El Patronat de Turisme aprova destinar 500.000 euros per la ‘reactivació’ de la marca Castelló Ruta del Sabor

549

L’objectiu és “fomentar el valor gastronòmic de la província i els destins de mar i muntanya com a complement de naturalesa”

Actualitat Diària

El Patronat Provincial de Turisme aprovarà aquest divendres les bases per les quals regeix la concessió de subvencions del Pla de Reactivació per a empreses certificades amb la marca Castelló Ruta del Sabor. Així ho ha avançat la diputada responsable de l’àrea, Virginia Martí, qui incideix en l’aposta de l’organisme autònom de la Diputació de Castelló per “reorientar el seu pressupostos i reforçar el nostre suport al sector turístic en l’actual pandèmia per la Covid-19”.

Serà aquest un dels principals punts que debatrà el pròxim 21 d’agost el consell plenari del Patronat Provincial de Turisme, una convocatòria que permet agilitar el Pla de Xoc preparat per la Diputació de Castelló per a enfortir la marca Castelló Ruta del Sabor. Els interessats a demanar aquestes subvencions, en règim de concurrència competitiva, hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, que s’espera puga estar llest per a la setmana que ve.

Tal com recullen les bases, podran beneficiar-se de les subvencions entitats del sector agroalimentari i turístic amb algun producte o servei adherit a la marca Castelló Ruta del Sabor. Les subvencions es destinaran a quatre blocs concrets: la contractació de serveis d’assessorament i consultoria necessaris per a l’elaboració de plans de contingència i protocols d’actuació enfront de la Covid-19; la compra o lloguer de materials i equips necessaris per a l’adaptació de les instal·lacions a la normativa de seguretat sanitària; el desenvolupament d’accions de digitalització que permeten adaptar els serveis a les exigències dels protocols marcats per la Covid-19 o, finalment, desenvolupament d’accions de comunicació i promoció.

Únicament seran objecte d’ajuda les despeses de caràcter corrent, en cap cas en béns inventariables. Així, es consideren despeses corrents tots els arrendaments, així com la compra de béns la vida útil dels quals siga inferior a un any, sempre que el seu import unitari no siga superior als 150 euros. Pel contra, no s’accepten les despeses de desplaçament, allotjament i dietes.

La quantia de la subvenció no podrà superar el 80% de l’activitat, sent la despesa màxima subvencionable de 25.000 euros i la subvenció màxima per beneficiari 20.000 euros. D’altra banda, es permet compatibilitzar aquestes subvencions amb la percepció d’altres ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals o de la Unió Europea o d’Organismes Internacionals, si bé l’import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, supere el cost de l’activitat subvencionada.

Pla de xoc de 700.000 euros

Els 500.000 euros del Pla de Reactivació per a les empreses de Castelló Ruta del Sabor formen part d’un Pla de Xoc global de més de 700.000 euros per al sector.

Així, a aquest mig milió d’euros se sumen altres 200.000 euros que ja està invertint el Patronat Provincial per al desenvolupament d’una campanya segmentada de màrqueting de Castelló Ruta de Sabor, a l’ésser el turisme gastronòmic eix vertebrador de la província pel seu potencial turístic i la seua transversalitat. L’objectiu és “fomentar el valor gastronòmic de la província i els destins de mar i muntanya com a complement del turisme cultural, de naturalesa i actiu”, tal com destaca Virginia Martí.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací