Aprovat el nou decret pel qual s’aprova el reglament regulador de l’allotjament turístic

485

Actualitat Diària

El Consell ha aprovat el nou decret pel qual s’aprova el reglament regulador de l’allotjament turístic en la Comunitat Valenciana.

L’objecte és regular les activitats i serveis d’allotjament turístic desenvolupats en establiments situats en la Comunitat Valenciana, així com les seves modalitats i classificació, règim de funcionament i prestació de serveis, en desenvolupament del capítol II del Títol I del Llibre III de la Llei 15/2018 de Turisme, Oci i Hospitalitat.

Aquesta nova normativa ha estat treballada amb les organitzacions empresarials d’allotjament turístic de les tres províncies i els grups de treball de les Cambres de Comerç, comptant amb un ampli consens en la seva redacció final.

La seva tramitació es va parar per la parada de l’activitat per ordre del Ministeri de Sanitat i es va reprendre després de finalitzar la temporada d’estiu.

L’objectiu ha estat abordar per part de Turisme Comunitat Valenciana l’elaboració d’un nou text legal destinat a regular el sector turístic valencià que, adaptat al nou context social, empresarial, professional, tecnològic i normatiu sectorial, asseguri i fomenti amb les majors garanties possibles la qualitat, sostenibilitat i competitivitat de l’activitat turística.

Homogeneïtzar la regulació de l’allotjament

Una de les principals novetats del nou decret és que refundi en una sola norma els decrets específics per a cada tipus d’allotjament fins ara vigents, tractant d’homogeneïtzar la regulació de qüestions coincidents en cada modalitat d’allotjament, evitant així la dispersió normativa.

En aquest sentit, s’estableix en una sola norma la regulació del procediment d’inscripció dels allotjaments turístics en el Registre de Turisme, facilitant així l’accés als usuaris i agents del sector en un únic text, el règim aplicable a cadascun d’ells des de l’inici al cessament de l’activitat.

A més, s’estableix el règim de preus aplicable als allotjaments turístics i el dels distintius; i s’introdueix la necessitat de comptar amb una assegurança de responsabilitat civil, en funció de cada tipologia d’allotjament turístic.

Noves modalitats i Codi Ètic

El nou decret afegeix com a nova modalitat d’allotjament turístic l’alberg turístic, sense distinció d’urbà o rural, i la tipologia d’hotel-balneari.

D’altra banda, la nova norma exigirà que els allotjaments turístics atenguin els principis del Codi Ètic Mundial per al turisme i la seva adaptació a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a través del Codi Ètic del turisme valencià, especialment el de l’hospitalitat com a principi bàsic.

En aquesta línia, es tindran especialment consideració les condicions d’accessibilitat dels allotjaments turístics, de conformitat amb el Decret 65/2019 de 26 d’abril, del Consell, de regulació de l’accessibilitat en l’edificació i en els espais públics.

Comercialització en plataformes digitals

Altra de les característiques importants d’aquesta nova normativa és que es deixa clara la il·legalitat del lloguer turístic de només habitacions en habitatges; i s’estableixen majors exigències d’informació per a la comercialització dels allotjaments turístics en plataformes digitals.

De la mateixa manera, es reforça el paper de les empreses gestores d’habitatges turístics a l’hora de poder exercir la mediació d’aquestes, establint obligació que el titular en el registre ha de tenir actualitzat el mediador d’aquesta.

Publicitat dels habitatges turístics

La publicitat que s’efectuï dels habitatges turístics de la Comunitat Valenciana haurà d’incloure obligatòriament el número de registre.

Aquest compliment serà objecte d’especial vigilància en el cas que la publicitat s’efectuï a través dels serveis de la societat de la informació, sent responsables solidaris de la inclusió del número de registre els titulars dels canals de publicitat o comercialització.

Cens d’allotjament turístic

Una altra de les principals novetats del nou decret és que estableix un període d’un any per a aportar la referència cadastral de l’habitatge d’ús turístic, de tal forma que es podrà depurar el cens, tant d’habitatges que ja no tenen ús turístic, com concretar la ubicació d’aquelles que encara tenen ús turístic i no apareixia concretat el pis i porta dins d’un edifici.

Altres novetats

Així mateix, la nova norma introdueix l’obligatorietat que la relació de tota mena d’allotjament turístic amb les persones o entitats interessades, tant per a les persones físiques com jurídiques, es realitzi mitjançant mitjans electrònics.

Finalment, assenyalar que en el cas de cases rurals amb allotjament compartit, el nou decret contempla, com la norma vigent actual, que els usuaris han de tenir accés a totes les zones comunes.

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací