Borriana destina més de la meitat de la despesa a pal·liar els efectes de la suspensió del servei de menjador escolar

692

Es percep que els serveis socials municipals han sextuplicat el capital dedicat a alimentació bàsica per a persones vulnerables

Actualitat Diària

Les prestacions destinades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Borriana a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació durant el confinament, des del 16 de març al 13 de maig, ascendeixen ja un import que s’eleva a 87.061euros i suposa un 82% del que s’ha gastat per aquest mateix concepte en tota l’anualitat de 2020.
Centrats en col·lectius especialment vulnerables, com poden ser els menors d’edat, cal assenyalar que del total d’aquest import destinat a prestacions econòmiques individuals de necessitats bàsiques d’alimentació, un 58% (50.566,73 euros) s’ha destinat a unitats familiars amb fills a càrrec, amb la finalitat de pal·liar les dificultats econòmiques que han pogut derivar-se de la suspensió dels menjadors escolars.

Si traslladem aquestes xifres a despesa diària, es percep que els serveis socials municipals han sextuplicat el capital dedicat a alimentació bàsica per a persones vulnerables amb una inversió mitjana que s’eleva a 1.475,6 euros diaris en el període del 16 de març al 13 de maig, en contrast amb els 253,4 euros al dia destinats en els primers dos mesos i mig de l’any.

Aquestes ajudes formen part de les Prestacions Econòmiques Individuals (PEI), que s’han triplicat de forma general en el municipi com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma davant la pandèmia de la Covid-19. Precisament, del 16 de març al 13 maig d’enguany, s’han concedit un total de 318 PEI de diferent tipologia, per un import global de 95.670,52 que representa una despesa de 1.621,5 euros al dia; mentre que de l’1 de gener al 15 de març es van destinar 43.161,21 euros, que constitueixen 575,48 euros al dia.

Per conceptes, els 95.670,52 euros gastats en els quatre tipus de PEI diferents, en les 8 setmanes de l’estat d’alarma, han sigut de 87.061 euros en prestacions de necessitats bàsiques d’alimentació, 4.505,45 euros en prestacions d’ús d’habitatge habitual, 1.727 euros en prestacions d’acció extraordinària, 1.957 euros en prestacions de subministraments energètics i 418 euros en ajudes tècniques.

Aquest reforç dels dispositius socials per a cobrir necessitats, segons ha explicat l’alcaldessa de Borriana, Maria Josep Safont, formen part de les mesures excepcionals de caràcter social davant la Covid-19, que inclou també resoldre 3 decrets setmanals d’ajudes amb la finalitat de reduir al mínim els temps d’espera de les persones.

A més de les 318 prestacions concedides, en aquests moments n’hi ha 36 més en tràmit. Aquestes xifres de la tramitació d’ajudes, des que es va iniciar l’estat d’alarma, suposa el 68% del que s’ha tramitat en el que va d’any.

Cal destacar que s’ha reforçat l’equip d’atenció primària, Unitats de Treball Social, amb altres professionals del servei (CAP) amb la finalitat de reduir encara més els temps de reacció i atendre com més prompte millor les demandes formulades. La seua principal funció és el seguiment de la documentació aportada, la gestió telefònica i la confecció d’expedients de seguiment de les ajudes.

A l’efecte de facilitar el lliurament de documentació de les persones per a valorar les prestacions, des dels Serveis Socials municipals s’han possibilitat tres sistemes: correu certificat, d’ús molt minoritari; correu electrònic, serveis.socials@burriana.es, i línia Whatsapp, la més utilitzada ja que és el sistema més emprat entre la població.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací