Els grups del Botànic presenten en Les Corts la proposició de llei d’Economia Circular

721

Actualitat Diària

Els tres grups parlamentaris del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, han presentat aquest dimecres la proposició de llei d’Economia Circular un nou marc normatiu que segueix la línia marcada per les institucions europees i que busca convertir la Comunitat Valenciana en la tercera autonomia en disposar d’un marc legal al respecte. Així ho han defensat els portaveus de Medi Ambient del PSPV-PSOE, Paco Gil, Compromís, Graciela Ferrer, i d’Unides Podem, Beatriu Gascó, en roda de premsa, els quals han explicat la necessitat de comptar amb aquest marc normatiu per afrontar la transició ecològica .

Les principals novetats que inclou el document inicial de la proposició de llei, són la introducció de laboratori de residu zero; la preparació per a la reutilització en les xarxes d’ecoparcs a la Comunitat i la reintroducció d’envasos reutilitzables al canal de distribució comercial. A més, la llei posa l’accent en combatre el malbaratament d’aliments i en reforçar la col·laboració publicoprivada donant, a més, especial atenció als municipis.

Seguint aquesta línia de treball, es crea l’Agència de Residus i Economia Circular així com una nova Oficina de Prevenció de Residus, com a noves pedres angulars de l’execució de les polítiques ambientals en matèria de gestió de residus a la Comunitat Valenciana.

El portaveu de Medi Ambient de l’PSPV-PSOE, Paco Gil, ha recordat que la pandèmia “ha posat de relleu més que mai en la necessitat de prendre part de manera activa en la cura del nostre medi ambient”. “Estem parlant d’una llei municipalista, europeista i amb tota la seguretat jurídica, que a més, entenem que és oportuna” ha explicat el diputat socialista qui ha destacat que “és ara quan hem de resoldre els problemes i aplicar d’una vegada per totes aquestes tres R: reducció, reutilització i reciclatge “.

Per la seua banda, la portaveu d’aquesta matèria de Compromís, Graciela Ferrer, ha assenyalat que “amb aquesta proposició de llei fem un pas decidit en la indispensable transició ecològica de l’economia i la societat valencianes. També donem compliment a un dels compromisos d’aquest segon pacte de l’Botànic. L’objectiu central d’aquesta norma és transcendir la gestió dels residus per situar el focus en reduir la seua generació, impulsar la reutilització i el reciclatge i promoure l’aplicació dels criteris de l’economia circular tant en les activitats de el sector públic com de el sector privat”.

“La crisi climàtica i ecològica -ha afegit la parlamentària de Compromís- fa temps que ens interpel·len a actuar reduint el nostre consum de materials i energia i el nostre impacte sobre els ecosistemes. La crisi de la COVID19 ens ha ensenyat, dolorosament, que la vulnerabilitat de les nostres vides davant un organisme a la vora de la vida. La reconstrucció social i econòmica per superar les conseqüències de la pandèmia ens brinda l’oportunitat de fer les coses millor, de construir una societat i una economia més sostenible, innovadora i justa. Aquesta llei és una contribució per avançar en aquest camí”.

La portaveu d’Unides Podem en Medi Ambient, Beatriu Gascó, ha afirmat que “hui els partits que sostenim el govern del Botànic presentem aquesta proposició de llei molt necessària per poder arribar a les urgents mesures que la crisi ambiental requereix”. En aquest sentit, ha assenyalat que “juntament amb la transició agrària i l’energètica, l’economia circular és la base del canvi que el nostre model industrial ha d’afrontar per complir amb les directives europees però sobretot amb les expectatives de la ciutadania i obrar manera responsable amb les joves generacions”.

En aquesta nova normativa també s’incorporen mesures per a l’elaboració d’un Pla autonòmic de compra pública sostenible per tal d’afavorir la reducció en la generació de residus i de el malbaratament alimentari, la reutilització i l’ús de materials reciclats -en particular, aparells electrònics, per reduir els residus d’aparells elèctrics i electrònics, i materials elaborats a partir de residus de construcció i demolició per a les obres públiques. Així mateix, es preveuen mesures per assegurar l’accés de les persones a aigua potable d’aixeta en edificis i espais públics, així com en establiments de canal Horeca, en línia amb el compliment de el dret humà d’accés a l’aigua potable inclosa en la Declaració de Drets Humans de l’ONU des de 2010 i la recentment aprovada directiva europea relativa a la qualitat de les aigües destinades a consum humà.

Així mateix, es preveu el desenvolupament d’una normativa específica d’àmbit autonòmic per a prevenir i reduir el malbaratament alimentari des de les fases de producció fins a la de consum, passant per les de transformació i distribució.

La proposició aborda també l’objectiu de millorar dràsticament la recollida selectiva de la matèria orgànica per tal d’elaborar un compost de qualitat que siga retornat a la terra, i per això inclou la recollida selectiva de bioresidus obligatòria per a tots els municipis de la Comunitat Valenciana , mitjançant la combinació de diversos sistemes de recollida selectiva de residus orgànics domèstics i comercials (porta a porta, contenidors informatitzats, recollida selectiva itinerant i altres sistemes amb TICs a nivell municipal), en funció de la grandària poblacional dels mateixos i el grau d’estacionalitat de la població, així com mesures per millorar la qualitat del compost que produeix a partir dels bioresidus, no només en les infraestructures dels diferents Consorcis de residus i de la Generalitat, sinó promovent, també, la creació de noves plantes de compostatge domèstic o comunitari en els municipis que així ho requerisquen. Amb això es pretén complir amb els terminis establerts per les directives europees i que els municipis valencians ja disposen d’un servei madur d’aquesta recollida en 2023 i d’aquesta manera puguen evitar sancions europees en aquesta matèria.

Així mateix, aquest projecte de llei blinda la disposició de personal d’educació ambiental com a element clau en les estratègies locals de reducció, reutilització i reciclatge efectiu de materials, en la línia del que estableix el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana aprovat en 2019.

Aquests canvis importants aniran acompanyats d’un increment de la transparència i dels fluxos d’informació entre les diferents administracions i agents que intervenen en els fluxos de residus sotmesos a responsabilitat ampliada del productor, per exemple, introduint l’obligatorietat de realitzar auditories independents respecte als costos efectius i les retribucions als ajuntaments per la recollida selectiva d’envasos, així com les quantitats dels diferents materials que reciclen efectivament.

Una altra mesura a destacar és la reintroducció obligatòria d’envasos reutilitzables al canal de distribució comercial per així complir amb el segon esglaó de la jerarquia de residus (reutilització) i aprofitar la logística ja existent al canal HORECA. Així mateix s’estableixen les bases per a la preparació per a la reutilització obligatòria en les xarxes d’ecoparcs de la Comunitat Valenciana i es prohibeix la fabricació de productes amb objectius d’obsolescència programada.

Paral·lelament, el projecte de llei contempla el Sistema de devolució i retorn d’envasos SDR amb incentiu econòmic obligatori al menys per a ampolles de plàstic de menys de 3 litres de capacitat, i la introducció voluntària de el Sistema de devolució, dipòsit i retorn d’envasos, a l’espera del que disposi la nova llei estatal de residus i el seu posterior reial decret de desenvolupament en matèria d’envasos. Els equips automàtics de SDR hauran de ser compatibles amb SDDR.

En la proposició de llei, també s’estableix l’obligatorietat sobre el reciclatge real de tots els materials sotmesos a responsabilitat ampliada del productor (RAP).

Així mateix, preveu que s’utilitzen els fons de reconstrucció i europeus, estatals i autonòmics per impulsar totes les noves estratègies de canvi i modernització de la gestió de residus, així com a la prevenció de la generació de residus, impulsant la reducció d’embalatges i la reutilització i la reparació de béns a la Comunitat Valenciana, a través de línies d’ajudes dirigides a les entitats locals i les empreses.

Paral·lelament, planteja nous processos per millorar la recollida i la reciclabilitat de residus tèxtils, matalassos, gomes de reg per degoteig, plàstics agraris, així com projectes demostratius per al reciclatge de les restes de podes agrícoles.

La proposició de llei preveu el reforç de personal i capacitats de la conselleria per tal d’assolir el dimensionament necessari per executar amb eficàcia la política de prevenció i gestió de residus, així com impulsar l’economia circular a la Comunitat Valenciana; personal i capacitats que actualment està molt per sota de la mitjana espanyola i molt lluny de les comunitats líders en matèria de política de residus.

Finalment preveu l’impuls de la implantació de la simbiosi industrial mitjançant la creació d’un mercat integrat de matèries primeres secundàries i subproductes i d’un observatori sobre simbiosi industrial per incrementar les sinergies entre les empreses industrials valencianes. Així mateix, es preveu impulsar la investigació i desenvolupament en matèria de residu zero i simbiosi industrial a col·laboració amb els instituts tecnològics i centres de recerca per avançar en processos i tècniques innovadores per a la reutilització i reciclatge íntegre dels materials, minimitzant així l’abocament en abocador.

En la tramitació d’aquesta proposició de llei es preveu incorporar informe del Consell Jurídic Consultiu i del Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. Així mateix, durant el procediment ordinari de tramitació tindrà lloc un procés de participació pública de tots els agents interessats -econòmics, socials, ambientals, etc.

 

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací