Castelló, Bilbao, Sant Sebastià i Tenerife finalitzen el projecte per a acostar la interculturalitat

444

Actualitat Diària

L’Ajuntament de Castelló i els de Bilbao, Donostia-Sant Sebastià i el Cabildo de l’Illa de Tenerife han conclòs amb èxit el projecte conjunt ‘Competències interculturals aplicades al desenvolupament de projectes d’administració pública’ finançat pel programa Intercultural Cities del Consell d’Europa en la convocatòria de 2020 i gràcies al qual s’ha elaborat un manual per a acostar l’enfocament intercultural de manera pràctica als projectes i iniciatives locals.

El projecte es tracta d’una iniciativa posada en marxa per a donar resposta a la necessitat plantejada per la Xarxa Espanyola de Ciutats Interculturals (RECI) en el seu Pla anual d’intervenció 2020 sobre el desenvolupament de les competències interculturals del personal de l’administració pública com a element clau per a continuar avançant en la construcció de ciutats i territoris interculturals forts, ja que un personal intercultural competent al servei de l’administració pública afavorirà la millora dels serveis municipals, augmentarà la satisfacció dels usuaris i contribuirà a una major confiança i sentit de pertinença.

L’equip científic que ha treballat amb les administracions locals implicades ha estat compost per l’Associació bilbaïna MATÍS i la Universitat de la Laguna a Tenerife, i el desenvolupament del projecte gràfic, il·lustracions i animacions que donen suport a la difusió del projecte ha estat a càrrec de Bisagra, la Unitat de Transferència en disseny, pensament visual i facilitació gràfica de la Universitat de la Laguna.

La regidora de Benestar Social, Dependència i Infància, Mary Carmen Ribera, recalca l’aposta del govern municipal per la interculturalitat. “Tenim un clar compromís d’incorporar aquestes competències per a millorar les nostres polítiques i fomentar l’enteniment, la integració i la cohesió social”, ha indicat. L’Ajuntament de Castelló compta amb l’III Pla Castelló Intercultural per a promoure la mediació, l’educació intercultural i el foment de les habilitats socials. “Aquest nou manual, que aborda al detall la perspectiva intercultural, ajudarà a millorar els nostres projectes a nivell local”, ha apuntat.

Aquest projecte ha abordat una manca com és l’escassetat dels estudis i instruments pràctics generats en relació amb el desenvolupament de competències interculturals per al personal tècnic i polític al servei de les administracions locals. Com a resultat del procés, aquest dimecres es publica una Guia i el vídeo tutorial. Així mateix, al llarg de 2021, en cada territori tindrà lloc la realització d’un curs específicament dirigit al personal que treballa en les administracions públiques implicades perquè també s’ha desenvolupat una proposta de mòdul formatiu en línia de 10 hores. Aquesta formació podrà ser extensible a la resta de ciutats que componen la RECI.

Aquesta iniciativa es troba emmarcada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i comparteix la visió de futur de l’Agenda 2030.

El mes de maig del passat any van començar els treballs de coordinació entre les quatre administracions públiques i les dues entitats de l’equip científic. El procés s’ha desenvolupat en tres fases que han implicat diverses metodologies participatives.

Primera Fase: mostreig qualitatiu i diagnòstic de situación

En la primera fase, es va dur a terme un mostreig entre les i els professions de diverses àrees de l’Administració per a discernir quins són els seus dubtes a l’hora de dissenyar, implantar i avaluar iniciatives interculturalmente competents.

Un total de 65 professionals de les diverses àrees de les quatre corporacions locals van participar en el desenvolupament d’un qüestionari per a conéixer en quina mesura s’està abordant la interculturalitat en l’exercici de les seues funcions. L’equip científic va realitzar l’explotació de les dades recollides. Amb això es va completar la primera de les tres fases del projecte per a desenvolupar competències interculturals entre les i els professions al servei de les administracions locals.

Aquesta primera fase del projecte va servir també perquè el personal de les corporacions locals manifestara la seua experiència i els seus punts de vista en relació amb el disseny, execució i avaluació d’iniciativesm interculturalmente competents promogudes o finançades per les administracions.
D’aquesta manera, els resultats del qüestionari van avançar que la diversitat cultural del territori està generant, en molts casos, noves demandes en el servei o àrea en la qual treballa. Així mateix, es va assenyalar interés a obtindre preparació i formació per a “l’adaptació dels recursos i serveis a les diferents pautes culturals, com ara generar confiança, transmetre informació, interpretar la situació a modificar, o també, quins valors imperen i quines expectatives es tenen”, ja que un elevat percentatge de les participants en el qüestionari, sent que no compten amb les competències interculturals suficients.

Segona fase: Redacció i contrast del Manual

A posteriori, aquestes qüestions han sigut resoltes en la segona fase del projecte, consistent en la redacció d’un manual pràctic per a l’elaboració de projectes destinat a oferir a la plantilla de les administracions públiques les claus a tindre en compte en el procés de disseny d’iniciatives amb perspectiva intercultural. Aquest manual servirà, a més, a diferents àmbits de competència sectorial de les administracions locals, així com a l’avaluació de les propostes d’entitats privades que concorren en convocatòries de subvencions municipals o licitacions públiques.

El Manual té com a fi primordial orientar al personal al servei de l’administració pública i facilitar la transposició pràctica del concepte de competència intercultural en les diferents fases dels projectes que es desenvolupen per les administracions públiques (ideació, dissenye/formulació, execució i avaluació).

Tercera fase: Mòdul formatiu i vídeo

El coneixement generat en les dues primeres fases ha propiciat que en la tercera fase es dissenye un mòdul formatiu de caràcter pràctic que permetrà a les persones vinculades a les corporacions locals interioritzar d’una manera progressiva aquells elements indispensables perquè qualsevol projecte que es promoga des del sector públic contemple la perspectiva intercultural. Les idees més rellevants del Manual han sigut recollides en una infografia animada en vídeo, que contribuirà a la difusió i visibilització del projecte i els seus objectius.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací