Enagás obté un benefici després d’impostos de 442,6 milions d’euros en 2018

1005

Actualitat Diària

Enagás ha obtingut en 2018 un benefici després d’impostos (BDI) de 442,6 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement de l’1% en termes comparables*. Amb això, la companyia compleix els seus objectius per dotzè any consecutiu.
En aquest resultat ha estat clavi l’aportació de les societats participades, que s’ha situat en aproximadament el 20%.

Inversions

Les principals inversions realitzades per Enagásen 2018 van ser, d’una banda, l’aportació de Enagás a la construcció del Trans Adriatic Pipeline(TAP), un projecte en el qual la companyia participa amb un 16% i que és clau per a la seguretat de subministrament d’Europa. Actualment el grau d’avanç de la construcció supera el 85%.
D’altra banda, destaquen la compra per part del consorci de Enagás, Snam i Fluxys, d’una participació del 66% en l’operador grec de la xarxa de transport de gas natural, DESFA, i les inversions realitzades en la planta de regasificació GNL Quintero, a Xile.
En el cas de TAP, la devolució de les aportacions realitzades després del tancament del finançament al desembre de 2018, ha suposat una entrada de caixa per a Enagás de 415 milions d’euros. Això posa de manifest la confiança de les institucions financeres en una infraestructura clau en el desenvolupament energètic europeu, catalogada com a ‘Projecte d’Interès Comú’ per la Unió Europea.
En línia amb l’estratègia de rotació d’actius, la companyia va vendre en 2018 la seva participació del 50% en l’operador suec Swedegas. Aquesta venda ha suposat per a Enagás una entrada de caixa de més de 100 milions d’euros.

Estructura financera

En 2018, Enagás va reduir el seu deute en 733 milions d’euros. La companyia té una estructura de deute amb més del 80% a tipus fix, la qual cosa limita el risc de tipus d’interès. A més, no té venciments significatius fins a 2022.
En la seva revisió anual, les agències de qualificació creditícia Standard & Poor’s i Fitch han reconfirmat el ràting a llarg termini de Enagás, situat en A-.
Líder en sostenibilitat
En 2018, Enagás ha mantingut el seu lideratge en sostenibilitat i està inclosa en els índexs més rellevants. Per onzè any consecutiu, figura en el Dow Jones Sustainability Index (DJSI), en el qual ha estat reconeguda com a líder mundial del seu sector amb les distincions Gold Class i IndustryMoure 2019.
En gestió del canvi climàtic, la companyia ha reduït un 30% la seva petjada de carboni en el període 2016–2018 respecte a 2013-2015, i en gestió de persones i igualtat de gènere, Enagás ha estat inclosa en el Bloomberg Gender-*EqualityIndex (GEI) de 2019 i és la primera empresa espanyola en el rànquing de les 200 companyies líders en igualtat de gènere de tot el món de Equileap.

Demanda de gas

La demanda convencional de gas natural va créixer a Espanya un 4,5% en 2018 respecte a l’any anterior i es va situar en 287,5 TWh. Aquest increment és conseqüència de la bona marxa del consum industrial (+4%), que representa al voltant del 60% del total de la demanda nacional de gas natural, i de la positiva evolució de la demanda domèstic-comercial (+6%).
La demanda de gas natural en la indústria va créixer en pràcticament tots els sectors industrials. Aquesta energia és insubstituïble en la indústria pel seu elevat poder calorífic i la seva versatilitat.

El consum total de gas natural a Espanya es va mantenir estable respecte al registrat en 2017, any en què va créixer un 9%.
En el que va d’any, la demanda nacional de gas natural està creixent per sobre del 6%.
Des de 2016, la demanda ha crescut de mitjana anual un 4,2%.

Avanç Perspectiva 2019-2023

Enagás presentarà abans de la Junta General d’Accionistes la seva Perspectiva 2019-2023, en la qual destaquen cinc eixos clau:
• El paper de Enagás com TSO i Gestor Tècnic del Sistema Gasista a Espanya, mantenint la màxima eficiència en l’operació i manteniment de les infraestructures gasistes.

• El compromís amb la transició ecològica, en la qual el gas natural té un rol clau i insubstituïble en sectors com l’industrial, contribuint al desenvolupament de projectes d’eficiència energètica i de gasos renovables, com el biometà i l’hidrogen.

• El creixement del core business en els mercats internacionals que Enagás té identificats com a prioritaris en el seu Pla Estratègic (Europa i Eix del Pacífic: Mèxic, el Perú, Xile, Colòmbia i els Estats Units), mantenint estrictes criteris d’inversió.

• El reforç de la sostenibilitat com a pilar fonamental de l’estratègia de Enagás.

• Una política de dividend sostenible en el mitjà i llarg termini, amb un increment previst del 5% anual fins a 2020. Aquest any, el dividend per a un accionista de Enagás serà de 1,68 euros bruts per acció. Des d’aquesta xifra compromesa en 2020 i per al període següent a partir de 2021, el dividend de Enagás continuarà creixent com a mínim un 1% anual durant els anys 2021, 2022 i 2023.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací