El deute de la Comunitat Valenciana s’incrementa en 1.351 milions en 2019

825

Actualitat Diària

El deute de la Comunitat Valenciana es va incrementar durant el quart trimestre de l’any 2019 en 556 milions d’euros, segons es desprèn de les dades sobre l’evolució de l’endeutament de les comunitats autònomes fets públics pel Banc d’Espanya a través del seu web.

Ateses aquestes xifres, a 31 de desembre de 2019, el deute de la Comunitat Valenciana se situa en 48.433 milions, enfront dels 47.877 milions del tancament del tercer trimestre i els 47.082 milions de tancament del 2018. Per tant, l’augment de la de deute al llarg de 2019 ha estat d’un total de 1.351 milions d’euros a causa de l’infrafinançament que sofreix la Comunitat Valenciana.

De fet, la xifra és pràcticament coincident amb els 1.325 milions reivindicatius que anualment inclou el Consell en els pressupostos de la Generalitat.

L’increment de l’endeutament de la Comunitat Valenciana en 2019 respon pràcticament íntegrament als recursos rebuts a través del FLA, un instrument creat per a injectar liquiditat en les comunitats autònomes per la via del crèdit, malgrat que s’ha reclamat insistentment un nou sistema de finançament autonòmic més just i solidari amb la Comunitat Valenciana.

En concret, l’increment anual ve motivat pel finançament a través del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA)extra de l’excés de dèficit de 2018, la qual cosa representa un augment del deute de 1.101 milions d’euros; pel finançament del dèficit objectiu del 2019 equivalent al 0,1% del PIB, la qual cosa suposa 116 milions d’euros; i pel finançament de la devolució de les liquidacions negatives de 2008/09 per un import de 91 milions.

Addicionalment i per a completar la variació de deute de l’any 2019, s’han realitzat operacions de tresoreria a curt termini que han suposat un augment de l’endeutament xifrat en 55 milions d’euros; així com reduccions en operacions vàries, de lísing, sector públic i mètodes alemanys per un import de 12 milions d’euros.

Malgrat l’increment de deute anual, és important destacar que, en termes Deute/PIB, que relaciona el volum de deute amb el volum del que es produeix anualment en l’economia, el deute de la Comunitat s’ha reduït un 0,3% des del 42,4% de l’any 2018, fins al 42,1% en 2019.

El 31% de l’increment deriva de l’etapa anterior

Una vegada comptabilitzats les dades de deute corresponents a desembre de 2019 i comparats amb els corresponents a juny de 2015 es comprova que durant el període de govern del Consell del Botànic el deute de la Comunitat Valenciana ha crescut en 8.369 milions d’euros.

No obstant això, cal destacar que d’aquesta quantitat, el 31% (2.589 milions d’euros) correspon a dèficit de l’etapa anterior o deriva de decisions adoptades per l’anterior govern.

Entre aquestes actuacions de l’etapa anterior que han comportat un increment del deute en l’etapa del Govern del Botànic cal destacar els 1.468 milions d’euros de deute que van arribar via préstecs del FLA dirigits a cobrir la desviació del dèficit de 2014 i exercicis anteriors.

A més, també deriven de decisions anteriors a juny de 2015 els 200 milions compromesos per a salvar la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana o els 107 milions de deute destinat a atendre el pagament d’obres que van ser realitzades entre 2005 i 2008 i que van ser finançades mitjançant el denominat mètode alemany. És imputable també a decisions de l’anterior govern la meitat de la desviació del dèficit de tot 2015, any en què es va produir el canvi de legislatura.

 

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací