o de la contractació pública. A partir de la data de notificació del projecte, la Directiva fixa un període de tres mesos durant el qual l’estat membre no pot adoptar la reglamentació en qüestió, pendent que la Comissió decidisca canviar-la o bloquejar-la entre 12 i 18 mesos per harmonitzar el tema dins de la UE”.

En aquests últims, mesos, “representants de municipis europeus, entitats socials i sindicats han expressat la seva preocupació per l’intent de la Comissió d’estendre aquest procediment també als municipis. El Procediment de Notificació de Servei es troba en la fase final de negociació entre la Comissió, el Parlament europeu i el Consell. Aquest procediment obligaria els municipis a informar la Comissió Europea sobre qualsevol nova disposició reguladora de serveis que volguessin fer tres mesos abans de prendre la decisió, per tal que la Comissió li done el vistiplau o bé la prohibisca, si considera que vulnera la Directiva de Serveis”.

Actualment aquesta notificació “també s’ha de cursar, però després d’aprovar la disposició. Sens dubte, obligar a la notificació prèvia permetria a la Comissió Europea aturar més fàcilment moltes iniciatives municipals progressistes. L’esborrany del Procediment també obre la porta a permetre que les empreses multinacionals i els seus grups de pressió puguin, igual que la Comissió, oposar-se a les mesures notificades per les autoritats locals”.

“Si finalment les institucions europees aproven estendre la notificació de serveis prèvia als municipis, provocarà endarreriments innecessaris en l’abordatge de les necessitats socials i quedaran més limitades encara la democràcia local i la capacitat dels ajuntaments per dur a terme polítiques socials, laborals i ambientals a favor de les classes populars de les nostres ciutats”.

Invocant que “atempta contra la llibertat de mercat, la Comissió podria arribar a prohibir, per exemple, crear una empresa pública d’aigua o d’energia, regular els pisos d’ús turístic, aplicar mesures per garantir el dret efectiu a l’habitatge o incloure determinades clàusules socials i ambientals en la contractació pública”.

Així mateix, cal recordar que, “si el procediment s’aprovara, s’estaria contravenint el principi de subsidiarietat, com també l’obligació de la UE de respectar l’autogovern local, tal com estableix el Tractat de Lisboa”.

Fa tan sols uns dies els Iaioflautes de Castelló van donar en mà als regidors de l’Ajuntament de Borriana la documentació per tal d’aprovar una moció contra esta Directiva. Per la seua banda Esquerra Unida de Borriana ha sol·licitat per Registre d’Entrada que el Ple adopte les següents accions:

Enviar una carta a la presidència austríaca del Consell de la UE i a la Comissió  Europea en què es demane la retirada de l’anomenat Procediment de Notificació de Serveis de la UE.

Enviar una carta amb la mateixa finalitat al govern espanyol i als màxims responsables dels grups polítics que, en aquests moments, conformen el Parlament europeu.

Enviar aquesta moció a la Federació de Municipis i Provincies per tal que tots els organismes locals interessats puguen aprovar mocions per aturar esta directiva tan restrictiva pels interessos locals.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací