Altur Hosbec Castelló reclama mesures que ajuden el sector a superar la crisi de la Covid-19

513

L’experiència de l’estiu 2020 ha d’obrir els ulls al fet que el turisme és una activitat tan segura com la vida ordinària de les persones

Actualitat Diària

El sector turístic de la Comunitat Valenciana ha elaborat un complet catàleg de mesures de xoc per a fer front a la crisi més important que ha viscut el sector en tota la seua història.

Després del confinament, hem treballat molt dur en el disseny d’estrictes sistemes de seguretat perquè l’activitat vacacional i turística es poguera desenvolupar en condicions de normalitat i sense incidències. Hem acumulat molta experiència en la gestió dels últims sis mesos com per a contemplar objectius de poder obrir el major nombre d’hotels possibles.

L’experiència de l’estiu 2020 ha d’obrir els ulls al fet que el turisme és una activitat tan segura com la vida ordinària de les persones, ni més ni menys. Que la seguretat està en el nostre comportament i no en els llocs, llocs o models concrets. La nova normalitat és aprendre a conviure amb aquest virus en un ambient diferent al que estàvem acostumats, però segur i estable.

En la nostra opinió, Europa requereix alçar totes les restriccions a la mobilitat dels seus ciutadans i acordar reciprocitat en aquestes mesures amb el Regne Unit en aquest tram final abans del Brexit. A canvi s’ha d’adoptar el sistema de test i actuar amb cirurgia de precisió en aquells llocs que estiguen sent més castigats pel virus.

El turisme és el nostre petroli i consegüentment hem de protegir-lo. El nostre objectiu és permetre la supervivència del turisme mentre s’ajusten les solucions sanitàries a la Covid-19 i consolidar la seua estructura perquè ressorgisca amb fortalesa, sostenibilitat, contribució i responsabilitat. Per a aconseguir-ho cal dissenyar una estratègia pública i privada d’actuació àgil i eficaç. L’acomodació no forma part del nostre comportament i exigim a l’Administració pública una capacitat de resposta que s’isca del normal. Sabem que l’esforç serà considerable però els seus efectes mereixeran tots i cadascun dels euros que s’invertisquen.

Aquests són els nostres plantejaments, molts dels quals formen un cos comú amb els quals ja han elaborat o publicat altres associacions, organismes, col·lectius professionals o experts econòmics. Hem incorporat, com no podria ser d’una altra manera, mesures que ja han treballat entitats com la Confederació Espanyola d’Hotels i Allotjaments turístics (CEHAT) i *Exceltur entre altres.

El plantejament que hui presenta Hosbec, contempla, d’una banda mesures de xoc necessàries per a fer front a les conseqüències i la crisi del Covid-19, però d’altra banda, també inclou projectes de treball de futur per a enfortir i reconstruir el sector turístic empresarial de la Comunitat Valenciana.

Mesures de caràcter laboral

Sistema de Erte especialment dissenyat per al sector turístic. El turisme és, sens dubte, l’activitat més danyada pel *Covid-19. A més, mai abans aquest sector ha necessitat cap pla específic de reconversió, per la qual cosa pot fer-se necessari un tractament específic i particularitzat d’un sistema de *Erte que s’aparten del que pot ser aplicable a altres sectors d’activitat.

Extensió dels Erte sense cost empresarial fins al 01/06/2021 per a aquelles empreses que ho puguen necessitar.

Extensió de la percepció del 70% de la base reguladora per a tots els treballadors afectats per un Erte en el sector turístic.

Possibilitat d’establir Erte ‘discontinus’ per a empreses que puguen operar de dijous a diumenge o períodes vacacionals, per a facilitar l’obertura de centres de treball durant aqueixos dies a la setmana. Simplificació administrativa de tota la tramitació amb altes i baixes comunicades telemàticament tal com es fa amb els contractes de treball.

Mesures de caràcter fronterer a la Unió Europea

Eliminació de les restriccions als desplaçaments entre els països membres de la Unió Europea i Regne Unit.

Establir criteris i llindars comuns per a determinar el risc epidemiològic, (inclòs un sistema comú de codificació per colors per a identificar les zones de risc)

Aplicar mesures comunes per a posar en marxa en eixir i tornar de les zones de risc, a saber:

Substituir la necessitat de la quarantena dels viatgers per proves i rastreig complets i econòmics.

Evitar les restriccions generals a la lliure circulació mitjançant l’aplicació de mesures més específiques d’abast geogràfic limitat

Evitar la imposició de restriccions de viatge als passatgers en trànsit

Acordar regles comunes per a sol·licitar resultats negatius de la Covid-19 abans del viatge quan siga necessari
Garantir la compatibilitat de les aplicacions de rastreig de contactes a la UE i l’harmonització dels formularis de localització de passatgers basats en normes internacionals.

Acord estratègic Unió Europea-Regne Unit per al reestabliment de la lliure circulació de persones

Aquestes mateixes regles han de formar part d’un acord estratègic amb Regne Unit en aquesta fase final de Brexit amb relacions bilaterals d’igual a igual i amb una duració d’almenys fins a 31.12.2021.

Mesures de caràcter fiscal

El Govern ha de comprometre’s amb el sector a no dur a terme una pujada d’imposats via IVA, mantenint el sector en l’IVA reduït (10%) sense que siga elevat a l’alça. Alguns programes, com els de turisme social, podrien tributar a l’IVA súper reduït (4%) així com un possible campanya de reactivació del sector, tributant temporalment a aquest tipus superreduïda (primavera-estiu 2021).

Implicació de les administracions locals: Des de l’inici de la pandèmia, el compromís de les administracions locals amb el sector ha sigut mínim o clarament inexistent. Quasi cap ajuntament, dels turísticament rellevants, ha anunciat mesures consistents en la rebaixa d’impostos o taxes als establiments hotelers. Sol·licitem una bonificació o reducció d’impostos i taxes municipals proporcional al període de tancament forçós vinculat a Covid-19. Els ajuntaments podran utilitzar el seu superàvit i l’eliminació de la regla de despesa per a compensar les bonificacions d’impostos durant els exercicis 2020 i 2021.

Mesures de caràcter econòmic

Presentació de plans de recuperació i reconstrucció turística a la Comissió Europea

S’ha de fomentar que tots els governs regionals amb polítiques de governança col·laborativa amb organitzacions empresarials puguen presentar plans específics de recuperació reconstrucció turística dins dels fons que organitza la Unió Europea.

Seguretat i resiliència: la convivència amb alertes sanitària farà que les empreses i destinacions turístiques hagen de disposar de plans de seguretat de manera permanent.

Sostenibilitat i responsabilitat social

Augmentar l’eficiència energètica;

Promoció de fonts d’aigua sostenibles;

Renovació d’edificis (per exemple, inversions relacionades amb l’eficiència energètica dels edificis, l’ús d’energia sostenible, les renovacions ecològiques o l’ús de les tecnologies verdes més eficients).
Càlcul de la petjada de carboni tant en destinacions turístiques com en establiments i empreses amb compromís de reducció.

Impuls de la competitivitat, del capital humà i de la gestió del coneixement

Formació de la força de treball

Millorar les aptituds per a donar suport a la transició ecològica i digital

Consolidació d’un servei turístic de qualitat

Màrqueting i comercialització

Atraure, emocionar i convertir

Governança i seguretat

El turisme de proximitat

Autenticitat com a reclam

Vida slowCarpe Diem

Innovació de processos

Plans d’incorporació de tecnologies de reconeixement facial

Automatització i digitalització de processos

Combinació de digitalització amb atenció personalitzada de qualitat

Reestructuració dels pagaments de préstecs i depòsits:

Amb la finalitat de fer costat a les empreses del sector turístic perquè superen mesos de, en alguns casos, pèrdues extremes de facturació, hauria de considerar-se la possibilitat d’adoptar mesures que permeten la reestructuració dels reembossaments de préstecs i altres instruments financers.

Moratòria hipotecària:

Ampliació del termini (aprovat per RDL 25/2020) fins a 4 anys

Renegociació de lloguers en negocis turístics

Els contractes de lloguer de negocis turístics hauran de renegociar-se almenys durant el temps que dure aquesta crisi, podent acordar suspensions de pagament de renda i ajornaments fins que la comercialització haja tornat a anivellar de normalitat.

Ampliació de terminis de devolució de crèdits ICO

Ampliació dels terminis establits tant de manca (ampliar a dos anys) com de devolució (ampliar una anualitat addicional a la concedida en el crèdit).

Fons Europeu de recuperació i reconstrucció – Partida per al sector turístic

Almenys el 30% (27.000 milions d’euros) de les ajudes a fons perdut (77.000 milions d’euros) que podria rebre Espanya del fons de recuperació i reconstrucció anunciat per la Unió Europea, ha de destinar-se al sector turística

Adaptació de polítiques europees

Regulació legal per a permetre les modificacions de potència per a establiments hotelers, allotjaments i empreses turístiques que es vegen obligades a tancar les seues instal·lacions per causa del *Covid-19. Fins a aquest moment només es permet una modificació a l’any, que va ser utilitzada en el moment del tancament legal al març 2020.

Bonificació a les instal·lacions d’energia fotovoltaica instal·lada en hotels. Exempció d’IVA i d’altres impostos a l’energia obtinguda de fonts renovables com a compromís amb la sostenibilitat.

Bonificació de taxes aèries

A fi de reactivar l’activitat aèria i ajudar les companyies a recuperar els seus volums d’activitat, s’han d’incloure polítiques actives de bonificació durant aquest últim trimestre de 2020 i tot l’any 2021

Unificació de criteris en totes les comunitats autònomes

Seria desitjable que la coordinació entre CCAA fora una realitat i es plasmara en la seua protecció al sector turístic. Totes les mesures contingudes en aquest document poden ser objecte de col·laboració i unificació de criteris en totes les Comunitats en funció de les seues competències.

Mesures de foment de la comercialització i consum turístic

El bon viatge espanyol

Ja ho indiquem quan el president del Govern va presentar l’esquelètic Pla per al Turisme Espanyol al juliol 2020: no contenia ni una sola mesura d’estímul a la demanda nacional, que  havien contemplat alguns dels nostres veïns i competidors com Itàlia i França.

La fidelitat del client espanyol ha de tindre la seua recompensa:la posada en marxa d’un sistema de bo-viatge no sols no és una despesa, sinó que pot general un major ingrés per a les arques públiques que el pressupost que es destina.

Serà necessari en la fase de reactivació: primavera 2021 o fins i tot abans, a la tardor-hivern 20-21 si s’alcen les restriccions internacionals.

La reactivació del Imserso

Som coneixedors que els clients del Imserso són considerats, en una bona part, com a persones de risc enfront de Covid-19. Però hem acumulat molta experiència en la gestió segura de destinacions i es poden iniciar projectes pilot en franges d’edat més primerenca (65-75 anys) que voluntàriament desitgen viatjar.

Davant una esperada suspensió del programa de Vacances de Majors, ha de seguir una reavaluació de la situació a partir de febrer 2021 per a poder decidir la seua activació a partir d’aquesta data.

De manera paral·lela, s’ha de treballar en la formulació d’uns nous plecs i en la posada en marxa d’un nou programa que entraria en vigor en la tardor del 2021 amb unes bases comercials més ajustades a la realitat del sector.

Els hotels refugi

S’ ha d’establir l’existència d’hotels refugi situats estratègicament en cada destinació per a poder allotjar als clients que puguen estar afectats per la Covid durant la seua estada turística.

Projectes de treball per al sector turístic de la Comunitat Valenciana

Propostes de futur per a enfortir i reconstruir el teixit empresarial turístic

Des d’HOSBEC no sols ens limitem a demanar a les administracions públiques determinades mesures, sinó que també ens posem a la feina per a posar en marxa projectes d’enfortiment i reconstrucció del sector.

Ja estem treballant en els següents projectes:

Projectes de valor per a les empreses i per al seu capital humà

1. Pla de formació i qualificació del talent en turisme

Volem posar en marxa el major i millor pla de formació i qualificació per al turisme que s’haja fet fins hui. Aquests mesos han de servir per a formar des dels propietaris i personal directiu fins al personal de base, en totes les àrees i matèries que milloren la nostra competitivitat.

2. Banc de llits – CHANNELBED

La indústria de l’allotjament ha de disposar de canals de comercialització propis i independents basats en alta tecnologia i innovació. No existirà una millor ocasió per a transformar la comercialització del producte turístic.

3. Projecte de transformació digital basat en la tecnologia de reconeixement facial i intel·ligència artificial

Les noves formes d’identificació personal irrompran amb força i l’actual crisi serà un catalitzador d’iniciatives innovadores en aquesta matèria. Que la Comunitat Valenciana siga pionera de nou en la posada en marxa d’aquestes tecnologies.

4. Projecte de sostenibilitat mitjançant el càlcul de la petjada de carboni per a destinacions i empreses i sistema de compensació tendents a zero.

La sostenibilitat no ha deixat de ser el principal repte, amb el permís del virus. El compromís del turisme amb la sostenibilitat continua sent un dels objectius d’actuació i volem implantar de manera extensa models de càlcul de petjada de carboni tant per a destinacions com per a empreses, i les seues alternatives de compensació perquè la petjada ecològica del turisme tendisca a zero.

5. El màrqueting segmentat, la publicitat programàtica i la seua incorporació en les polítiques comercials

Sense deixar de costat que la promoció i publicitat seran fonamentals en aquesta crisi i en la recuperació, volem iniciar programes de màrqueting de ‘tret precís i precís’ basat en les noves tecnologies i en una major complicitat entre estratègies públiques i privades.

Projectes tendents a obrir l’activitat turística en tots els seus vessants per a operar els pròxims mesos.

6. Benidorm Island – Com operar una destinació vacacional i reactivar les connexions aèries internacionals en un entorn de seguretat i protecció

7. El turisme MICE en un entorn segur. Exportar l’experiència test i mesures seguretat per a operar els productes turístics empresarials en els pròxims mesos.

8. Els segments turístics un entorn segur. Exportar l’experiència test i mesures seguretat per a operar altres segments turístics en els pròxims mesos com poden ser golf, nàutica, turisme sènior, visites culturals, citibreaks, etc així com el sol i platja de la resta de la Comunitat Valenciana.

 

Deixar resposta

Per favor, escriu el teu comentari!
Per favor, escriu el teu nom ací