El Consell aprova convenis per a revitalitzar l’economia i el turisme de Castelló

674

Catí, Culla, Benassal i Ares del Maestrat pertanyen a l’Associació Intermunicipal que gaudeix del conveni subscrit

Actualitat Diària

El ple del Consell ha aprovat la concessió d’una subvenció a l’Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (Ascer) per al desenvolupament d’activitats formatives i divulgatives dirigides a empreses, treballadors i treballadores, amb l’objectiu de contribuir a l’impuls de la transformació modernitzadora de l’estructura productiva en la Comunitat Valenciana. A més, el Consell també ha autoritzat la subscripció del conveni de col·laboració entre Turisme Comunitat Valenciana, el patronat provincial de Turisme de Castelló ‘Costa Azahar’ i l’Associació Intermunicipal de Catí, Culla, Benassal i Ares del Maestrat per al desenvolupament del corresponent Pla de Dinamització i Governança Turística en l’exercici 2020.

Es tracta d’impulsar que les capacitats dels professionals del sector s’adapten als nous processos de clústers industrials. També es realitzaran activitats per a la millora de la competitivitat de les empreses associades. La subvenció tindrà una dotació d’un milió d’euros.

Aquesta col·laboració es materialitzarà mitjançant el desenvolupament de seminaris, jornades de treball, actuacions formatives diverses, estudis, informes, col·laboracions amb universitats i centres d’investigació, accions promocionals i projectes sectorials d’I+D+i relacionats fonamentalment amb la consecució dels objectius del Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià 2027, que està al seu torn alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU.

La col·laboració establida en el present conveni està encaminada a donar una resposta adequada als principals reptes que la societat valenciana ha d’afrontar en la dècada vinent segons es preveu en el Pla d’Acció per a la transformació del model econòmic valencià 2027.

Les actuacions del conveni redundaran en l‘enfortiment de la competitivitat de l’economia valenciana adaptada als desafiaments tecnològics; en la millora dels nivells de benestar dels valencians; en la generació de més i millors ocupacions, en la millora de la seguretat i la salut en el treball; en la garantia de la igualtat d’oportunitats, i en l’impuls d’un desenvolupament social i econòmic, mediambientalment sostenible i territorialment equilibrat.

Amb aquesta col·laboració, el Consell també tracta de promoure projectes i mesures que impulsen la reactivació econòmica i social, i en particular, el rellançament de la imatge del sector ceràmic i les indústries connexes. Especialment, davant l’actual escenari econòmic derivat de la situació d’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19, que ha provocat una paràlisi de l’activitat industrial, productiva i comercial, després de l’aixecament de l’estat d’alarma.

Castelló acapara la producció ceràmica espanyola

Encara que siga una associació d’àmbit estatal, Ascer, està formada quasi íntegrament per empreses valencianes. El clúster ceràmic de Castelló aglutina a més del 95% de la producció i de l’exportació nacional.

Aquesta associació compta també amb capacitat per a promoure i liderar accions d’àmbit sectorial, amb repercussions rellevants en el desenvolupament territorial i cap a altres sectors productius.

Transformar el model econòmic

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic s’ha fixat entre els seus objectius establir les bases perquè la Comunitat Valenciana avanç cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l’obertura i la connexió amb l’exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental, com a productiva i social.

Per a això es va elaborar el Pla d’Acció per a la Transformació del Model Econòmic Valencià 2027, com a continuació del Document de Bases i elements orientadors aprovat a Elx, que fixa entre els seus objectius estratègics la millora del capital humà disponible, l’impuls de la generació d’ocupació sostenible i de qualitat, el foment de la investigació i el desenvolupament tecnològic d’excel·lència, així com l’enfortiment de les relacions entre el sistema educatiu i el sector productiu, que permeten la consecució d’un model sostenible a llarg termini.

Es consideren com a eines fonamentals per a avançar cap a un model econòmic basat en el coneixement i la innovació, la millora contínua i transformadora del capital humà a través de la generació i transmissió del coneixement, afavorir la creació d’ocupació altament qualificada mitjançant el foment de noves competències i capacitats tecnològiques en la indústria, l’impuls de la connexió i la col·laboració entre universitats i el teixit empresarial, la promoció d’actuacions que milloren la seguretat i salut laboral, i l’establiment i modernització de programes d’aprenentatge permanent.

Benassal, Catí, Culla i Ares del Maestrat: beneficiàries d’un altre conveni amb el Consell

Aquest conveni estableix la col·laboració de les tres parts per al desenvolupament i execució d’un pla de dinamització sobre el territori, els seus recursos i els serveis de titularitat dels municipis que integren l’associació.

D’aquesta forma, Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme de Castelló adquireixen l’obligació d’assessorar en el desenvolupament del pla, en la creació de producte turístic experiencial amb els estàndards del programa ‘CreaTurisme, així com en el seguiment i control de les accions.

L’import total màxim de cost d’execució de les actuacions a desenvolupar mitjançant aquest conveni ascendeix a 150.000 euros, que seran finançats per les administracions a tres parts iguals; és a dir, l’Associació Intermunicipal contribuirà amb 50.000 euros, el Patronat Provincial de Turisme de Castelló aportarà 100.000 euros i Turisme Comunitat Valenciana també subvencionarà l’acord amb un terç del total, 50.000 euros.

L’Associació Intermunicipal Catí, Culla, Benassal i Ares del Maestrat serà la responsable d’executar les accions i projectes i coordinar als ajuntaments implicats. Per a això podrà disposar del personal necessari i podrà contractar una gerència per a les tasques tècniques i administratives del pla.

Els Plans de Dinamització i Governança Turística de la Comunitat Valenciana es configuren com una iniciativa de la Generalitat, instrumentada a través de la formalització de convenis entre Turisme Comunitat Valenciana, les diputacions provincials i altres administracions públiques i privades.

Aquesta iniciativa està destinada a la innovació, modernització, foment i consolidació dels productes turístics valencians des de la perspectiva de l’oferta, atenent fonamentalment criteris de millora de la competitivitat, sostenibilitat i reequilibri socioterritorial.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací